Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 51 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Luty 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Marzec 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Kwiecień 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Maj 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Czerwiec 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Lipiec 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Sierpień 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Wrzesień 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Październik 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Listopad 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Grudzień 521,00 50,85 7,82 12,76 0,00 200,00 0,00 449,57
Rocznie 6 252,00 610,20 93,84 153,12 0,00 2 400,00 0,00 5 394,84
Wynagrodzenie pracownika 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 51 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 628 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Luty 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Marzec 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Kwiecień 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Maj 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Czerwiec 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Lipiec 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Sierpień 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Wrzesień 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Październik 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Listopad 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Grudzień 521,00 50,85 33,87 8,70 13,28 627,70 zł
Rocznie 6 252,00 610,20 406,44 104,40 159,36 7 532,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 628 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 58 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 48 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Całość - kwota brutto 596 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Luty 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Marzec 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Kwiecień 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Maj 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Czerwiec 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Lipiec 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Sierpień 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Wrzesień 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Październik 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Listopad 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Grudzień 596,00 58,17 8,94 0,00 47,60 423,00 31,00 450,29
Rocznie 7 152,00 698,04 107,28 0,00 571,20 5 076,00 372,00 5 403,48
Wynagrodzenie pracownika 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 58 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 708 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Luty 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Marzec 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Kwiecień 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Maj 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Czerwiec 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Lipiec 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Sierpień 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Wrzesień 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Październik 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Listopad 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Grudzień 596,00 58,17 38,74 0,00 15,20 708,11 zł
Rocznie 7 152,00 698,04 464,88 0,00 182,40 8 497,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 596 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 708 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Luty 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Marzec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Kwiecień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Maj 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Czerwiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Lipiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Sierpień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Wrzesień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Październik 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Listopad 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Grudzień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Rocznie 6 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 852,00 5 400,00
Wynagrodzenie pracownika 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 521 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Luty 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Marzec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Kwiecień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Maj 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Czerwiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Lipiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Sierpień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Wrzesień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Październik 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Listopad 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Grudzień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Rocznie 6 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 521 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 832 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 450,19
Luty 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 450,19
Marzec 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 450,19
Kwiecień 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 450,19
Maj 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 450,19
Czerwiec 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 450,19
Lipiec 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 204,99
Sierpień 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 204,99
Wrzesień 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 204,99
Październik 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 204,99
Listopad 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 204,99
Grudzień 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 204,99
Rocznie 9 984,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 3 931,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 832 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ