Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 805 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 161 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 510 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Całość - kwota brutto 6 565 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Luty 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Marzec 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Kwiecień 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Maj 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Czerwiec 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Lipiec 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Sierpień 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Wrzesień 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Październik 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Listopad 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Grudzień 6 565,00 640,74 98,48 160,84 509,84 5 415,00 350,00 4 805,10
Rocznie 78 780,00 7 688,88 1 181,76 1 930,08 4 197,60 64 980,00 0,00 57 661,20
Wynagrodzenie pracownika 6 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 427 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Luty 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Marzec 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Kwiecień 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Maj 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Czerwiec 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Lipiec 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Sierpień 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Wrzesień 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Październik 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Listopad 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Grudzień 6 565,00 640,74 426,73 109,64 167,41 7 909,52 zł
Rocznie 78 780,00 7 688,88 5 120,76 1 315,68 2 008,92 94 914,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 565 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 805 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 805 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 499 zł
Zaliczka na podatek 533 zł
Całość - kwota brutto 6 251 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Luty 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Marzec 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Kwiecień 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Maj 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Czerwiec 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Lipiec 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Sierpień 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Wrzesień 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Październik 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Listopad 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Grudzień 6 251,00 610,10 93,77 0,00 499,24 4 438,00 533,00 4 515,33
Rocznie 75 012,00 7 321,20 1 125,24 0,00 5 990,88 53 256,00 396,00 54 183,96
Wynagrodzenie pracownika 6 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 406 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 427 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Luty 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Marzec 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Kwiecień 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Maj 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Czerwiec 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Lipiec 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Sierpień 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Wrzesień 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Październik 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Listopad 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Grudzień 6 251,00 610,10 406,32 0,00 159,40 7 426,82 zł
Rocznie 75 012,00 7 321,20 4 875,84 0,00 1 912,80 89 121,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 251 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 515 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 515 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 427 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 743 zł
Całość - kwota brutto 5 463 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Luty 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Marzec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Kwiecień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Maj 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Czerwiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Lipiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Sierpień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Wrzesień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Październik 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Listopad 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Grudzień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 743,00 4 720,00
Rocznie 65 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 440,00 8 916,00 56 640,00
Wynagrodzenie pracownika 5 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 463 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Luty 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Marzec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Kwiecień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Maj 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Czerwiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Lipiec 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Sierpień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Wrzesień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Październik 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Listopad 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Grudzień 5 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 zł
Rocznie 65 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 463 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 642 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 513 zł
Zaliczka na podatek 544 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 699 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 699,00 0,00 0,00 0,00 512,91 0,00 544,00 0,00 4 642,09
Luty 5 699,00 0,00 0,00 0,00 512,91 0,00 544,00 0,00 4 642,09
Marzec 5 699,00 0,00 0,00 0,00 512,91 0,00 1 308,00 0,00 3 878,09
Kwiecień 5 699,00 0,00 0,00 0,00 512,91 0,00 1 399,00 0,00 3 787,09
Maj 5 699,00 0,00 0,00 0,00 512,91 0,00 1 399,00 0,00 3 787,09
Czerwiec 5 699,00 0,00 0,00 0,00 512,91 0,00 1 399,00 0,00 3 787,09
Lipiec 5 699,00 176,27 72,24 0,00 512,91 15,08 1 314,00 0,00 3 608,50
Sierpień 5 699,00 176,27 72,24 0,00 512,91 15,08 1 314,00 0,00 3 608,50
Wrzesień 5 699,00 176,27 72,24 0,00 512,91 15,08 1 314,00 0,00 3 608,50
Październik 5 699,00 176,27 72,24 0,00 512,91 15,08 1 314,00 0,00 3 608,50
Listopad 5 699,00 176,27 72,24 0,00 512,91 15,08 1 314,00 0,00 3 608,50
Grudzień 5 699,00 176,27 72,24 0,00 512,91 15,08 1 314,00 0,00 3 608,50
Rocznie 68 388,00 1 057,62 433,44 0,00 6 154,92 0,00 14 477,00 0,00 46 174,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 642 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.