Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4890 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 380 zł
Zaliczka na podatek 176 zł
Całość - kwota brutto 4 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Luty 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Marzec 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Kwiecień 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Maj 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Czerwiec 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Lipiec 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Sierpień 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Wrzesień 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Październik 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Listopad 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Grudzień 4 890,00 477,26 73,35 119,81 379,76 3 970,00 176,00 3 663,82
Rocznie 58 680,00 5 727,12 880,20 1 437,72 2 116,80 47 640,00 0,00 43 965,84
Wynagrodzenie pracownika 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Luty 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Marzec 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Kwiecień 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Maj 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Czerwiec 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Lipiec 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Sierpień 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Wrzesień 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Październik 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Listopad 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Grudzień 4 890,00 477,26 317,85 81,66 124,70 5 891,47 zł
Rocznie 58 680,00 5 727,12 3 814,20 979,92 1 496,40 70 697,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 664 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4890 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Całość - kwota brutto 4 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Luty 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Marzec 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Kwiecień 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Maj 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Czerwiec 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Lipiec 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Sierpień 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Wrzesień 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Październik 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Listopad 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Grudzień 4 890,00 477,26 73,35 0,00 390,55 3 472,00 417,00 3 532,20
Rocznie 58 680,00 5 727,12 880,20 0,00 4 686,60 41 664,00 312,00 42 386,40
Wynagrodzenie pracownika 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Luty 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Marzec 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Kwiecień 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Maj 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Czerwiec 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Lipiec 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Sierpień 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Wrzesień 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Październik 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Listopad 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Grudzień 4 890,00 477,26 317,85 0,00 124,70 5 809,81 zł
Rocznie 58 680,00 5 727,12 3 814,20 0,00 1 496,40 69 717,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 532 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4890 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 665 zł
Całość - kwota brutto 4 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Luty 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Marzec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Kwiecień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Maj 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Czerwiec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Lipiec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Sierpień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Wrzesień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Październik 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Listopad 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Grudzień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 665,00 4 225,00
Rocznie 58 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 944,00 7 980,00 50 700,00
Wynagrodzenie pracownika 4 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Luty 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Marzec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Kwiecień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Maj 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Czerwiec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Lipiec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Sierpień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Wrzesień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Październik 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Listopad 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Grudzień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 890,00 zł
Rocznie 58 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 225 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4890 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 440 zł
Zaliczka na podatek 406 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 890 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 890,00 0,00 0,00 0,00 440,10 0,00 406,00 0,00 4 043,90
Luty 4 890,00 0,00 0,00 0,00 440,10 0,00 406,00 0,00 4 043,90
Marzec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 440,10 0,00 807,00 0,00 3 642,90
Kwiecień 4 890,00 0,00 0,00 0,00 440,10 0,00 1 140,00 0,00 3 309,90
Maj 4 890,00 0,00 0,00 0,00 440,10 0,00 1 140,00 0,00 3 309,90
Czerwiec 4 890,00 0,00 0,00 0,00 440,10 0,00 1 140,00 0,00 3 309,90
Lipiec 4 890,00 176,27 72,24 0,00 440,10 15,08 1 055,00 0,00 3 131,31
Sierpień 4 890,00 176,27 72,24 0,00 440,10 15,08 1 055,00 0,00 3 131,31
Wrzesień 4 890,00 176,27 72,24 0,00 440,10 15,08 1 055,00 0,00 3 131,31
Październik 4 890,00 176,27 72,24 0,00 440,10 15,08 1 055,00 0,00 3 131,31
Listopad 4 890,00 176,27 72,24 0,00 440,10 15,08 1 055,00 0,00 3 131,31
Grudzień 4 890,00 176,27 72,24 0,00 440,10 15,08 1 055,00 0,00 3 131,31
Rocznie 58 680,00 1 057,62 433,44 0,00 5 281,20 0,00 11 369,00 0,00 40 448,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 044 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.