Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4880 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 379 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 4 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Luty 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Marzec 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Kwiecień 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Maj 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Czerwiec 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Lipiec 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Sierpień 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Wrzesień 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Październik 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Listopad 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Grudzień 4 880,00 476,29 73,20 119,56 378,99 3 961,00 175,00 3 656,96
Rocznie 58 560,00 5 715,48 878,40 1 434,72 2 103,84 47 532,00 0,00 43 883,52
Wynagrodzenie pracownika 4 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Luty 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Marzec 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Kwiecień 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Maj 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Czerwiec 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Lipiec 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Sierpień 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Wrzesień 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Październik 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Listopad 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Grudzień 4 880,00 476,29 317,20 81,50 124,44 5 879,43 zł
Rocznie 58 560,00 5 715,48 3 806,40 978,00 1 493,28 70 553,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 657 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4880 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 390 zł
Zaliczka na podatek 416 zł
Całość - kwota brutto 4 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Luty 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Marzec 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Kwiecień 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Maj 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Czerwiec 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Lipiec 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Sierpień 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Wrzesień 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Październik 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Listopad 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Grudzień 4 880,00 476,29 73,20 0,00 389,75 3 464,00 416,00 3 525,08
Rocznie 58 560,00 5 715,48 878,40 0,00 4 677,00 41 568,00 312,00 42 300,96
Wynagrodzenie pracownika 4 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 798 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Luty 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Marzec 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Kwiecień 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Maj 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Czerwiec 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Lipiec 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Sierpień 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Wrzesień 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Październik 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Listopad 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Grudzień 4 880,00 476,29 317,20 0,00 124,44 5 797,93 zł
Rocznie 58 560,00 5 715,48 3 806,40 0,00 1 493,28 69 575,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 525 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 798 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4880 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 664 zł
Całość - kwota brutto 4 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Luty 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Marzec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Kwiecień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Maj 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Czerwiec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Lipiec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Sierpień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Wrzesień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Październik 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Listopad 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Grudzień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,00 664,00 4 216,00
Rocznie 58 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 848,00 7 968,00 50 592,00
Wynagrodzenie pracownika 4 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Luty 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Marzec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Kwiecień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Maj 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Czerwiec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Lipiec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Sierpień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Wrzesień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Październik 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Listopad 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Grudzień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 zł
Rocznie 58 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 216 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4880 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 036 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 439 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 880 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 880,00 0,00 0,00 0,00 439,20 0,00 405,00 0,00 4 035,80
Luty 4 880,00 0,00 0,00 0,00 439,20 0,00 405,00 0,00 4 035,80
Marzec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 439,20 0,00 801,00 0,00 3 639,80
Kwiecień 4 880,00 0,00 0,00 0,00 439,20 0,00 1 137,00 0,00 3 303,80
Maj 4 880,00 0,00 0,00 0,00 439,20 0,00 1 137,00 0,00 3 303,80
Czerwiec 4 880,00 0,00 0,00 0,00 439,20 0,00 1 137,00 0,00 3 303,80
Lipiec 4 880,00 176,27 72,24 0,00 439,20 15,08 1 052,00 0,00 3 125,21
Sierpień 4 880,00 176,27 72,24 0,00 439,20 15,08 1 052,00 0,00 3 125,21
Wrzesień 4 880,00 176,27 72,24 0,00 439,20 15,08 1 052,00 0,00 3 125,21
Październik 4 880,00 176,27 72,24 0,00 439,20 15,08 1 052,00 0,00 3 125,21
Listopad 4 880,00 176,27 72,24 0,00 439,20 15,08 1 052,00 0,00 3 125,21
Grudzień 4 880,00 176,27 72,24 0,00 439,20 15,08 1 052,00 0,00 3 125,21
Rocznie 58 560,00 1 057,62 433,44 0,00 5 270,40 0,00 11 334,00 0,00 40 374,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 036 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.