Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4910 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 381 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Całość - kwota brutto 4 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Luty 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Marzec 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Kwiecień 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Maj 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Czerwiec 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Lipiec 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Sierpień 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Wrzesień 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Październik 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Listopad 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Grudzień 4 910,00 479,22 73,65 120,30 381,31 3 987,00 178,00 3 677,52
Rocznie 58 920,00 5 750,64 883,80 1 443,60 2 141,28 47 844,00 0,00 44 130,24
Wynagrodzenie pracownika 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 916 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Luty 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Marzec 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Kwiecień 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Maj 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Czerwiec 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Lipiec 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Sierpień 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Wrzesień 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Październik 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Listopad 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Grudzień 4 910,00 479,22 319,15 82,00 125,21 5 915,58 zł
Rocznie 58 920,00 5 750,64 3 829,80 984,00 1 502,52 70 986,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 678 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 916 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4910 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 418 zł
Całość - kwota brutto 4 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Luty 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Marzec 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Kwiecień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Maj 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Czerwiec 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Lipiec 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Sierpień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Wrzesień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Październik 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Listopad 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Grudzień 4 910,00 479,22 73,65 0,00 392,14 3 486,00 418,00 3 546,67
Rocznie 58 920,00 5 750,64 883,80 0,00 4 705,68 41 832,00 312,00 42 560,04
Wynagrodzenie pracownika 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 834 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Luty 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Marzec 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Kwiecień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Maj 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Czerwiec 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Lipiec 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Sierpień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Wrzesień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Październik 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Listopad 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Grudzień 4 910,00 479,22 319,15 0,00 125,21 5 833,58 zł
Rocznie 58 920,00 5 750,64 3 829,80 0,00 1 502,52 70 002,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 547 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 834 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4910 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 668 zł
Całość - kwota brutto 4 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Luty 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Marzec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Kwiecień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Maj 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Czerwiec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Lipiec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Sierpień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Wrzesień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Październik 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Listopad 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Grudzień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,00 668,00 4 242,00
Rocznie 58 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 136,00 8 016,00 50 904,00
Wynagrodzenie pracownika 4 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Luty 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Marzec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Kwiecień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Maj 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Czerwiec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Lipiec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Sierpień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Wrzesień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Październik 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Listopad 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Grudzień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00 zł
Rocznie 58 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 242 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4910 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 410 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 910 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 910,00 0,00 0,00 0,00 441,90 0,00 410,00 0,00 4 058,10
Luty 4 910,00 0,00 0,00 0,00 441,90 0,00 410,00 0,00 4 058,10
Marzec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 441,90 0,00 819,00 0,00 3 649,10
Kwiecień 4 910,00 0,00 0,00 0,00 441,90 0,00 1 146,00 0,00 3 322,10
Maj 4 910,00 0,00 0,00 0,00 441,90 0,00 1 146,00 0,00 3 322,10
Czerwiec 4 910,00 0,00 0,00 0,00 441,90 0,00 1 146,00 0,00 3 322,10
Lipiec 4 910,00 176,27 72,24 0,00 441,90 15,08 1 062,00 0,00 3 142,51
Sierpień 4 910,00 176,27 72,24 0,00 441,90 15,08 1 062,00 0,00 3 142,51
Wrzesień 4 910,00 176,27 72,24 0,00 441,90 15,08 1 062,00 0,00 3 142,51
Październik 4 910,00 176,27 72,24 0,00 441,90 15,08 1 062,00 0,00 3 142,51
Listopad 4 910,00 176,27 72,24 0,00 441,90 15,08 1 062,00 0,00 3 142,51
Grudzień 4 910,00 176,27 72,24 0,00 441,90 15,08 1 062,00 0,00 3 142,51
Rocznie 58 920,00 1 057,62 433,44 0,00 5 302,80 0,00 11 449,00 0,00 40 586,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 058 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.