Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 422 zł
Ubezpieczenie emerytalne 52 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 42 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 537 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Luty 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Marzec 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Kwiecień 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Maj 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Czerwiec 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Lipiec 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Sierpień 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Wrzesień 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Październik 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Listopad 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Grudzień 537,00 52,41 8,06 13,16 41,70 213,00 0,00 421,67
Rocznie 6 444,00 628,92 96,72 157,92 0,00 2 556,00 0,00 5 060,04
Wynagrodzenie pracownika 537 zł
Ubezpieczenie emerytalne 52 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 647 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Luty 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Marzec 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Kwiecień 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Maj 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Czerwiec 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Lipiec 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Sierpień 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Wrzesień 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Październik 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Listopad 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Grudzień 537,00 52,41 34,91 8,97 13,70 646,99 zł
Rocznie 6 444,00 628,92 418,92 107,64 164,40 7 763,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 537 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 422 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 422 zł netto poniesie łączny koszt równy 647 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 60 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 49 zł
Zaliczka na podatek 52 zł
Całość - kwota brutto 613 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Luty 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Marzec 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Kwiecień 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Maj 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Czerwiec 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Lipiec 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Sierpień 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Wrzesień 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Październik 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Listopad 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Grudzień 613,00 59,83 9,20 0,00 48,96 435,00 52,00 442,81
Rocznie 7 356,00 717,96 110,40 0,00 587,52 5 220,00 36,00 5 313,72
Wynagrodzenie pracownika 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 60 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 728 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Luty 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Marzec 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Kwiecień 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Maj 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Czerwiec 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Lipiec 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Sierpień 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Wrzesień 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Październik 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Listopad 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Grudzień 613,00 59,83 39,85 0,00 15,63 728,31 zł
Rocznie 7 356,00 717,96 478,20 0,00 187,56 8 739,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 613 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 443 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 443 zł netto poniesie łączny koszt równy 728 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 72 zł
Całość - kwota brutto 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Luty 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Marzec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Kwiecień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Maj 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Czerwiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Lipiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Sierpień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Wrzesień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Październik 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Listopad 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Grudzień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 72,00 460,00
Rocznie 6 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 112,00 864,00 5 520,00
Wynagrodzenie pracownika 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 532 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Luty 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Marzec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Kwiecień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Maj 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Czerwiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Lipiec 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Sierpień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Wrzesień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Październik 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Listopad 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Grudzień 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 zł
Rocznie 6 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 532 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 464 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 193,10
Luty 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 193,10
Marzec 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 193,10
Kwiecień 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 193,10
Maj 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 193,10
Czerwiec 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 193,10
Lipiec 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -70,49
Sierpień 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -70,49
Wrzesień 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -70,49
Październik 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -70,49
Listopad 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -70,49
Grudzień 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -70,49
Rocznie 5 568,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 735,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 464 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 193 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.