Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 169 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 535 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 6 891 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Luty 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Marzec 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Kwiecień 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Maj 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Czerwiec 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Lipiec 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Sierpień 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Wrzesień 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Październik 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Listopad 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Grudzień 6 891,00 672,56 103,37 168,83 535,16 5 696,00 384,00 5 027,08
Rocznie 82 692,00 8 070,72 1 240,44 2 025,96 4 602,24 68 352,00 0,00 60 324,96
Wynagrodzenie pracownika 6 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 302 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Luty 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Marzec 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Kwiecień 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Maj 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Czerwiec 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Lipiec 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Sierpień 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Wrzesień 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Październik 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Listopad 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Grudzień 6 891,00 672,56 447,92 115,08 175,72 8 302,28 zł
Rocznie 82 692,00 8 070,72 5 375,04 1 380,96 2 108,64 99 627,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 027 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 302 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 735 zł
Ubezpieczenie emerytalne 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 524 zł
Zaliczka na podatek 558 zł
Całość - kwota brutto 6 555 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Luty 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Marzec 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Kwiecień 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Maj 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Czerwiec 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Lipiec 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Sierpień 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Wrzesień 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Październik 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Listopad 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Grudzień 6 555,00 639,77 98,33 0,00 523,52 4 654,00 558,00 4 734,90
Rocznie 78 660,00 7 677,24 1 179,96 0,00 6 282,24 55 848,00 420,00 56 818,80
Wynagrodzenie pracownika 6 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 788 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Luty 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Marzec 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Kwiecień 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Maj 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Czerwiec 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Lipiec 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Sierpień 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Wrzesień 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Październik 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Listopad 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Grudzień 6 555,00 639,77 426,08 0,00 167,16 7 788,01 zł
Rocznie 78 660,00 7 677,24 5 112,96 0,00 2 005,92 93 456,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 555 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 735 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 735 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 788 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 779 zł
Całość - kwota brutto 5 729 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Luty 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Marzec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Kwiecień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Maj 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Czerwiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Lipiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Sierpień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Wrzesień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Październik 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Listopad 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Grudzień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 779,00 4 950,00
Rocznie 68 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 996,00 9 348,00 59 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Luty 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Marzec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Kwiecień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Maj 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Czerwiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Lipiec 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Sierpień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Wrzesień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Październik 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Listopad 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Grudzień 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 729,00 zł
Rocznie 68 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 729 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 538 zł
Zaliczka na podatek 572 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 976,00 0,00 0,00 0,00 537,84 0,00 572,00 0,00 4 866,16
Luty 5 976,00 0,00 0,00 0,00 537,84 0,00 572,00 0,00 4 866,16
Marzec 5 976,00 0,00 0,00 0,00 537,84 0,00 1 412,00 0,00 4 026,16
Kwiecień 5 976,00 0,00 0,00 0,00 537,84 0,00 1 452,00 0,00 3 986,16
Maj 5 976,00 0,00 0,00 0,00 537,84 0,00 1 452,00 0,00 3 986,16
Czerwiec 5 976,00 0,00 0,00 0,00 537,84 0,00 1 452,00 0,00 3 986,16
Lipiec 5 976,00 176,27 72,24 0,00 537,84 15,08 1 368,00 0,00 3 806,57
Sierpień 5 976,00 176,27 72,24 0,00 537,84 15,08 1 368,00 0,00 3 806,57
Wrzesień 5 976,00 176,27 72,24 0,00 537,84 15,08 1 368,00 0,00 3 806,57
Październik 5 976,00 176,27 72,24 0,00 537,84 15,08 1 368,00 0,00 3 806,57
Listopad 5 976,00 176,27 72,24 0,00 537,84 15,08 1 368,00 0,00 3 806,57
Grudzień 5 976,00 176,27 72,24 0,00 537,84 15,08 1 368,00 0,00 3 806,57
Rocznie 71 712,00 1 057,62 433,44 0,00 6 454,08 0,00 15 120,00 0,00 48 556,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 866 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.