Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4860 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 941 zł
Ubezpieczenie emerytalne 660 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 166 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 525 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Całość - kwota brutto 6 763 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Luty 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Marzec 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Kwiecień 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Maj 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Czerwiec 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Lipiec 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Sierpień 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Wrzesień 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Październik 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Listopad 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Grudzień 6 763,00 660,07 101,45 165,69 525,22 5 586,00 370,00 4 940,57
Rocznie 81 156,00 7 920,84 1 217,40 1 988,28 4 443,84 67 032,00 0,00 59 286,84
Wynagrodzenie pracownika 6 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 660 zł
Ubezpieczenie rentowe 440 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 113 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Luty 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Marzec 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Kwiecień 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Maj 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Czerwiec 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Lipiec 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Sierpień 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Wrzesień 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Październik 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Listopad 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Grudzień 6 763,00 660,07 439,60 112,94 172,45 8 148,06 zł
Rocznie 81 156,00 7 920,84 5 275,20 1 355,28 2 069,40 97 776,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 941 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 941 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4860 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 649 zł
Ubezpieczenie emerytalne 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 514 zł
Zaliczka na podatek 548 zł
Całość - kwota brutto 6 436 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Luty 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Marzec 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Kwiecień 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Maj 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Czerwiec 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Lipiec 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Sierpień 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Wrzesień 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Październik 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Listopad 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Grudzień 6 436,00 628,15 96,54 0,00 514,02 4 569,00 548,00 4 649,01
Rocznie 77 232,00 7 537,80 1 158,48 0,00 6 168,24 54 828,00 408,00 55 788,12
Wynagrodzenie pracownika 6 436 zł
Ubezpieczenie emerytalne 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 418 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 647 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Luty 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Marzec 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Kwiecień 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Maj 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Czerwiec 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Lipiec 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Sierpień 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Wrzesień 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Październik 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Listopad 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Grudzień 6 436,00 628,15 418,34 0,00 164,12 7 646,61 zł
Rocznie 77 232,00 7 537,80 5 020,08 0,00 1 969,44 91 759,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 436 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 649 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 649 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 647 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4860 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 765 zł
Całość - kwota brutto 5 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Luty 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Marzec 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Kwiecień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Maj 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Czerwiec 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Lipiec 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Sierpień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Wrzesień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Październik 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Listopad 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Grudzień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 765,00 4 860,00
Rocznie 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 9 180,00 58 320,00
Wynagrodzenie pracownika 5 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Luty 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Marzec 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Kwiecień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Maj 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Czerwiec 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Lipiec 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Sierpień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Wrzesień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Październik 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Listopad 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Grudzień 5 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625,00 zł
Rocznie 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4860 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 528 zł
Zaliczka na podatek 561 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 867 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 867,00 0,00 0,00 0,00 528,03 0,00 561,00 0,00 4 777,97
Luty 5 867,00 0,00 0,00 0,00 528,03 0,00 561,00 0,00 4 777,97
Marzec 5 867,00 0,00 0,00 0,00 528,03 0,00 1 371,00 0,00 3 967,97
Kwiecień 5 867,00 0,00 0,00 0,00 528,03 0,00 1 431,00 0,00 3 907,97
Maj 5 867,00 0,00 0,00 0,00 528,03 0,00 1 431,00 0,00 3 907,97
Czerwiec 5 867,00 0,00 0,00 0,00 528,03 0,00 1 431,00 0,00 3 907,97
Lipiec 5 867,00 176,27 72,24 0,00 528,03 15,08 1 347,00 0,00 3 728,38
Sierpień 5 867,00 176,27 72,24 0,00 528,03 15,08 1 347,00 0,00 3 728,38
Wrzesień 5 867,00 176,27 72,24 0,00 528,03 15,08 1 347,00 0,00 3 728,38
Październik 5 867,00 176,27 72,24 0,00 528,03 15,08 1 347,00 0,00 3 728,38
Listopad 5 867,00 176,27 72,24 0,00 528,03 15,08 1 347,00 0,00 3 728,38
Grudzień 5 867,00 176,27 72,24 0,00 528,03 15,08 1 347,00 0,00 3 728,38
Rocznie 70 404,00 1 057,62 433,44 0,00 6 336,36 0,00 14 868,00 0,00 47 618,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 778 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.