Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 169 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 535 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Całość - kwota brutto 6 895 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Luty 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Marzec 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Kwiecień 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Maj 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Czerwiec 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Lipiec 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Sierpień 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Wrzesień 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Październik 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Listopad 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Grudzień 6 895,00 672,95 103,43 168,93 535,47 5 700,00 464,00 4 950,22
Rocznie 82 740,00 8 075,40 1 241,16 2 027,16 6 425,64 68 400,00 5 568,00 59 402,64
Wynagrodzenie pracownika 6 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 307 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Luty 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Marzec 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Kwiecień 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Maj 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Czerwiec 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Lipiec 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Sierpień 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Wrzesień 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Październik 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Listopad 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Grudzień 6 895,00 672,95 448,18 115,15 175,83 8 307,11 zł
Rocznie 82 740,00 8 075,40 5 378,16 1 381,80 2 109,96 99 685,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 307 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 639 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 523 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Całość - kwota brutto 6 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Luty 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Marzec 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Kwiecień 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Maj 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Czerwiec 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Lipiec 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Sierpień 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Wrzesień 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Październik 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Listopad 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Grudzień 6 551,00 639,38 98,27 0,00 523,20 4 651,00 340,00 4 950,15
Rocznie 78 612,00 7 672,56 1 179,24 0,00 6 278,40 55 812,00 4 080,00 59 401,80
Wynagrodzenie pracownika 6 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 639 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Luty 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Marzec 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Kwiecień 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Maj 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Czerwiec 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Lipiec 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Sierpień 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Wrzesień 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Październik 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Listopad 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Grudzień 6 551,00 639,38 425,82 0,00 167,05 7 783,25 zł
Rocznie 78 612,00 7 672,56 5 109,84 0,00 2 004,60 93 399,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 779 zł
Całość - kwota brutto 5 729 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Luty 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Marzec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Kwiecień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Maj 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Czerwiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Lipiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Sierpień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Wrzesień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Październik 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Listopad 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Grudzień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Rocznie 68 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 996,00 9 348,00 59 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Luty 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Marzec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Kwiecień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Maj 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Czerwiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Lipiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Sierpień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Wrzesień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Październik 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Listopad 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Grudzień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Rocznie 68 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 729 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 659 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 971 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 659,00 0,00 4 949,66
Luty 5 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 659,00 0,00 4 949,66
Marzec 5 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 659,00 0,00 4 949,66
Kwiecień 5 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 659,00 0,00 4 949,66
Maj 5 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 659,00 0,00 4 949,66
Czerwiec 5 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 659,00 0,00 4 949,66
Lipiec 5 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 621,00 0,00 4 759,97
Sierpień 5 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 621,00 0,00 4 759,97
Wrzesień 5 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 621,00 0,00 4 759,97
Październik 5 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 621,00 0,00 4 759,97
Listopad 5 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 621,00 0,00 4 759,97
Grudzień 5 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 621,00 0,00 4 759,97
Rocznie 71 652,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 680,00 0,00 58 257,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 971 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 950 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ