Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 166 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 527 zł
Zaliczka na podatek 455 zł
Całość - kwota brutto 6 781 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Luty 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Marzec 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Kwiecień 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Maj 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Czerwiec 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Lipiec 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Sierpień 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Wrzesień 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Październik 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Listopad 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Grudzień 6 781,00 661,83 101,72 166,13 526,62 5 601,00 455,00 4 869,70
Rocznie 81 372,00 7 941,96 1 220,64 1 993,56 6 319,44 67 212,00 5 460,00 58 436,40
Wynagrodzenie pracownika 6 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 113 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Luty 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Marzec 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Kwiecień 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Maj 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Czerwiec 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Lipiec 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Sierpień 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Wrzesień 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Październik 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Listopad 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Grudzień 6 781,00 661,83 440,77 113,24 172,91 8 169,75 zł
Rocznie 81 372,00 7 941,96 5 289,24 1 358,88 2 074,92 98 037,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 781 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 515 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 6 445 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Luty 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Marzec 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Kwiecień 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Maj 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Czerwiec 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Lipiec 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Sierpień 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Wrzesień 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Październik 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Listopad 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Grudzień 6 445,00 629,03 96,68 0,00 514,74 4 575,00 335,00 4 869,55
Rocznie 77 340,00 7 548,36 1 160,16 0,00 6 176,88 54 900,00 4 020,00 58 434,60
Wynagrodzenie pracownika 6 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 419 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Luty 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Marzec 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Kwiecień 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Maj 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Czerwiec 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Lipiec 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Sierpień 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Wrzesień 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Październik 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Listopad 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Grudzień 6 445,00 629,03 418,93 0,00 164,35 7 657,31 zł
Rocznie 77 340,00 7 548,36 5 027,16 0,00 1 972,20 91 887,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 445 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 767 zł
Całość - kwota brutto 5 637 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Luty 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Marzec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Kwiecień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Maj 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Czerwiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Lipiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Sierpień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Wrzesień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Październik 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Listopad 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Grudzień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Rocznie 67 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 120,00 9 204,00 58 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Luty 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Marzec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Kwiecień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Maj 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Czerwiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Lipiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Sierpień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Wrzesień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Październik 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Listopad 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Grudzień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Rocznie 67 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 637 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 627 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 879 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 627,00 0,00 4 870,19
Luty 5 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 627,00 0,00 4 870,19
Marzec 5 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 627,00 0,00 4 870,19
Kwiecień 5 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 627,00 0,00 4 870,19
Maj 5 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 627,00 0,00 4 870,19
Czerwiec 5 879,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 627,00 0,00 4 870,19
Lipiec 5 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 585,00 0,00 4 666,99
Sierpień 5 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 585,00 0,00 4 666,99
Wrzesień 5 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 585,00 0,00 4 666,99
Październik 5 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 585,00 0,00 4 666,99
Listopad 5 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 585,00 0,00 4 666,99
Grudzień 5 879,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 585,00 0,00 4 666,99
Rocznie 70 548,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 272,00 0,00 57 223,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 870 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ