Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 642 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 161 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 498 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 579 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Luty 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Marzec 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Kwiecień 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Maj 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Czerwiec 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Lipiec 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Sierpień 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Wrzesień 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Październik 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Listopad 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Grudzień 6 579,00 642,11 98,69 161,19 497,59 5 427,00 0,00 5 179,42
Rocznie 78 948,00 7 705,32 1 184,28 1 934,28 5 971,08 65 124,00 0,00 62 153,04
Wynagrodzenie pracownika 6 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 642 zł
Ubezpieczenie rentowe 428 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Luty 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Marzec 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Kwiecień 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Maj 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Czerwiec 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Lipiec 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Sierpień 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Wrzesień 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Październik 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Listopad 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Grudzień 6 579,00 642,11 427,64 109,87 167,77 7 926,39 zł
Rocznie 78 948,00 7 705,32 5 131,68 1 318,44 2 013,24 95 116,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 179 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 179 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 500 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Całość - kwota brutto 6 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Luty 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Marzec 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Kwiecień 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Maj 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Czerwiec 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Lipiec 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Sierpień 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Wrzesień 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Październik 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Listopad 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Grudzień 6 260,00 610,98 93,90 0,00 499,96 4 444,00 325,00 4 730,16
Rocznie 75 120,00 7 331,76 1 126,80 0,00 5 999,52 53 328,00 3 900,00 56 761,92
Wynagrodzenie pracownika 6 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 407 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 438 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Luty 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Marzec 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Kwiecień 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Maj 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Czerwiec 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Lipiec 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Sierpień 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Wrzesień 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Październik 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Listopad 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Grudzień 6 260,00 610,98 406,90 0,00 159,63 7 437,51 zł
Rocznie 75 120,00 7 331,76 4 882,80 0,00 1 915,56 89 250,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 438 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 745 zł
Całość - kwota brutto 5 475 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Luty 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Marzec 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Kwiecień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Maj 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Czerwiec 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Lipiec 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Sierpień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Wrzesień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Październik 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Listopad 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Grudzień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 745,00 4 730,00
Rocznie 65 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 560,00 8 940,00 56 760,00
Wynagrodzenie pracownika 5 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Luty 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Marzec 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Kwiecień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Maj 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Czerwiec 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Lipiec 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Sierpień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Wrzesień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Październik 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Listopad 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Grudzień 5 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 475,00 zł
Rocznie 65 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 475 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 5 158,00
Luty 5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 5 158,00
Marzec 5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311,00 0,00 4 392,00
Kwiecień 5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 4 303,00
Maj 5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 4 303,00
Czerwiec 5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 4 303,00
Lipiec 5 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 315,00 0,00 4 124,41
Sierpień 5 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 315,00 0,00 4 124,41
Wrzesień 5 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 315,00 0,00 4 124,41
Październik 5 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 315,00 0,00 4 124,41
Listopad 5 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 315,00 0,00 4 124,41
Grudzień 5 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 315,00 0,00 4 124,41
Rocznie 68 436,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 491,00 0,00 52 363,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 158 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.