Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4920 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 684 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 4 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Luty 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Marzec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Kwiecień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Maj 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Czerwiec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Lipiec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Sierpień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Wrzesień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Październik 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Listopad 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Grudzień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Rocznie 59 040,00 5 762,28 885,60 1 446,48 2 152,80 47 940,00 0,00 44 212,56
Wynagrodzenie pracownika 4 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Luty 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Marzec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Kwiecień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Maj 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Czerwiec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Lipiec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Sierpień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Wrzesień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Październik 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Listopad 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Grudzień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Rocznie 59 040,00 5 762,28 3 837,60 985,92 1 505,52 71 131,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 684 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4920 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 554 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 393 zł
Zaliczka na podatek 419 zł
Całość - kwota brutto 4 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Luty 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Marzec 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Kwiecień 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Maj 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Czerwiec 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Lipiec 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Sierpień 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Wrzesień 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Październik 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Listopad 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Grudzień 4 920,00 480,19 73,80 0,00 392,94 3 493,00 419,00 3 553,91
Rocznie 59 040,00 5 762,28 885,60 0,00 4 715,28 41 916,00 312,00 42 646,92
Wynagrodzenie pracownika 4 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Luty 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Marzec 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Kwiecień 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Maj 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Czerwiec 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Lipiec 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Sierpień 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Wrzesień 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Październik 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Listopad 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Grudzień 4 920,00 480,19 319,80 0,00 125,46 5 845,45 zł
Rocznie 59 040,00 5 762,28 3 837,60 0,00 1 505,52 70 145,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 554 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4920 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 669 zł
Całość - kwota brutto 4 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Luty 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Marzec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Kwiecień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Maj 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Czerwiec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Lipiec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Sierpień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Wrzesień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Październik 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Listopad 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Grudzień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 936,00 669,00 4 251,00
Rocznie 59 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 232,00 8 028,00 51 012,00
Wynagrodzenie pracownika 4 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Luty 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Marzec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Kwiecień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Maj 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Czerwiec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Lipiec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Sierpień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Wrzesień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Październik 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Listopad 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Grudzień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 zł
Rocznie 59 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 251 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4920 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 066 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 920 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 920,00 0,00 0,00 0,00 442,80 0,00 411,00 0,00 4 066,20
Luty 4 920,00 0,00 0,00 0,00 442,80 0,00 411,00 0,00 4 066,20
Marzec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 442,80 0,00 825,00 0,00 3 652,20
Kwiecień 4 920,00 0,00 0,00 0,00 442,80 0,00 1 149,00 0,00 3 328,20
Maj 4 920,00 0,00 0,00 0,00 442,80 0,00 1 149,00 0,00 3 328,20
Czerwiec 4 920,00 0,00 0,00 0,00 442,80 0,00 1 149,00 0,00 3 328,20
Lipiec 4 920,00 176,27 72,24 0,00 442,80 15,08 1 065,00 0,00 3 148,61
Sierpień 4 920,00 176,27 72,24 0,00 442,80 15,08 1 065,00 0,00 3 148,61
Wrzesień 4 920,00 176,27 72,24 0,00 442,80 15,08 1 065,00 0,00 3 148,61
Październik 4 920,00 176,27 72,24 0,00 442,80 15,08 1 065,00 0,00 3 148,61
Listopad 4 920,00 176,27 72,24 0,00 442,80 15,08 1 065,00 0,00 3 148,61
Grudzień 4 920,00 176,27 72,24 0,00 442,80 15,08 1 065,00 0,00 3 148,61
Rocznie 59 040,00 1 057,62 433,44 0,00 5 313,60 0,00 11 484,00 0,00 40 660,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 066 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.