Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 168 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 531 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Całość - kwota brutto 6 839 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Luty 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Marzec 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Kwiecień 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Maj 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Czerwiec 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Lipiec 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Sierpień 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Wrzesień 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Październik 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Listopad 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Grudzień 6 839,00 667,49 102,59 167,56 531,12 5 651,00 460,00 4 910,24
Rocznie 82 068,00 8 009,88 1 231,08 2 010,72 6 373,44 67 812,00 5 520,00 58 922,88
Wynagrodzenie pracownika 6 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 445 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Luty 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Marzec 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Kwiecień 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Maj 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Czerwiec 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Lipiec 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Sierpień 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Wrzesień 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Październik 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Listopad 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Grudzień 6 839,00 667,49 444,54 114,21 174,40 8 239,64 zł
Rocznie 82 068,00 8 009,88 5 334,48 1 370,52 2 092,80 98 875,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 839 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 519 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Całość - kwota brutto 6 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Luty 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Marzec 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Kwiecień 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Maj 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Czerwiec 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Lipiec 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Sierpień 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Wrzesień 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Październik 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Listopad 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Grudzień 6 498,00 634,20 97,47 0,00 518,97 4 613,00 337,00 4 910,36
Rocznie 77 976,00 7 610,40 1 169,64 0,00 6 227,64 55 356,00 4 044,00 58 924,32
Wynagrodzenie pracownika 6 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 422 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Luty 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Marzec 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Kwiecień 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Maj 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Czerwiec 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Lipiec 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Sierpień 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Wrzesień 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Październik 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Listopad 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Grudzień 6 498,00 634,20 422,37 0,00 165,70 7 720,27 zł
Rocznie 77 976,00 7 610,40 5 068,44 0,00 1 988,40 92 643,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 773 zł
Całość - kwota brutto 5 683 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Luty 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Marzec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Kwiecień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Maj 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Czerwiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Lipiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Sierpień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Wrzesień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Październik 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Listopad 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Grudzień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Rocznie 68 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 552,00 9 276,00 58 920,00
Wynagrodzenie pracownika 5 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Luty 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Marzec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Kwiecień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Maj 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Czerwiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Lipiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Sierpień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Wrzesień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Październik 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Listopad 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Grudzień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Rocznie 68 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 683 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 651 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 923 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 651,00 0,00 4 909,66
Luty 5 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 651,00 0,00 4 909,66
Marzec 5 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 651,00 0,00 4 909,66
Kwiecień 5 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 651,00 0,00 4 909,66
Maj 5 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 651,00 0,00 4 909,66
Czerwiec 5 923,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 651,00 0,00 4 909,66
Lipiec 5 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 612,00 0,00 4 720,97
Sierpień 5 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 612,00 0,00 4 720,97
Wrzesień 5 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 612,00 0,00 4 720,97
Październik 5 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 612,00 0,00 4 720,97
Listopad 5 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 612,00 0,00 4 720,97
Grudzień 5 923,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 612,00 0,00 4 720,97
Rocznie 71 076,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 578,00 0,00 57 783,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 923 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 910 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ