Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 530 zł
Zaliczka na podatek 458 zł
Całość - kwota brutto 6 824 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Luty 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Marzec 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Kwiecień 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Maj 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Czerwiec 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Lipiec 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Sierpień 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Wrzesień 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Październik 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Listopad 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Grudzień 6 824,00 666,02 102,36 167,19 529,96 5 638,00 458,00 4 900,47
Rocznie 81 888,00 7 992,24 1 228,32 2 006,28 6 359,52 67 656,00 5 496,00 58 805,64
Wynagrodzenie pracownika 6 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 444 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 222 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Luty 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Marzec 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Kwiecień 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Maj 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Czerwiec 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Lipiec 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Sierpień 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Wrzesień 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Październik 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Listopad 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Grudzień 6 824,00 666,02 443,56 113,96 174,01 8 221,55 zł
Rocznie 81 888,00 7 992,24 5 322,72 1 367,52 2 088,12 98 658,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 222 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 518 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Całość - kwota brutto 6 485 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Luty 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Marzec 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Kwiecień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Maj 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Czerwiec 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Lipiec 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Sierpień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Wrzesień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Październik 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Listopad 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Grudzień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Rocznie 77 820,00 7 595,28 1 167,36 0,00 6 215,16 55 248,00 4 044,00 58 798,20
Wynagrodzenie pracownika 6 485 zł
Ubezpieczenie emerytalne 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 422 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 705 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Luty 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Marzec 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Kwiecień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Maj 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Czerwiec 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Lipiec 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Sierpień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Wrzesień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Październik 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Listopad 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Grudzień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Rocznie 77 820,00 7 595,28 5 058,36 0,00 1 984,44 92 458,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 485 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 705 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 771 zł
Całość - kwota brutto 5 671 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Luty 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Marzec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Kwiecień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Maj 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Czerwiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Lipiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Sierpień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Wrzesień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Październik 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Listopad 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Grudzień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Rocznie 68 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 444,00 9 252,00 58 800,00
Wynagrodzenie pracownika 5 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Luty 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Marzec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Kwiecień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Maj 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Czerwiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Lipiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Sierpień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Wrzesień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Październik 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Listopad 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Grudzień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Rocznie 68 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 671 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 633 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 915 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 915,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 633,00 0,00 4 900,19
Luty 5 915,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 633,00 0,00 4 900,19
Marzec 5 915,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 633,00 0,00 4 900,19
Kwiecień 5 915,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 633,00 0,00 4 900,19
Maj 5 915,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 633,00 0,00 4 900,19
Czerwiec 5 915,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 633,00 0,00 4 900,19
Lipiec 5 915,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 591,00 0,00 4 696,99
Sierpień 5 915,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 591,00 0,00 4 696,99
Wrzesień 5 915,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 591,00 0,00 4 696,99
Październik 5 915,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 591,00 0,00 4 696,99
Listopad 5 915,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 591,00 0,00 4 696,99
Grudzień 5 915,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 591,00 0,00 4 696,99
Rocznie 70 980,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 344,00 0,00 57 583,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 915 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ