Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 529 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 6 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Luty 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Marzec 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Kwiecień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Maj 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Czerwiec 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Lipiec 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Sierpień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Wrzesień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Październik 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Listopad 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Grudzień 6 806,00 664,27 102,09 166,75 528,56 5 623,00 375,00 4 969,33
Rocznie 81 672,00 7 971,24 1 225,08 2 001,00 4 497,12 67 476,00 0,00 59 631,96
Wynagrodzenie pracownika 6 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Luty 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Marzec 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Kwiecień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Maj 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Czerwiec 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Lipiec 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Sierpień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Wrzesień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Październik 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Listopad 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Grudzień 6 806,00 664,27 442,39 113,66 173,56 8 199,88 zł
Rocznie 81 672,00 7 971,24 5 308,68 1 363,92 2 082,72 98 398,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 969 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 969 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 517 zł
Zaliczka na podatek 552 zł
Całość - kwota brutto 6 475 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Luty 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Marzec 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Kwiecień 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Maj 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Czerwiec 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Lipiec 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Sierpień 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Wrzesień 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Październik 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Listopad 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Grudzień 6 475,00 631,96 97,13 0,00 517,13 4 597,00 552,00 4 677,14
Rocznie 77 700,00 7 583,52 1 165,56 0,00 6 205,56 55 164,00 420,00 56 125,68
Wynagrodzenie pracownika 6 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 421 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 693 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Luty 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Marzec 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Kwiecień 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Maj 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Czerwiec 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Lipiec 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Sierpień 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Wrzesień 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Październik 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Listopad 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Grudzień 6 475,00 631,96 420,88 0,00 165,12 7 692,96 zł
Rocznie 77 700,00 7 583,52 5 050,56 0,00 1 981,44 92 315,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 475 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 677 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 677 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 693 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 770 zł
Całość - kwota brutto 5 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Luty 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Marzec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Kwiecień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Maj 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Czerwiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Lipiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Sierpień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Wrzesień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Październik 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Listopad 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Grudzień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Rocznie 67 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 336,00 9 240,00 58 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Luty 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Marzec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Kwiecień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Maj 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Czerwiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Lipiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Sierpień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Wrzesień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Październik 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Listopad 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Grudzień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Rocznie 67 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 807 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 531 zł
Zaliczka na podatek 565 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 903 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 903,00 0,00 0,00 0,00 531,27 0,00 565,00 0,00 4 806,73
Luty 5 903,00 0,00 0,00 0,00 531,27 0,00 565,00 0,00 4 806,73
Marzec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 531,27 0,00 1 385,00 0,00 3 986,73
Kwiecień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 531,27 0,00 1 438,00 0,00 3 933,73
Maj 5 903,00 0,00 0,00 0,00 531,27 0,00 1 438,00 0,00 3 933,73
Czerwiec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 531,27 0,00 1 438,00 0,00 3 933,73
Lipiec 5 903,00 176,27 72,24 0,00 531,27 15,08 1 354,00 0,00 3 754,14
Sierpień 5 903,00 176,27 72,24 0,00 531,27 15,08 1 354,00 0,00 3 754,14
Wrzesień 5 903,00 176,27 72,24 0,00 531,27 15,08 1 354,00 0,00 3 754,14
Październik 5 903,00 176,27 72,24 0,00 531,27 15,08 1 354,00 0,00 3 754,14
Listopad 5 903,00 176,27 72,24 0,00 531,27 15,08 1 354,00 0,00 3 754,14
Grudzień 5 903,00 176,27 72,24 0,00 531,27 15,08 1 354,00 0,00 3 754,14
Rocznie 70 836,00 1 057,62 433,44 0,00 6 375,24 0,00 14 953,00 0,00 47 926,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 807 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.