Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 670 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 168 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 533 zł
Zaliczka na podatek 462 zł
Całość - kwota brutto 6 867 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Luty 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Marzec 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Kwiecień 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Maj 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Czerwiec 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Lipiec 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Sierpień 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Wrzesień 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Październik 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Listopad 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Grudzień 6 867,00 670,22 103,01 168,24 533,30 5 676,00 462,00 4 930,23
Rocznie 82 404,00 8 042,64 1 236,12 2 018,88 6 399,60 68 112,00 5 544,00 59 162,76
Wynagrodzenie pracownika 6 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 670 zł
Ubezpieczenie rentowe 446 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Luty 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Marzec 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Kwiecień 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Maj 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Czerwiec 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Lipiec 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Sierpień 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Wrzesień 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Październik 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Listopad 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Grudzień 6 867,00 670,22 446,36 114,68 175,11 8 273,37 zł
Rocznie 82 404,00 8 042,64 5 356,32 1 376,16 2 101,32 99 280,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 521 zł
Zaliczka na podatek 339 zł
Całość - kwota brutto 6 525 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Luty 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Marzec 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Kwiecień 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Maj 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Czerwiec 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Lipiec 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Sierpień 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Wrzesień 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Październik 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Listopad 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Grudzień 6 525,00 636,84 97,88 0,00 521,13 4 632,00 339,00 4 930,15
Rocznie 78 300,00 7 642,08 1 174,56 0,00 6 253,56 55 584,00 4 068,00 59 161,80
Wynagrodzenie pracownika 6 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 424 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Luty 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Marzec 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Kwiecień 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Maj 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Czerwiec 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Lipiec 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Sierpień 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Wrzesień 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Październik 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Listopad 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Grudzień 6 525,00 636,84 424,13 0,00 166,39 7 752,36 zł
Rocznie 78 300,00 7 642,08 5 089,56 0,00 1 996,68 93 028,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 525 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 776 zł
Całość - kwota brutto 5 706 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Luty 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Marzec 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Kwiecień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Maj 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Czerwiec 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Lipiec 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Sierpień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Wrzesień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Październik 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Listopad 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Grudzień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565,00 776,00 4 930,00
Rocznie 68 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 780,00 9 312,00 59 160,00
Wynagrodzenie pracownika 5 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 706 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Luty 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Marzec 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Kwiecień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Maj 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Czerwiec 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Lipiec 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Sierpień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Wrzesień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Październik 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Listopad 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Grudzień 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 zł
Rocznie 68 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 706 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 951 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 639,00 0,00 4 930,19
Luty 5 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 639,00 0,00 4 930,19
Marzec 5 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 639,00 0,00 4 930,19
Kwiecień 5 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 639,00 0,00 4 930,19
Maj 5 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 639,00 0,00 4 930,19
Czerwiec 5 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 639,00 0,00 4 930,19
Lipiec 5 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 597,00 0,00 4 726,99
Sierpień 5 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 597,00 0,00 4 726,99
Wrzesień 5 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 597,00 0,00 4 726,99
Październik 5 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 597,00 0,00 4 726,99
Listopad 5 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 597,00 0,00 4 726,99
Grudzień 5 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 597,00 0,00 4 726,99
Rocznie 71 412,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 416,00 0,00 57 943,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 930 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ