Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 440 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 40 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 514 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Luty 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Marzec 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Kwiecień 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Maj 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Czerwiec 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Lipiec 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Sierpień 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Wrzesień 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Październik 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Listopad 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Grudzień 514,00 50,17 7,71 12,59 39,92 194,00 0,00 403,61
Rocznie 6 168,00 602,04 92,52 151,08 0,00 2 328,00 0,00 4 843,32
Wynagrodzenie pracownika 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Luty 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Marzec 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Kwiecień 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Maj 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Czerwiec 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Lipiec 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Sierpień 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Wrzesień 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Październik 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Listopad 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Grudzień 514,00 50,17 33,41 8,58 13,10 619,26 zł
Rocznie 6 168,00 602,04 400,92 102,96 157,20 7 431,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 404 zł netto poniesie łączny koszt równy 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 57 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 47 zł
Zaliczka na podatek 50 zł
Całość - kwota brutto 586 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Luty 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Marzec 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Kwiecień 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Maj 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Czerwiec 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Lipiec 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Sierpień 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Wrzesień 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Październik 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Listopad 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Grudzień 586,00 57,19 8,79 0,00 46,80 416,00 50,00 423,30
Rocznie 7 032,00 686,28 105,48 0,00 561,60 4 992,00 36,00 5 079,60
Wynagrodzenie pracownika 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 57 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 696 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Luty 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Marzec 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Kwiecień 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Maj 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Czerwiec 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Lipiec 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Sierpień 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Wrzesień 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Październik 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Listopad 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Grudzień 586,00 57,19 38,09 0,00 14,95 696,23 zł
Rocznie 7 032,00 686,28 457,08 0,00 179,40 8 354,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 586 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 423 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 423 zł netto poniesie łączny koszt równy 696 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Całość - kwota brutto 509 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Luty 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Marzec 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Kwiecień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Maj 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Czerwiec 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Lipiec 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Sierpień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Wrzesień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Październik 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Listopad 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Grudzień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 69,00 440,00
Rocznie 6 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 828,00 5 280,00
Wynagrodzenie pracownika 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Luty 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Marzec 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Kwiecień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Maj 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Czerwiec 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Lipiec 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Sierpień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Wrzesień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Październik 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Listopad 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Grudzień 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 zł
Rocznie 6 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 444 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 173,10
Luty 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 173,10
Marzec 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 173,10
Kwiecień 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 173,10
Maj 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 173,10
Czerwiec 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 173,10
Lipiec 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -90,49
Sierpień 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -90,49
Wrzesień 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -90,49
Październik 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -90,49
Listopad 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -90,49
Grudzień 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -90,49
Rocznie 5 328,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 495,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 173 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.