Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4920 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 668 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 168 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 532 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość - kwota brutto 6 848 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Luty 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Marzec 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Kwiecień 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Maj 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Czerwiec 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Lipiec 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Sierpień 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Wrzesień 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Październik 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Listopad 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Grudzień 6 848,00 668,36 102,72 167,78 531,82 5 659,00 379,00 4 998,32
Rocznie 82 176,00 8 020,32 1 232,64 2 013,36 4 548,96 67 908,00 0,00 59 979,84
Wynagrodzenie pracownika 6 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 668 zł
Ubezpieczenie rentowe 445 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Luty 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Marzec 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Kwiecień 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Maj 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Czerwiec 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Lipiec 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Sierpień 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Wrzesień 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Październik 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Listopad 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Grudzień 6 848,00 668,36 445,12 114,36 174,63 8 250,47 zł
Rocznie 82 176,00 8 020,32 5 341,44 1 372,32 2 095,56 99 005,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 848 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 998 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 998 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4920 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 636 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 520 zł
Zaliczka na podatek 555 zł
Całość - kwota brutto 6 515 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Luty 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Marzec 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Kwiecień 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Maj 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Czerwiec 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Lipiec 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Sierpień 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Wrzesień 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Październik 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Listopad 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Grudzień 6 515,00 635,86 97,73 0,00 520,33 4 625,00 555,00 4 706,08
Rocznie 78 180,00 7 630,32 1 172,76 0,00 6 243,96 55 500,00 420,00 56 472,96
Wynagrodzenie pracownika 6 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 636 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Luty 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Marzec 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Kwiecień 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Maj 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Czerwiec 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Lipiec 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Sierpień 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Wrzesień 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Październik 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Listopad 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Grudzień 6 515,00 635,86 423,48 0,00 166,14 7 740,48 zł
Rocznie 78 180,00 7 630,32 5 081,76 0,00 1 993,68 92 885,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 515 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 706 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 706 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4920 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 774 zł
Całość - kwota brutto 5 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Luty 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Marzec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Kwiecień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Maj 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Czerwiec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Lipiec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Sierpień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Wrzesień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Październik 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Listopad 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Grudzień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555,00 774,00 4 920,00
Rocznie 68 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 660,00 9 288,00 59 040,00
Wynagrodzenie pracownika 5 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 694 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Luty 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Marzec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Kwiecień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Maj 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Czerwiec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Lipiec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Sierpień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Wrzesień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Październik 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Listopad 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Grudzień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,00 zł
Rocznie 68 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 694 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4920 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 535 zł
Zaliczka na podatek 568 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 568,00 0,00 4 837,40
Luty 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 568,00 0,00 4 837,40
Marzec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 398,00 0,00 4 007,40
Kwiecień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 445,00 0,00 3 960,40
Maj 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 445,00 0,00 3 960,40
Czerwiec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 445,00 0,00 3 960,40
Lipiec 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Sierpień 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Wrzesień 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Październik 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Listopad 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Grudzień 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Rocznie 71 280,00 1 057,62 433,44 0,00 6 415,20 0,00 15 035,00 0,00 48 248,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 837 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.