Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 529 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 6 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Luty 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Marzec 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Kwiecień 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Maj 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Czerwiec 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Lipiec 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Sierpień 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Wrzesień 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Październik 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Listopad 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Grudzień 6 810,00 664,66 102,15 166,85 528,87 5 626,00 457,00 4 890,47
Rocznie 81 720,00 7 975,92 1 225,80 2 002,20 6 346,44 67 512,00 5 484,00 58 685,64
Wynagrodzenie pracownika 6 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 443 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Luty 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Marzec 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Kwiecień 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Maj 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Czerwiec 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Lipiec 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Sierpień 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Wrzesień 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Październik 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Listopad 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Grudzień 6 810,00 664,66 442,65 113,73 173,66 8 204,70 zł
Rocznie 81 720,00 7 975,92 5 311,80 1 364,76 2 083,92 98 456,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 517 zł
Zaliczka na podatek 336 zł
Całość - kwota brutto 6 471 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Luty 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Marzec 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Kwiecień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Maj 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Czerwiec 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Lipiec 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Sierpień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Wrzesień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Październik 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Listopad 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Grudzień 6 471,00 631,57 97,07 0,00 516,81 4 594,00 336,00 4 889,55
Rocznie 77 652,00 7 578,84 1 164,84 0,00 6 201,72 55 128,00 4 032,00 58 674,60
Wynagrodzenie pracownika 6 471 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 421 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 688 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Luty 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Marzec 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Kwiecień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Maj 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Czerwiec 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Lipiec 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Sierpień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Wrzesień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Październik 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Listopad 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Grudzień 6 471,00 631,57 420,62 0,00 165,01 7 688,20 zł
Rocznie 77 652,00 7 578,84 5 047,44 0,00 1 980,12 92 258,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 471 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 688 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 770 zł
Całość - kwota brutto 5 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Luty 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Marzec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Kwiecień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Maj 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Czerwiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Lipiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Sierpień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Wrzesień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Październik 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Listopad 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Grudzień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 770,00 4 890,00
Rocznie 67 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 336,00 9 240,00 58 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Luty 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Marzec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Kwiecień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Maj 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Czerwiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Lipiec 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Sierpień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Wrzesień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Październik 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Listopad 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Grudzień 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 zł
Rocznie 67 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 899 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 647,00 0,00 4 889,66
Luty 5 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 647,00 0,00 4 889,66
Marzec 5 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 647,00 0,00 4 889,66
Kwiecień 5 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 647,00 0,00 4 889,66
Maj 5 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 647,00 0,00 4 889,66
Czerwiec 5 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 647,00 0,00 4 889,66
Lipiec 5 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 608,00 0,00 4 700,97
Sierpień 5 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 608,00 0,00 4 700,97
Wrzesień 5 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 608,00 0,00 4 700,97
Październik 5 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 608,00 0,00 4 700,97
Listopad 5 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 608,00 0,00 4 700,97
Grudzień 5 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 608,00 0,00 4 700,97
Rocznie 70 788,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 530,00 0,00 57 543,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 899 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 890 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ