Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 166 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 526 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Całość - kwota brutto 6 777 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Luty 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Marzec 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Kwiecień 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Maj 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Czerwiec 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Lipiec 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Sierpień 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Wrzesień 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Październik 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Listopad 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Grudzień 6 777,00 661,44 101,66 166,04 526,31 5 598,00 372,00 4 949,55
Rocznie 81 324,00 7 937,28 1 219,92 1 992,48 4 461,12 67 176,00 0,00 59 394,60
Wynagrodzenie pracownika 6 777 zł
Ubezpieczenie emerytalne 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 113 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 165 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Luty 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Marzec 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Kwiecień 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Maj 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Czerwiec 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Lipiec 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Sierpień 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Wrzesień 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Październik 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Listopad 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Grudzień 6 777,00 661,44 440,51 113,18 172,82 8 164,95 zł
Rocznie 81 324,00 7 937,28 5 286,12 1 358,16 2 073,84 97 979,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 777 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 165 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 658 zł
Ubezpieczenie emerytalne 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 515 zł
Zaliczka na podatek 549 zł
Całość - kwota brutto 6 449 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Luty 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Marzec 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Kwiecień 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Maj 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Czerwiec 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Lipiec 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Sierpień 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Wrzesień 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Październik 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Listopad 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Grudzień 6 449,00 629,42 96,74 0,00 515,06 4 578,00 549,00 4 658,42
Rocznie 77 388,00 7 553,04 1 160,88 0,00 6 180,72 54 936,00 408,00 55 901,04
Wynagrodzenie pracownika 6 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 419 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 662 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Luty 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Marzec 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Kwiecień 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Maj 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Czerwiec 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Lipiec 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Sierpień 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Wrzesień 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Październik 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Listopad 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Grudzień 6 449,00 629,42 419,19 0,00 164,45 7 662,06 zł
Rocznie 77 388,00 7 553,04 5 030,28 0,00 1 973,40 91 944,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 449 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 658 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 658 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 662 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 767 zł
Całość - kwota brutto 5 637 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Luty 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Marzec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Kwiecień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Maj 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Czerwiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Lipiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Sierpień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Wrzesień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Październik 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Listopad 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Grudzień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 767,00 4 870,00
Rocznie 67 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 120,00 9 204,00 58 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Luty 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Marzec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Kwiecień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Maj 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Czerwiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Lipiec 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Sierpień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Wrzesień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Październik 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Listopad 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Grudzień 5 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 zł
Rocznie 67 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 637 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 788 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 529 zł
Zaliczka na podatek 562 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 879,00 0,00 0,00 0,00 529,11 0,00 562,00 0,00 4 787,89
Luty 5 879,00 0,00 0,00 0,00 529,11 0,00 562,00 0,00 4 787,89
Marzec 5 879,00 0,00 0,00 0,00 529,11 0,00 1 375,00 0,00 3 974,89
Kwiecień 5 879,00 0,00 0,00 0,00 529,11 0,00 1 433,00 0,00 3 916,89
Maj 5 879,00 0,00 0,00 0,00 529,11 0,00 1 433,00 0,00 3 916,89
Czerwiec 5 879,00 0,00 0,00 0,00 529,11 0,00 1 433,00 0,00 3 916,89
Lipiec 5 879,00 176,27 72,24 0,00 529,11 15,08 1 349,00 0,00 3 737,30
Sierpień 5 879,00 176,27 72,24 0,00 529,11 15,08 1 349,00 0,00 3 737,30
Wrzesień 5 879,00 176,27 72,24 0,00 529,11 15,08 1 349,00 0,00 3 737,30
Październik 5 879,00 176,27 72,24 0,00 529,11 15,08 1 349,00 0,00 3 737,30
Listopad 5 879,00 176,27 72,24 0,00 529,11 15,08 1 349,00 0,00 3 737,30
Grudzień 5 879,00 176,27 72,24 0,00 529,11 15,08 1 349,00 0,00 3 737,30
Rocznie 70 548,00 1 057,62 433,44 0,00 6 349,32 0,00 14 892,00 0,00 47 725,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 788 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.