Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4850 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 377 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Całość - kwota brutto 4 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Luty 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Marzec 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Kwiecień 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Maj 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Czerwiec 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Lipiec 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Sierpień 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Wrzesień 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Październik 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Listopad 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Grudzień 4 850,00 473,36 72,75 118,83 376,66 3 935,00 172,00 3 636,40
Rocznie 58 200,00 5 680,32 873,00 1 425,96 2 066,40 47 220,00 0,00 43 636,80
Wynagrodzenie pracownika 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Luty 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Marzec 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Kwiecień 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Maj 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Czerwiec 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Lipiec 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Sierpień 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Wrzesień 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Październik 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Listopad 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Grudzień 4 850,00 473,36 315,25 81,00 123,68 5 843,29 zł
Rocznie 58 200,00 5 680,32 3 783,00 972,00 1 484,16 70 119,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 636 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4850 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 413 zł
Całość - kwota brutto 4 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Luty 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Marzec 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Kwiecień 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Maj 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Czerwiec 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Lipiec 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Sierpień 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Wrzesień 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Październik 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Listopad 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Grudzień 4 850,00 473,36 72,75 0,00 387,35 3 443,00 413,00 3 503,38
Rocznie 58 200,00 5 680,32 873,00 0,00 4 648,20 41 316,00 312,00 42 040,56
Wynagrodzenie pracownika 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 762 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Luty 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Marzec 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Kwiecień 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Maj 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Czerwiec 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Lipiec 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Sierpień 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Wrzesień 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Październik 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Listopad 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Grudzień 4 850,00 473,36 315,25 0,00 123,68 5 762,29 zł
Rocznie 58 200,00 5 680,32 3 783,00 0,00 1 484,16 69 147,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 503 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 762 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4850 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 660 zł
Całość - kwota brutto 4 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 7 920,00 50 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4850 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 437 zł
Zaliczka na podatek 400 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 850 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 436,50 0,00 400,00 0,00 4 013,50
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 436,50 0,00 400,00 0,00 4 013,50
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 436,50 0,00 782,00 0,00 3 631,50
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 436,50 0,00 1 127,00 0,00 3 286,50
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 436,50 0,00 1 127,00 0,00 3 286,50
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 436,50 0,00 1 127,00 0,00 3 286,50
Lipiec 4 850,00 176,27 72,24 0,00 436,50 15,08 1 043,00 0,00 3 106,91
Sierpień 4 850,00 176,27 72,24 0,00 436,50 15,08 1 043,00 0,00 3 106,91
Wrzesień 4 850,00 176,27 72,24 0,00 436,50 15,08 1 043,00 0,00 3 106,91
Październik 4 850,00 176,27 72,24 0,00 436,50 15,08 1 043,00 0,00 3 106,91
Listopad 4 850,00 176,27 72,24 0,00 436,50 15,08 1 043,00 0,00 3 106,91
Grudzień 4 850,00 176,27 72,24 0,00 436,50 15,08 1 043,00 0,00 3 106,91
Rocznie 58 200,00 1 057,62 433,44 0,00 5 238,00 0,00 11 221,00 0,00 40 159,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 014 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.