Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 166 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 527 zł
Zaliczka na podatek 1 zł
Całość - kwota brutto 6 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Luty 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Marzec 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Kwiecień 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Maj 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Czerwiec 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Lipiec 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Sierpień 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Wrzesień 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Październik 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Listopad 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Grudzień 6 792,00 662,90 101,88 166,40 527,47 5 611,00 1,00 5 332,35
Rocznie 81 504,00 7 954,80 1 222,56 1 996,80 6 329,64 67 332,00 12,00 63 988,20
Wynagrodzenie pracownika 6 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 113 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 183 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Luty 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Marzec 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Kwiecień 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Maj 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Czerwiec 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Lipiec 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Sierpień 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Wrzesień 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Październik 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Listopad 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Grudzień 6 792,00 662,90 441,48 113,43 173,19 8 183,00 zł
Rocznie 81 504,00 7 954,80 5 297,76 1 361,16 2 078,28 98 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 332 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 332 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 183 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 516 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 6 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Luty 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Marzec 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Kwiecień 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Maj 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Czerwiec 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Lipiec 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Sierpień 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Wrzesień 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Październik 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Listopad 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Grudzień 6 458,00 630,30 96,87 0,00 515,77 4 585,00 335,00 4 880,06
Rocznie 77 496,00 7 563,60 1 162,44 0,00 6 189,24 55 020,00 4 020,00 58 560,72
Wynagrodzenie pracownika 6 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Luty 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Marzec 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Kwiecień 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Maj 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Czerwiec 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Lipiec 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Sierpień 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Wrzesień 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Październik 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Listopad 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Grudzień 6 458,00 630,30 419,77 0,00 164,68 7 672,75 zł
Rocznie 77 496,00 7 563,60 5 037,24 0,00 1 976,16 92 073,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 768 zł
Całość - kwota brutto 5 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Luty 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Marzec 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Kwiecień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Maj 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Czerwiec 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Lipiec 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Sierpień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Wrzesień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Październik 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Listopad 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Grudzień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 518,00 768,00 4 880,00
Rocznie 67 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 216,00 9 216,00 58 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 648 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Luty 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Marzec 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Kwiecień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Maj 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Czerwiec 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Lipiec 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Sierpień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Wrzesień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Październik 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Listopad 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Grudzień 5 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 zł
Rocznie 67 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 648 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 883 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 0,00 5 308,00
Luty 5 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 0,00 5 308,00
Marzec 5 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 4 461,00
Kwiecień 5 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 0,00 4 425,00
Maj 5 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 0,00 4 425,00
Czerwiec 5 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 0,00 4 425,00
Lipiec 5 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 373,00 0,00 4 246,41
Sierpień 5 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 373,00 0,00 4 246,41
Wrzesień 5 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 373,00 0,00 4 246,41
Październik 5 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 373,00 0,00 4 246,41
Listopad 5 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 373,00 0,00 4 246,41
Grudzień 5 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 373,00 0,00 4 246,41
Rocznie 70 596,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 15 184,00 0,00 53 830,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 308 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.