Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4940 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 384 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Całość - kwota brutto 4 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Luty 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Marzec 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Kwiecień 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Maj 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Czerwiec 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Lipiec 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Sierpień 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Wrzesień 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Październik 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Listopad 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Grudzień 4 940,00 482,14 74,10 121,03 383,65 4 013,00 182,00 3 697,08
Rocznie 59 280,00 5 785,68 889,20 1 452,36 2 178,72 48 156,00 0,00 44 364,96
Wynagrodzenie pracownika 4 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 321 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Luty 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Marzec 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Kwiecień 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Maj 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Czerwiec 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Lipiec 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Sierpień 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Wrzesień 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Październik 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Listopad 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Grudzień 4 940,00 482,14 321,10 82,50 125,97 5 951,71 zł
Rocznie 59 280,00 5 785,68 3 853,20 990,00 1 511,64 71 420,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 697 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4940 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 421 zł
Całość - kwota brutto 4 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Luty 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Marzec 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Kwiecień 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Maj 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Czerwiec 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Lipiec 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Sierpień 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Wrzesień 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Październik 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Listopad 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Grudzień 4 940,00 482,14 74,10 0,00 394,54 3 507,00 421,00 3 568,38
Rocznie 59 280,00 5 785,68 889,20 0,00 4 734,48 42 084,00 312,00 42 820,56
Wynagrodzenie pracownika 4 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 321 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 869 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Luty 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Marzec 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Kwiecień 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Maj 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Czerwiec 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Lipiec 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Sierpień 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Wrzesień 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Październik 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Listopad 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Grudzień 4 940,00 482,14 321,10 0,00 125,97 5 869,21 zł
Rocznie 59 280,00 5 785,68 3 853,20 0,00 1 511,64 70 430,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 568 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 869 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4940 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 672 zł
Całość - kwota brutto 4 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Luty 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Marzec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Kwiecień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Maj 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Czerwiec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Lipiec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Sierpień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Wrzesień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Październik 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Listopad 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Grudzień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 952,00 672,00 4 268,00
Rocznie 59 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 424,00 8 064,00 51 216,00
Wynagrodzenie pracownika 4 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Luty 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Marzec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Kwiecień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Maj 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Czerwiec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Lipiec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Sierpień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Wrzesień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Październik 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Listopad 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Grudzień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,00 zł
Rocznie 59 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 268 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4940 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 415 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 415,00 0,00 4 080,40
Luty 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 415,00 0,00 4 080,40
Marzec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 838,00 0,00 3 657,40
Kwiecień 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 1 156,00 0,00 3 339,40
Maj 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 1 156,00 0,00 3 339,40
Czerwiec 4 940,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 1 156,00 0,00 3 339,40
Lipiec 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Sierpień 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Wrzesień 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Październik 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Listopad 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Grudzień 4 940,00 176,27 72,24 0,00 444,60 15,08 1 071,00 0,00 3 160,81
Rocznie 59 280,00 1 057,62 433,44 0,00 5 335,20 0,00 11 562,00 0,00 40 801,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 080 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.