Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 51 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 41 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 525 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Luty 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Marzec 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Kwiecień 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Maj 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Czerwiec 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Lipiec 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Sierpień 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Wrzesień 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Październik 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Listopad 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Grudzień 525,00 51,24 7,88 12,86 40,77 203,00 0,00 412,25
Rocznie 6 300,00 614,88 94,56 154,32 0,00 2 436,00 0,00 4 947,00
Wynagrodzenie pracownika 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 51 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 633 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Luty 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Marzec 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Kwiecień 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Maj 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Czerwiec 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Lipiec 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Sierpień 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Wrzesień 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Październik 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Listopad 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Grudzień 525,00 51,24 34,13 8,77 13,39 632,53 zł
Rocznie 6 300,00 614,88 409,56 105,24 160,68 7 590,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 525 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 412 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 412 zł netto poniesie łączny koszt równy 633 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 59 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 48 zł
Zaliczka na podatek 51 zł
Całość - kwota brutto 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Luty 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Marzec 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Kwiecień 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Maj 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Czerwiec 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Lipiec 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Sierpień 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Wrzesień 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Październik 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Listopad 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Grudzień 600,00 58,56 9,00 0,00 47,92 426,00 51,00 433,40
Rocznie 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 112,00 36,00 5 200,80
Wynagrodzenie pracownika 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 59 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Luty 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Marzec 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Kwiecień 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Maj 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Czerwiec 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Lipiec 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Sierpień 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Wrzesień 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Październik 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Listopad 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Grudzień 600,00 58,56 39,00 0,00 15,30 712,86 zł
Rocznie 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 433 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 433 zł netto poniesie łączny koszt równy 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Luty 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Marzec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Kwiecień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Maj 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Czerwiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Lipiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Sierpień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Wrzesień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Październik 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Listopad 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Grudzień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 71,00 450,00
Rocznie 6 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 852,00 5 400,00
Wynagrodzenie pracownika 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 521 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Luty 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Marzec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Kwiecień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Maj 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Czerwiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Lipiec 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Sierpień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Wrzesień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Październik 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Listopad 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Grudzień 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 zł
Rocznie 6 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 521 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 454 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 454,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 183,10
Luty 454,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 183,10
Marzec 454,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 183,10
Kwiecień 454,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 183,10
Maj 454,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 183,10
Czerwiec 454,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 183,10
Lipiec 454,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -80,49
Sierpień 454,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -80,49
Wrzesień 454,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -80,49
Październik 454,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -80,49
Listopad 454,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -80,49
Grudzień 454,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -80,49
Rocznie 5 448,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 615,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 183 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.