Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 168 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 534 zł
Zaliczka na podatek 7 zł
Całość - kwota brutto 6 877 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Luty 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Marzec 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Kwiecień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Maj 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Czerwiec 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Lipiec 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Sierpień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Wrzesień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Październik 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Listopad 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Grudzień 6 877,00 671,20 103,16 168,49 534,07 5 684,00 7,00 5 393,08
Rocznie 82 524,00 8 054,40 1 237,92 2 021,88 6 408,84 68 208,00 84,00 64 716,96
Wynagrodzenie pracownika 6 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Luty 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Marzec 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Kwiecień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Maj 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Czerwiec 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Lipiec 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Sierpień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Wrzesień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Październik 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Listopad 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Grudzień 6 877,00 671,20 447,01 114,85 175,37 8 285,43 zł
Rocznie 82 524,00 8 054,40 5 364,12 1 378,20 2 104,44 99 425,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 393 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 393 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 522 zł
Zaliczka na podatek 339 zł
Całość - kwota brutto 6 537 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Luty 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Marzec 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Kwiecień 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Maj 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Czerwiec 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Lipiec 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Sierpień 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Wrzesień 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Październik 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Listopad 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Grudzień 6 537,00 638,01 98,06 0,00 522,08 4 641,00 339,00 4 939,85
Rocznie 78 444,00 7 656,12 1 176,72 0,00 6 264,96 55 692,00 4 068,00 59 278,20
Wynagrodzenie pracownika 6 537 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 767 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Luty 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Marzec 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Kwiecień 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Maj 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Czerwiec 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Lipiec 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Sierpień 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Wrzesień 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Październik 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Listopad 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Grudzień 6 537,00 638,01 424,91 0,00 166,70 7 766,62 zł
Rocznie 78 444,00 7 656,12 5 098,92 0,00 2 000,40 93 199,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 537 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 767 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 778 zł
Całość - kwota brutto 5 718 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Luty 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Marzec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Kwiecień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Maj 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Czerwiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Lipiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Sierpień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Wrzesień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Październik 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Listopad 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Grudzień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 778,00 4 940,00
Rocznie 68 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 888,00 9 336,00 59 280,00
Wynagrodzenie pracownika 5 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 718 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Luty 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Marzec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Kwiecień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Maj 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Czerwiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Lipiec 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Sierpień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Wrzesień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Październik 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Listopad 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Grudzień 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00 zł
Rocznie 68 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 718 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 588 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 956 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00 5 368,00
Luty 5 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00 5 368,00
Marzec 5 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468,00 0,00 4 488,00
Kwiecień 5 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 0,00 4 475,00
Maj 5 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 0,00 4 475,00
Czerwiec 5 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 0,00 4 475,00
Lipiec 5 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 396,00 0,00 4 296,41
Sierpień 5 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 396,00 0,00 4 296,41
Wrzesień 5 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 396,00 0,00 4 296,41
Październik 5 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 396,00 0,00 4 296,41
Listopad 5 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 396,00 0,00 4 296,41
Grudzień 5 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 396,00 0,00 4 296,41
Rocznie 71 472,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 15 463,00 0,00 54 427,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 368 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.