Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 381 zł
Zaliczka na podatek 177 zł
Całość - kwota brutto 4 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Luty 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Marzec 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Kwiecień 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Maj 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Czerwiec 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Lipiec 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Sierpień 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Wrzesień 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Październik 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Listopad 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Grudzień 4 900,00 478,24 73,50 120,05 380,54 3 978,00 177,00 3 670,67
Rocznie 58 800,00 5 738,88 882,00 1 440,60 2 128,32 47 736,00 0,00 44 048,04
Wynagrodzenie pracownika 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Luty 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Marzec 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Kwiecień 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Maj 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Czerwiec 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Lipiec 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Sierpień 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Wrzesień 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Październik 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Listopad 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Grudzień 4 900,00 478,24 318,50 81,83 124,95 5 903,52 zł
Rocznie 58 800,00 5 738,88 3 822,00 981,96 1 499,40 70 842,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 671 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Całość - kwota brutto 4 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Luty 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Marzec 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Kwiecień 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Maj 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Czerwiec 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Lipiec 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Sierpień 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Wrzesień 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Październik 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Listopad 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Grudzień 4 900,00 478,24 73,50 0,00 391,34 3 479,00 417,00 3 539,44
Rocznie 58 800,00 5 738,88 882,00 0,00 4 696,08 41 748,00 312,00 42 473,28
Wynagrodzenie pracownika 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 822 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Luty 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Marzec 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Kwiecień 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Maj 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Czerwiec 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Lipiec 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Sierpień 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Wrzesień 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Październik 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Listopad 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Grudzień 4 900,00 478,24 318,50 0,00 124,95 5 821,69 zł
Rocznie 58 800,00 5 738,88 3 822,00 0,00 1 499,40 69 860,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 539 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 822 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 666 zł
Całość - kwota brutto 4 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Luty 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Marzec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Kwiecień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Maj 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Czerwiec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Lipiec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Sierpień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Wrzesień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Październik 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Listopad 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Grudzień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,00 666,00 4 234,00
Rocznie 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 040,00 7 992,00 50 808,00
Wynagrodzenie pracownika 4 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Luty 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Marzec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Kwiecień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Maj 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Czerwiec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Lipiec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Sierpień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Wrzesień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Październik 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Listopad 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Grudzień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 zł
Rocznie 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 441 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 900,00 0,00 0,00 0,00 441,00 0,00 408,00 0,00 4 051,00
Luty 4 900,00 0,00 0,00 0,00 441,00 0,00 408,00 0,00 4 051,00
Marzec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 441,00 0,00 813,00 0,00 3 646,00
Kwiecień 4 900,00 0,00 0,00 0,00 441,00 0,00 1 143,00 0,00 3 316,00
Maj 4 900,00 0,00 0,00 0,00 441,00 0,00 1 143,00 0,00 3 316,00
Czerwiec 4 900,00 0,00 0,00 0,00 441,00 0,00 1 143,00 0,00 3 316,00
Lipiec 4 900,00 176,27 72,24 0,00 441,00 15,08 1 059,00 0,00 3 136,41
Sierpień 4 900,00 176,27 72,24 0,00 441,00 15,08 1 059,00 0,00 3 136,41
Wrzesień 4 900,00 176,27 72,24 0,00 441,00 15,08 1 059,00 0,00 3 136,41
Październik 4 900,00 176,27 72,24 0,00 441,00 15,08 1 059,00 0,00 3 136,41
Listopad 4 900,00 176,27 72,24 0,00 441,00 15,08 1 059,00 0,00 3 136,41
Grudzień 4 900,00 176,27 72,24 0,00 441,00 15,08 1 059,00 0,00 3 136,41
Rocznie 58 800,00 1 057,62 433,44 0,00 5 292,00 0,00 11 412,00 0,00 40 514,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 051 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.