Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5060 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 393 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 5 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Luty 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Marzec 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Kwiecień 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Maj 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Czerwiec 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Lipiec 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Sierpień 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Wrzesień 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Październik 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Listopad 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Grudzień 5 060,00 493,86 75,90 123,97 392,96 4 116,00 194,00 3 779,31
Rocznie 60 720,00 5 926,32 910,80 1 487,64 2 327,04 49 392,00 0,00 45 351,72
Wynagrodzenie pracownika 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Luty 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Marzec 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Kwiecień 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Maj 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Czerwiec 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Lipiec 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Sierpień 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Wrzesień 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Październik 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Listopad 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Grudzień 5 060,00 493,86 328,90 84,50 129,03 6 096,29 zł
Rocznie 60 720,00 5 926,32 3 946,80 1 014,00 1 548,36 73 155,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 779 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5060 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 404 zł
Zaliczka na podatek 431 zł
Całość - kwota brutto 5 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Luty 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Marzec 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Kwiecień 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Maj 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Czerwiec 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Lipiec 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Sierpień 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Wrzesień 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Październik 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Listopad 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Grudzień 5 060,00 493,86 75,90 0,00 404,12 3 592,00 431,00 3 655,08
Rocznie 60 720,00 5 926,32 910,80 0,00 4 849,44 43 104,00 324,00 43 860,96
Wynagrodzenie pracownika 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Luty 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Marzec 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Kwiecień 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Maj 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Czerwiec 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Lipiec 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Sierpień 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Wrzesień 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Październik 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Listopad 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Grudzień 5 060,00 493,86 328,90 0,00 129,03 6 011,79 zł
Rocznie 60 720,00 5 926,32 3 946,80 0,00 1 548,36 72 141,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 655 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5060 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 688 zł
Całość - kwota brutto 5 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Luty 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Marzec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Kwiecień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Maj 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Czerwiec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Lipiec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Sierpień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Wrzesień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Październik 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Listopad 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Grudzień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048,00 688,00 4 372,00
Rocznie 60 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 576,00 8 256,00 52 464,00
Wynagrodzenie pracownika 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Luty 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Marzec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Kwiecień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Maj 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Czerwiec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Lipiec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Sierpień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Wrzesień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Październik 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Listopad 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Grudzień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060,00 zł
Rocznie 60 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 372 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5060 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 455 zł
Zaliczka na podatek 435 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 435,00 0,00 4 169,60
Luty 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 435,00 0,00 4 169,60
Marzec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 912,00 0,00 3 692,60
Kwiecień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 1 194,00 0,00 3 410,60
Maj 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 1 194,00 0,00 3 410,60
Czerwiec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 1 194,00 0,00 3 410,60
Lipiec 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Sierpień 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Wrzesień 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Październik 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Listopad 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Grudzień 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Rocznie 60 720,00 1 057,62 433,44 0,00 5 464,80 0,00 12 024,00 0,00 41 649,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.