Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 342 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 529 zł
Zaliczka na podatek 2 zł
Całość - kwota brutto 6 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Luty 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Marzec 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Kwiecień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Maj 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Czerwiec 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Lipiec 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Sierpień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Wrzesień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Październik 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Listopad 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Grudzień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 2,00 5 342,33
Rocznie 81 672,00 7 971,24 1 225,08 2 001,00 6 342,72 67 476,00 24,00 64 107,96
Wynagrodzenie pracownika 6 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Luty 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Marzec 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Kwiecień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Maj 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Czerwiec 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Lipiec 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Sierpień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Wrzesień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Październik 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Listopad 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Grudzień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Rocznie 81 672,00 7 971,24 5 308,68 1 363,92 2 082,72 98 398,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 342 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 342 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 517 zł
Zaliczka na podatek 336 zł
Całość - kwota brutto 6 471 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Luty 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Marzec 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Kwiecień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Maj 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Czerwiec 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Lipiec 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Sierpień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Wrzesień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Październik 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Listopad 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Grudzień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Rocznie 77 652,00 7 578,84 1 164,84 0,00 6 201,72 55 128,00 4 032,00 58 674,60
Wynagrodzenie pracownika 6 471 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 421 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 688 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Luty 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Marzec 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Kwiecień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Maj 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Czerwiec 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Lipiec 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Sierpień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Wrzesień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Październik 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Listopad 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Grudzień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Rocznie 77 652,00 7 578,84 5 047,44 0,00 1 980,12 92 258,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 471 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 688 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 770 zł
Całość - kwota brutto 5 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Luty 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Marzec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Kwiecień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Maj 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Czerwiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Lipiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Sierpień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Wrzesień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Październik 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Listopad 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Grudzień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Rocznie 67 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 336,00 9 240,00 58 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Luty 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Marzec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Kwiecień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Maj 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Czerwiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Lipiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Sierpień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Wrzesień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Październik 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Listopad 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Grudzień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Rocznie 67 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 577 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,00 0,00 5 318,00
Luty 5 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,00 0,00 5 318,00
Marzec 5 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 0,00 4 465,00
Kwiecień 5 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 461,00 0,00 4 434,00
Maj 5 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 461,00 0,00 4 434,00
Czerwiec 5 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 461,00 0,00 4 434,00
Lipiec 5 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 377,00 0,00 4 254,41
Sierpień 5 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 377,00 0,00 4 254,41
Wrzesień 5 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 377,00 0,00 4 254,41
Październik 5 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 377,00 0,00 4 254,41
Listopad 5 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 377,00 0,00 4 254,41
Grudzień 5 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 377,00 0,00 4 254,41
Rocznie 70 740,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 15 229,00 0,00 53 929,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 318 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.