Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 52 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 533 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Luty 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Marzec 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Kwiecień 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Maj 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Czerwiec 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Lipiec 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Sierpień 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Wrzesień 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Październik 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Listopad 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Grudzień 533,00 52,02 8,00 13,06 0,00 210,00 0,00 459,92
Rocznie 6 396,00 624,24 96,00 156,72 0,00 2 520,00 0,00 5 519,04
Wynagrodzenie pracownika 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 52 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 642 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Luty 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Marzec 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Kwiecień 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Maj 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Czerwiec 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Lipiec 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Sierpień 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Wrzesień 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Październik 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Listopad 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Grudzień 533,00 52,02 34,65 8,90 13,59 642,16 zł
Rocznie 6 396,00 624,24 415,80 106,80 163,08 7 705,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 533 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 642 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 59 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 49 zł
Zaliczka na podatek 32 zł
Całość - kwota brutto 609 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Luty 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Marzec 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Kwiecień 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Maj 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Czerwiec 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Lipiec 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Sierpień 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Wrzesień 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Październik 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Listopad 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Grudzień 609,00 59,44 9,14 0,00 48,64 432,00 32,00 459,78
Rocznie 7 308,00 713,28 109,68 0,00 583,68 5 184,00 384,00 5 517,36
Wynagrodzenie pracownika 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 59 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 724 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Luty 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Marzec 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Kwiecień 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Maj 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Czerwiec 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Lipiec 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Sierpień 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Wrzesień 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Październik 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Listopad 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Grudzień 609,00 59,44 39,59 0,00 15,53 723,56 zł
Rocznie 7 308,00 713,28 475,08 0,00 186,36 8 682,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 609 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 724 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 72 zł
Całość - kwota brutto 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Luty 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Marzec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Kwiecień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Maj 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Czerwiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Lipiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Sierpień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Wrzesień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Październik 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Listopad 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Grudzień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Rocznie 6 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 112,00 864,00 5 520,00
Wynagrodzenie pracownika 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 532 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Luty 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Marzec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Kwiecień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Maj 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Czerwiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Lipiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Sierpień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Wrzesień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Październik 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Listopad 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Grudzień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Rocznie 6 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 532 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 460 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Luty 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Marzec 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Kwiecień 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Maj 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Czerwiec 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Lipiec 460,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 196,41
Sierpień 460,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 196,41
Wrzesień 460,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 196,41
Październik 460,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 196,41
Listopad 460,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 196,41
Grudzień 460,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 196,41
Rocznie 5 520,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 938,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 460 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.