Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5050 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 193 zł
Całość - kwota brutto 5 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Luty 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Marzec 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Kwiecień 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Maj 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Czerwiec 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Lipiec 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Sierpień 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Wrzesień 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Październik 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Listopad 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Grudzień 5 050,00 492,88 75,75 123,73 392,19 4 108,00 193,00 3 772,45
Rocznie 60 600,00 5 914,56 909,00 1 484,76 2 315,52 49 296,00 0,00 45 269,40
Wynagrodzenie pracownika 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Luty 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Marzec 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Kwiecień 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Maj 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Czerwiec 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Lipiec 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Sierpień 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Wrzesień 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Październik 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Listopad 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Grudzień 5 050,00 492,88 328,25 84,34 128,78 6 084,25 zł
Rocznie 60 600,00 5 914,56 3 939,00 1 012,08 1 545,36 73 011,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 772 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5050 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 403 zł
Zaliczka na podatek 430 zł
Całość - kwota brutto 5 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Luty 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Marzec 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Kwiecień 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Maj 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Czerwiec 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Lipiec 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Sierpień 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Wrzesień 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Październik 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Listopad 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Grudzień 5 050,00 492,88 75,75 0,00 403,32 3 585,00 430,00 3 647,85
Rocznie 60 600,00 5 914,56 909,00 0,00 4 839,84 43 020,00 324,00 43 774,20
Wynagrodzenie pracownika 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Luty 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Marzec 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Kwiecień 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Maj 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Czerwiec 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Lipiec 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Sierpień 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Wrzesień 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Październik 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Listopad 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Grudzień 5 050,00 492,88 328,25 0,00 128,78 5 999,91 zł
Rocznie 60 600,00 5 914,56 3 939,00 0,00 1 545,36 71 998,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 648 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5050 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 687 zł
Całość - kwota brutto 5 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Luty 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Marzec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Kwiecień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Maj 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Czerwiec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Lipiec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Sierpień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Wrzesień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Październik 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Listopad 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Grudzień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 687,00 4 363,00
Rocznie 60 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 480,00 8 244,00 52 356,00
Wynagrodzenie pracownika 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 050 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Luty 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Marzec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Kwiecień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Maj 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Czerwiec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Lipiec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Sierpień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Wrzesień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Październik 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Listopad 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Grudzień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 050,00 zł
Rocznie 60 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 363 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 050 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5050 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 455 zł
Zaliczka na podatek 434 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 050 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 050,00 0,00 0,00 0,00 454,50 0,00 434,00 0,00 4 161,50
Luty 5 050,00 0,00 0,00 0,00 454,50 0,00 434,00 0,00 4 161,50
Marzec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 454,50 0,00 906,00 0,00 3 689,50
Kwiecień 5 050,00 0,00 0,00 0,00 454,50 0,00 1 191,00 0,00 3 404,50
Maj 5 050,00 0,00 0,00 0,00 454,50 0,00 1 191,00 0,00 3 404,50
Czerwiec 5 050,00 0,00 0,00 0,00 454,50 0,00 1 191,00 0,00 3 404,50
Lipiec 5 050,00 176,27 72,24 0,00 454,50 15,08 1 107,00 0,00 3 224,91
Sierpień 5 050,00 176,27 72,24 0,00 454,50 15,08 1 107,00 0,00 3 224,91
Wrzesień 5 050,00 176,27 72,24 0,00 454,50 15,08 1 107,00 0,00 3 224,91
Październik 5 050,00 176,27 72,24 0,00 454,50 15,08 1 107,00 0,00 3 224,91
Listopad 5 050,00 176,27 72,24 0,00 454,50 15,08 1 107,00 0,00 3 224,91
Grudzień 5 050,00 176,27 72,24 0,00 454,50 15,08 1 107,00 0,00 3 224,91
Rocznie 60 600,00 1 057,62 433,44 0,00 5 454,00 0,00 11 989,00 0,00 41 575,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 162 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.