Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 639 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 161 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 509 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 6 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Luty 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Marzec 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Kwiecień 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Maj 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Czerwiec 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Lipiec 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Sierpień 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Wrzesień 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Październik 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Listopad 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Grudzień 6 551,00 639,38 98,27 160,50 508,76 5 403,00 348,00 4 796,09
Rocznie 78 612,00 7 672,56 1 179,24 1 926,00 4 180,32 64 836,00 0,00 57 553,08
Wynagrodzenie pracownika 6 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 639 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 893 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Luty 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Marzec 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Kwiecień 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Maj 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Czerwiec 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Lipiec 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Sierpień 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Wrzesień 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Październik 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Listopad 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Grudzień 6 551,00 639,38 425,82 109,40 167,05 7 892,65 zł
Rocznie 78 612,00 7 672,56 5 109,84 1 312,80 2 004,60 94 711,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 796 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 796 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 893 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 609 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 498 zł
Zaliczka na podatek 531 zł
Całość - kwota brutto 6 237 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Luty 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Marzec 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Kwiecień 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Maj 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Czerwiec 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Lipiec 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Sierpień 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Wrzesień 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Październik 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Listopad 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Grudzień 6 237,00 608,73 93,56 0,00 498,12 4 428,00 531,00 4 505,23
Rocznie 74 844,00 7 304,76 1 122,72 0,00 5 977,44 53 136,00 396,00 54 062,76
Wynagrodzenie pracownika 6 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 609 zł
Ubezpieczenie rentowe 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Luty 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Marzec 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Kwiecień 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Maj 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Czerwiec 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Lipiec 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Sierpień 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Wrzesień 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Październik 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Listopad 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Grudzień 6 237,00 608,73 405,41 0,00 159,05 7 410,19 zł
Rocznie 74 844,00 7 304,76 4 864,92 0,00 1 908,60 88 922,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 237 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 505 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 505 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 741 zł
Całość - kwota brutto 5 451 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Luty 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Marzec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Kwiecień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Maj 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Czerwiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Lipiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Sierpień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Wrzesień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Październik 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Listopad 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Grudzień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Rocznie 65 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 332,00 8 892,00 56 520,00
Wynagrodzenie pracownika 5 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 451 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Luty 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Marzec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Kwiecień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Maj 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Czerwiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Lipiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Sierpień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Wrzesień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Październik 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Listopad 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Grudzień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Rocznie 65 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 451 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 451 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 512 zł
Zaliczka na podatek 542 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 687,00 0,00 0,00 0,00 511,83 0,00 542,00 0,00 4 633,17
Luty 5 687,00 0,00 0,00 0,00 511,83 0,00 542,00 0,00 4 633,17
Marzec 5 687,00 0,00 0,00 0,00 511,83 0,00 1 301,00 0,00 3 874,17
Kwiecień 5 687,00 0,00 0,00 0,00 511,83 0,00 1 395,00 0,00 3 780,17
Maj 5 687,00 0,00 0,00 0,00 511,83 0,00 1 395,00 0,00 3 780,17
Czerwiec 5 687,00 0,00 0,00 0,00 511,83 0,00 1 395,00 0,00 3 780,17
Lipiec 5 687,00 176,27 72,24 0,00 511,83 15,08 1 310,00 0,00 3 601,58
Sierpień 5 687,00 176,27 72,24 0,00 511,83 15,08 1 310,00 0,00 3 601,58
Wrzesień 5 687,00 176,27 72,24 0,00 511,83 15,08 1 310,00 0,00 3 601,58
Październik 5 687,00 176,27 72,24 0,00 511,83 15,08 1 310,00 0,00 3 601,58
Listopad 5 687,00 176,27 72,24 0,00 511,83 15,08 1 310,00 0,00 3 601,58
Grudzień 5 687,00 176,27 72,24 0,00 511,83 15,08 1 310,00 0,00 3 601,58
Rocznie 68 244,00 1 057,62 433,44 0,00 6 141,96 0,00 14 430,00 0,00 46 090,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 633 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.