Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 530 zł
Zaliczka na podatek 3 zł
Całość - kwota brutto 6 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Luty 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Marzec 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Kwiecień 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Maj 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Czerwiec 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Lipiec 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Sierpień 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Wrzesień 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Październik 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Listopad 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Grudzień 6 820,00 665,63 102,30 167,09 529,65 5 635,00 3,00 5 352,33
Rocznie 81 840,00 7 987,56 1 227,60 2 005,08 6 355,80 67 620,00 36,00 64 227,96
Wynagrodzenie pracownika 6 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 443 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Luty 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Marzec 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Kwiecień 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Maj 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Czerwiec 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Lipiec 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Sierpień 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Wrzesień 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Październik 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Listopad 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Grudzień 6 820,00 665,63 443,30 113,89 173,91 8 216,73 zł
Rocznie 81 840,00 7 987,56 5 319,60 1 366,68 2 086,92 98 600,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 352 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 518 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Całość - kwota brutto 6 485 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Luty 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Marzec 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Kwiecień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Maj 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Czerwiec 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Lipiec 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Sierpień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Wrzesień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Październik 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Listopad 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Grudzień 6 485,00 632,94 97,28 0,00 517,93 4 604,00 337,00 4 899,85
Rocznie 77 820,00 7 595,28 1 167,36 0,00 6 215,16 55 248,00 4 044,00 58 798,20
Wynagrodzenie pracownika 6 485 zł
Ubezpieczenie emerytalne 633 zł
Ubezpieczenie rentowe 422 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 705 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Luty 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Marzec 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Kwiecień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Maj 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Czerwiec 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Lipiec 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Sierpień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Wrzesień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Październik 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Listopad 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Grudzień 6 485,00 632,94 421,53 0,00 165,37 7 704,84 zł
Rocznie 77 820,00 7 595,28 5 058,36 0,00 1 984,44 92 458,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 485 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 705 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 771 zł
Całość - kwota brutto 5 671 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Luty 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Marzec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Kwiecień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Maj 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Czerwiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Lipiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Sierpień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Wrzesień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Październik 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Listopad 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Grudzień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 537,00 771,00 4 900,00
Rocznie 68 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 444,00 9 252,00 58 800,00
Wynagrodzenie pracownika 5 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Luty 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Marzec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Kwiecień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Maj 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Czerwiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Lipiec 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Sierpień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Wrzesień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Październik 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Listopad 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Grudzień 5 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671,00 zł
Rocznie 68 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 671 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 579 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 908 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 0,00 5 329,00
Luty 5 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 0,00 5 329,00
Marzec 5 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438,00 0,00 4 470,00
Kwiecień 5 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 466,00 0,00 4 442,00
Maj 5 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 466,00 0,00 4 442,00
Czerwiec 5 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 466,00 0,00 4 442,00
Lipiec 5 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 381,00 0,00 4 263,41
Sierpień 5 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 381,00 0,00 4 263,41
Wrzesień 5 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 381,00 0,00 4 263,41
Październik 5 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 381,00 0,00 4 263,41
Listopad 5 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 381,00 0,00 4 263,41
Grudzień 5 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 381,00 0,00 4 263,41
Rocznie 70 896,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 15 280,00 0,00 54 034,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 329 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.