Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 168 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 534 zł
Zaliczka na podatek 382 zł
Całość - kwota brutto 6 877 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Luty 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Marzec 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Kwiecień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Maj 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Czerwiec 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Lipiec 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Sierpień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Wrzesień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Październik 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Listopad 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Grudzień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 382,00 5 018,08
Rocznie 82 524,00 8 054,40 1 237,92 2 021,88 4 584,96 68 208,00 0,00 60 216,96
Wynagrodzenie pracownika 6 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Luty 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Marzec 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Kwiecień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Maj 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Czerwiec 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Lipiec 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Sierpień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Wrzesień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Październik 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Listopad 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Grudzień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Rocznie 82 524,00 8 054,40 5 364,12 1 378,20 2 104,44 99 425,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 018 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 018 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 639 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 522 zł
Zaliczka na podatek 557 zł
Całość - kwota brutto 6 542 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Luty 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Marzec 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Kwiecień 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Maj 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Czerwiec 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Lipiec 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Sierpień 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Wrzesień 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Październik 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Listopad 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Grudzień 6 542,00 638,50 98,13 0,00 522,48 4 644,00 557,00 4 725,61
Rocznie 78 504,00 7 662,00 1 177,56 0,00 6 269,76 55 728,00 420,00 56 707,32
Wynagrodzenie pracownika 6 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 639 zł
Ubezpieczenie rentowe 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Luty 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Marzec 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Kwiecień 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Maj 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Czerwiec 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Lipiec 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Sierpień 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Wrzesień 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Październik 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Listopad 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Grudzień 6 542,00 638,50 425,23 0,00 166,82 7 772,55 zł
Rocznie 78 504,00 7 662,00 5 102,76 0,00 2 001,84 93 270,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 726 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 726 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 778 zł
Całość - kwota brutto 5 718 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Luty 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Marzec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Kwiecień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Maj 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Czerwiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Lipiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Sierpień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Wrzesień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Październik 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Listopad 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Grudzień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Rocznie 68 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 888,00 9 336,00 59 280,00
Wynagrodzenie pracownika 5 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 718 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Luty 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Marzec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Kwiecień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Maj 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Czerwiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Lipiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Sierpień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Wrzesień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Październik 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Listopad 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Grudzień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Rocznie 68 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 718 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 537 zł
Zaliczka na podatek 571 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 964 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 964,00 0,00 0,00 0,00 536,76 0,00 571,00 0,00 4 856,24
Luty 5 964,00 0,00 0,00 0,00 536,76 0,00 571,00 0,00 4 856,24
Marzec 5 964,00 0,00 0,00 0,00 536,76 0,00 1 408,00 0,00 4 019,24
Kwiecień 5 964,00 0,00 0,00 0,00 536,76 0,00 1 450,00 0,00 3 977,24
Maj 5 964,00 0,00 0,00 0,00 536,76 0,00 1 450,00 0,00 3 977,24
Czerwiec 5 964,00 0,00 0,00 0,00 536,76 0,00 1 450,00 0,00 3 977,24
Lipiec 5 964,00 176,27 72,24 0,00 536,76 15,08 1 365,00 0,00 3 798,65
Sierpień 5 964,00 176,27 72,24 0,00 536,76 15,08 1 365,00 0,00 3 798,65
Wrzesień 5 964,00 176,27 72,24 0,00 536,76 15,08 1 365,00 0,00 3 798,65
Październik 5 964,00 176,27 72,24 0,00 536,76 15,08 1 365,00 0,00 3 798,65
Listopad 5 964,00 176,27 72,24 0,00 536,76 15,08 1 365,00 0,00 3 798,65
Grudzień 5 964,00 176,27 72,24 0,00 536,76 15,08 1 365,00 0,00 3 798,65
Rocznie 71 568,00 1 057,62 433,44 0,00 6 441,12 0,00 15 090,00 0,00 48 455,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 856 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.