Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 161 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 510 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Całość - kwota brutto 6 569 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Luty 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Marzec 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Kwiecień 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Maj 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Czerwiec 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Lipiec 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Sierpień 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Wrzesień 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Październik 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Listopad 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Grudzień 6 569,00 641,13 98,54 160,94 510,16 5 418,00 438,00 4 720,23
Rocznie 78 828,00 7 693,56 1 182,48 1 931,28 6 121,92 65 016,00 5 256,00 56 642,76
Wynagrodzenie pracownika 6 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 427 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Luty 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Marzec 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Kwiecień 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Maj 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Czerwiec 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Lipiec 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Sierpień 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Wrzesień 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Październik 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Listopad 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Grudzień 6 569,00 641,13 426,99 109,70 167,51 7 914,33 zł
Rocznie 78 828,00 7 693,56 5 123,88 1 316,40 2 010,12 94 971,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 569 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 499 zł
Zaliczka na podatek 324 zł
Całość - kwota brutto 6 246 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Luty 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Marzec 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Kwiecień 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Maj 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Czerwiec 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Lipiec 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Sierpień 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Wrzesień 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Październik 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Listopad 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Grudzień 6 246,00 609,61 93,69 0,00 498,84 4 434,00 324,00 4 719,86
Rocznie 74 952,00 7 315,32 1 124,28 0,00 5 986,08 53 208,00 3 888,00 56 638,32
Wynagrodzenie pracownika 6 246 zł
Ubezpieczenie emerytalne 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 406 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Luty 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Marzec 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Kwiecień 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Maj 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Czerwiec 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Lipiec 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Sierpień 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Wrzesień 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Październik 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Listopad 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Grudzień 6 246,00 609,61 405,99 0,00 159,28 7 420,88 zł
Rocznie 74 952,00 7 315,32 4 871,88 0,00 1 911,36 89 050,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 246 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 743 zł
Całość - kwota brutto 5 463 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Luty 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Marzec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Kwiecień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Maj 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Czerwiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Lipiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Sierpień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Wrzesień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Październik 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Listopad 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Grudzień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Rocznie 65 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 440,00 8 916,00 56 640,00
Wynagrodzenie pracownika 5 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 463 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Luty 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Marzec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Kwiecień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Maj 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Czerwiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Lipiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Sierpień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Wrzesień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Październik 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Listopad 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Grudzień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Rocznie 65 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 463 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 612 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 694 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 612,00 0,00 4 719,66
Luty 5 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 612,00 0,00 4 719,66
Marzec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 612,00 0,00 4 719,66
Kwiecień 5 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 612,00 0,00 4 719,66
Maj 5 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 612,00 0,00 4 719,66
Czerwiec 5 694,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 612,00 0,00 4 719,66
Lipiec 5 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 573,00 0,00 4 530,97
Sierpień 5 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 573,00 0,00 4 530,97
Wrzesień 5 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 573,00 0,00 4 530,97
Październik 5 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 573,00 0,00 4 530,97
Listopad 5 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 573,00 0,00 4 530,97
Grudzień 5 694,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 573,00 0,00 4 530,97
Rocznie 68 328,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 110,00 0,00 55 503,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 720 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ