Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4950 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 384 zł
Zaliczka na podatek 183 zł
Całość - kwota brutto 4 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Luty 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Marzec 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Kwiecień 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Maj 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Czerwiec 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Lipiec 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Sierpień 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Wrzesień 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Październik 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Listopad 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Grudzień 4 950,00 483,12 74,25 121,28 384,42 4 021,00 183,00 3 703,93
Rocznie 59 400,00 5 797,44 891,00 1 455,36 2 190,24 48 252,00 0,00 44 447,16
Wynagrodzenie pracownika 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Luty 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Marzec 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Kwiecień 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Maj 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Czerwiec 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Lipiec 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Sierpień 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Wrzesień 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Październik 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Listopad 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Grudzień 4 950,00 483,12 321,75 82,67 126,23 5 963,77 zł
Rocznie 59 400,00 5 797,44 3 861,00 992,04 1 514,76 71 565,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4950 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 422 zł
Całość - kwota brutto 4 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Luty 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Marzec 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Kwiecień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Maj 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Czerwiec 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Lipiec 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Sierpień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Wrzesień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Październik 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Listopad 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Grudzień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 422,00 3 575,61
Rocznie 59 400,00 5 797,44 891,00 0,00 4 744,08 42 168,00 312,00 42 907,32
Wynagrodzenie pracownika 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 881 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Luty 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Marzec 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Kwiecień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Maj 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Czerwiec 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Lipiec 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Sierpień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Wrzesień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Październik 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Listopad 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Grudzień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Rocznie 59 400,00 5 797,44 3 861,00 0,00 1 514,76 70 573,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 576 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 881 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4950 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 673 zł
Całość - kwota brutto 4 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Luty 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Marzec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Kwiecień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Maj 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Czerwiec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Lipiec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Sierpień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Wrzesień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Październik 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Listopad 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Grudzień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 673,00 4 277,00
Rocznie 59 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 520,00 8 076,00 51 324,00
Wynagrodzenie pracownika 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Luty 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Marzec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Kwiecień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Maj 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Czerwiec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Lipiec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Sierpień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Wrzesień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Październik 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Listopad 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Grudzień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 zł
Rocznie 59 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 277 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4950 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 950,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 417,00 0,00 4 087,50
Luty 4 950,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 417,00 0,00 4 087,50
Marzec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 844,00 0,00 3 660,50
Kwiecień 4 950,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 1 159,00 0,00 3 345,50
Maj 4 950,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 1 159,00 0,00 3 345,50
Czerwiec 4 950,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 1 159,00 0,00 3 345,50
Lipiec 4 950,00 176,27 72,24 0,00 445,50 15,08 1 075,00 0,00 3 165,91
Sierpień 4 950,00 176,27 72,24 0,00 445,50 15,08 1 075,00 0,00 3 165,91
Wrzesień 4 950,00 176,27 72,24 0,00 445,50 15,08 1 075,00 0,00 3 165,91
Październik 4 950,00 176,27 72,24 0,00 445,50 15,08 1 075,00 0,00 3 165,91
Listopad 4 950,00 176,27 72,24 0,00 445,50 15,08 1 075,00 0,00 3 165,91
Grudzień 4 950,00 176,27 72,24 0,00 445,50 15,08 1 075,00 0,00 3 165,91
Rocznie 59 400,00 1 057,62 433,44 0,00 5 346,00 0,00 11 605,00 0,00 40 867,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 088 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.