Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4870 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 378 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 4 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Luty 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Marzec 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Kwiecień 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Maj 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Czerwiec 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Lipiec 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Sierpień 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Wrzesień 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Październik 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Listopad 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Grudzień 4 870,00 475,31 73,05 119,32 378,21 3 952,00 174,00 3 650,11
Rocznie 58 440,00 5 703,72 876,60 1 431,84 2 090,88 47 424,00 0,00 43 801,32
Wynagrodzenie pracownika 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Luty 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Marzec 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Kwiecień 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Maj 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Czerwiec 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Lipiec 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Sierpień 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Wrzesień 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Październik 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Listopad 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Grudzień 4 870,00 475,31 316,55 81,33 124,19 5 867,38 zł
Rocznie 58 440,00 5 703,72 3 798,60 975,96 1 490,28 70 408,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4870 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 389 zł
Zaliczka na podatek 415 zł
Całość - kwota brutto 4 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Luty 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Marzec 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Kwiecień 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Maj 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Czerwiec 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Lipiec 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Sierpień 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Wrzesień 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Październik 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Listopad 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Grudzień 4 870,00 475,31 73,05 0,00 388,95 3 457,00 415,00 3 517,85
Rocznie 58 440,00 5 703,72 876,60 0,00 4 667,40 41 484,00 312,00 42 214,20
Wynagrodzenie pracownika 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 786 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Luty 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Marzec 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Kwiecień 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Maj 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Czerwiec 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Lipiec 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Sierpień 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Wrzesień 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Październik 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Listopad 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Grudzień 4 870,00 475,31 316,55 0,00 124,19 5 786,05 zł
Rocznie 58 440,00 5 703,72 3 798,60 0,00 1 490,28 69 432,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 518 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 786 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4870 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 662 zł
Całość - kwota brutto 4 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Luty 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Marzec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Kwiecień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Maj 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Czerwiec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Lipiec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Sierpień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Wrzesień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Październik 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Listopad 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Grudzień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,00 662,00 4 208,00
Rocznie 58 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 752,00 7 944,00 50 496,00
Wynagrodzenie pracownika 4 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Luty 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Marzec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Kwiecień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Maj 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Czerwiec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Lipiec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Sierpień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Wrzesień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Październik 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Listopad 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Grudzień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 870,00 zł
Rocznie 58 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 208 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4870 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 870 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 870,00 0,00 0,00 0,00 438,30 0,00 403,00 0,00 4 028,70
Luty 4 870,00 0,00 0,00 0,00 438,30 0,00 403,00 0,00 4 028,70
Marzec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 438,30 0,00 794,00 0,00 3 637,70
Kwiecień 4 870,00 0,00 0,00 0,00 438,30 0,00 1 133,00 0,00 3 298,70
Maj 4 870,00 0,00 0,00 0,00 438,30 0,00 1 133,00 0,00 3 298,70
Czerwiec 4 870,00 0,00 0,00 0,00 438,30 0,00 1 133,00 0,00 3 298,70
Lipiec 4 870,00 176,27 72,24 0,00 438,30 15,08 1 049,00 0,00 3 119,11
Sierpień 4 870,00 176,27 72,24 0,00 438,30 15,08 1 049,00 0,00 3 119,11
Wrzesień 4 870,00 176,27 72,24 0,00 438,30 15,08 1 049,00 0,00 3 119,11
Październik 4 870,00 176,27 72,24 0,00 438,30 15,08 1 049,00 0,00 3 119,11
Listopad 4 870,00 176,27 72,24 0,00 438,30 15,08 1 049,00 0,00 3 119,11
Grudzień 4 870,00 176,27 72,24 0,00 438,30 15,08 1 049,00 0,00 3 119,11
Rocznie 58 440,00 1 057,62 433,44 0,00 5 259,60 0,00 11 293,00 0,00 40 305,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 029 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.