Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4930 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 4 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Luty 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Marzec 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Kwiecień 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Maj 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Czerwiec 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Lipiec 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Sierpień 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Wrzesień 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Październik 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Listopad 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Grudzień 4 930,00 481,17 73,95 120,79 382,87 4 004,00 180,00 3 691,22
Rocznie 59 160,00 5 774,04 887,40 1 449,48 2 165,76 48 048,00 0,00 44 294,64
Wynagrodzenie pracownika 4 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Luty 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Marzec 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Kwiecień 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Maj 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Czerwiec 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Lipiec 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Sierpień 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Wrzesień 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Październik 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Listopad 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Grudzień 4 930,00 481,17 320,45 82,33 125,72 5 939,67 zł
Rocznie 59 160,00 5 774,04 3 845,40 987,96 1 508,64 71 276,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 691 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4930 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 394 zł
Zaliczka na podatek 420 zł
Całość - kwota brutto 4 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Luty 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Marzec 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Kwiecień 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Maj 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Czerwiec 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Lipiec 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Sierpień 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Wrzesień 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Październik 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Listopad 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Grudzień 4 930,00 481,17 73,95 0,00 393,74 3 500,00 420,00 3 561,14
Rocznie 59 160,00 5 774,04 887,40 0,00 4 724,88 42 000,00 312,00 42 733,68
Wynagrodzenie pracownika 4 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 857 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Luty 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Marzec 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Kwiecień 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Maj 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Czerwiec 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Lipiec 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Sierpień 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Wrzesień 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Październik 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Listopad 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Grudzień 4 930,00 481,17 320,45 0,00 125,72 5 857,34 zł
Rocznie 59 160,00 5 774,04 3 845,40 0,00 1 508,64 70 288,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 561 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 857 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4930 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 670 zł
Całość - kwota brutto 4 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Luty 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Marzec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Kwiecień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Maj 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Czerwiec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Lipiec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Sierpień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Wrzesień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Październik 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Listopad 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Grudzień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 944,00 670,00 4 260,00
Rocznie 59 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 328,00 8 040,00 51 120,00
Wynagrodzenie pracownika 4 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Luty 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Marzec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Kwiecień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Maj 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Czerwiec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Lipiec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Sierpień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Wrzesień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Październik 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Listopad 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Grudzień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930,00 zł
Rocznie 59 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4930 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 073 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 444 zł
Zaliczka na podatek 413 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 930 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 930,00 0,00 0,00 0,00 443,70 0,00 413,00 0,00 4 073,30
Luty 4 930,00 0,00 0,00 0,00 443,70 0,00 413,00 0,00 4 073,30
Marzec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 443,70 0,00 832,00 0,00 3 654,30
Kwiecień 4 930,00 0,00 0,00 0,00 443,70 0,00 1 153,00 0,00 3 333,30
Maj 4 930,00 0,00 0,00 0,00 443,70 0,00 1 153,00 0,00 3 333,30
Czerwiec 4 930,00 0,00 0,00 0,00 443,70 0,00 1 153,00 0,00 3 333,30
Lipiec 4 930,00 176,27 72,24 0,00 443,70 15,08 1 068,00 0,00 3 154,71
Sierpień 4 930,00 176,27 72,24 0,00 443,70 15,08 1 068,00 0,00 3 154,71
Wrzesień 4 930,00 176,27 72,24 0,00 443,70 15,08 1 068,00 0,00 3 154,71
Październik 4 930,00 176,27 72,24 0,00 443,70 15,08 1 068,00 0,00 3 154,71
Listopad 4 930,00 176,27 72,24 0,00 443,70 15,08 1 068,00 0,00 3 154,71
Grudzień 4 930,00 176,27 72,24 0,00 443,70 15,08 1 068,00 0,00 3 154,71
Rocznie 59 160,00 1 057,62 433,44 0,00 5 324,40 0,00 11 525,00 0,00 40 729,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 073 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.