Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 531 zł
Zaliczka na podatek 378 zł
Całość - kwota brutto 6 834 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Luty 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Marzec 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Kwiecień 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Maj 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Czerwiec 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Lipiec 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Sierpień 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Wrzesień 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Październik 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Listopad 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Grudzień 6 834,00 667,00 102,51 167,43 530,74 5 647,00 378,00 4 988,32
Rocznie 82 008,00 8 004,00 1 230,12 2 009,16 4 531,68 67 764,00 0,00 59 859,84
Wynagrodzenie pracownika 6 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 444 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Luty 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Marzec 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Kwiecień 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Maj 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Czerwiec 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Lipiec 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Sierpień 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Wrzesień 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Październik 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Listopad 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Grudzień 6 834,00 667,00 444,21 114,13 174,26 8 233,60 zł
Rocznie 82 008,00 8 004,00 5 330,52 1 369,56 2 091,12 98 803,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 834 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 988 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 988 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 519 zł
Zaliczka na podatek 554 zł
Całość - kwota brutto 6 502 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Luty 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Marzec 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Kwiecień 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Maj 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Czerwiec 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Lipiec 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Sierpień 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Wrzesień 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Październik 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Listopad 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Grudzień 6 502,00 634,60 97,53 0,00 519,29 4 616,00 554,00 4 696,66
Rocznie 78 024,00 7 615,20 1 170,36 0,00 6 231,48 55 392,00 420,00 56 359,92
Wynagrodzenie pracownika 6 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 725 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Luty 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Marzec 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Kwiecień 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Maj 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Czerwiec 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Lipiec 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Sierpień 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Wrzesień 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Październik 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Listopad 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Grudzień 6 502,00 634,60 422,63 0,00 165,80 7 725,03 zł
Rocznie 78 024,00 7 615,20 5 071,56 0,00 1 989,60 92 700,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 697 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 697 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 725 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 773 zł
Całość - kwota brutto 5 683 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Luty 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Marzec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Kwiecień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Maj 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Czerwiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Lipiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Sierpień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Wrzesień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Październik 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Listopad 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Grudzień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,00 773,00 4 910,00
Rocznie 68 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 552,00 9 276,00 58 920,00
Wynagrodzenie pracownika 5 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Luty 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Marzec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Kwiecień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Maj 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Czerwiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Lipiec 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Sierpień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Wrzesień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Październik 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Listopad 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Grudzień 5 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 683,00 zł
Rocznie 68 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 683 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 827 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 534 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 928 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 928,00 0,00 0,00 0,00 533,52 0,00 567,00 0,00 4 827,48
Luty 5 928,00 0,00 0,00 0,00 533,52 0,00 567,00 0,00 4 827,48
Marzec 5 928,00 0,00 0,00 0,00 533,52 0,00 1 394,00 0,00 4 000,48
Kwiecień 5 928,00 0,00 0,00 0,00 533,52 0,00 1 443,00 0,00 3 951,48
Maj 5 928,00 0,00 0,00 0,00 533,52 0,00 1 443,00 0,00 3 951,48
Czerwiec 5 928,00 0,00 0,00 0,00 533,52 0,00 1 443,00 0,00 3 951,48
Lipiec 5 928,00 176,27 72,24 0,00 533,52 15,08 1 358,00 0,00 3 772,89
Sierpień 5 928,00 176,27 72,24 0,00 533,52 15,08 1 358,00 0,00 3 772,89
Wrzesień 5 928,00 176,27 72,24 0,00 533,52 15,08 1 358,00 0,00 3 772,89
Październik 5 928,00 176,27 72,24 0,00 533,52 15,08 1 358,00 0,00 3 772,89
Listopad 5 928,00 176,27 72,24 0,00 533,52 15,08 1 358,00 0,00 3 772,89
Grudzień 5 928,00 176,27 72,24 0,00 533,52 15,08 1 358,00 0,00 3 772,89
Rocznie 71 136,00 1 057,62 433,44 0,00 6 402,24 0,00 15 005,00 0,00 48 147,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 827 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.