Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 161 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 509 zł
Zaliczka na podatek 437 zł
Całość - kwota brutto 6 555 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Luty 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Marzec 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Kwiecień 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Maj 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Czerwiec 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Lipiec 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Sierpień 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Wrzesień 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Październik 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Listopad 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Grudzień 6 555,00 639,77 98,33 160,60 509,07 5 406,00 437,00 4 710,23
Rocznie 78 660,00 7 677,24 1 179,96 1 927,20 6 108,84 64 872,00 5 244,00 56 522,76
Wynagrodzenie pracownika 6 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 897 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Luty 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Marzec 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Kwiecień 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Maj 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Czerwiec 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Lipiec 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Sierpień 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Wrzesień 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Październik 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Listopad 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Grudzień 6 555,00 639,77 426,08 109,47 167,16 7 897,48 zł
Rocznie 78 660,00 7 677,24 5 112,96 1 313,64 2 005,92 94 769,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 555 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 897 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 498 zł
Zaliczka na podatek 324 zł
Całość - kwota brutto 6 234 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Luty 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Marzec 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Kwiecień 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Maj 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Czerwiec 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Lipiec 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Sierpień 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Wrzesień 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Październik 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Listopad 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Grudzień 6 234,00 608,44 93,51 0,00 497,88 4 426,00 324,00 4 710,17
Rocznie 74 808,00 7 301,28 1 122,12 0,00 5 974,56 53 112,00 3 888,00 56 522,04
Wynagrodzenie pracownika 6 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Luty 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Marzec 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Kwiecień 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Maj 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Czerwiec 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Lipiec 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Sierpień 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Wrzesień 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Październik 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Listopad 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Grudzień 6 234,00 608,44 405,21 0,00 158,96 7 406,61 zł
Rocznie 74 808,00 7 301,28 4 862,52 0,00 1 907,52 88 879,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 234 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 741 zł
Całość - kwota brutto 5 451 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Luty 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Marzec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Kwiecień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Maj 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Czerwiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Lipiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Sierpień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Wrzesień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Październik 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Listopad 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Grudzień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 361,00 741,00 4 710,00
Rocznie 65 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 332,00 8 892,00 56 520,00
Wynagrodzenie pracownika 5 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 451 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Luty 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Marzec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Kwiecień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Maj 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Czerwiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Lipiec 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Sierpień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Wrzesień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Październik 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Listopad 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Grudzień 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,00 zł
Rocznie 65 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 451 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 451 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 610 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 682 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 610,00 0,00 4 709,66
Luty 5 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 610,00 0,00 4 709,66
Marzec 5 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 610,00 0,00 4 709,66
Kwiecień 5 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 610,00 0,00 4 709,66
Maj 5 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 610,00 0,00 4 709,66
Czerwiec 5 682,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 610,00 0,00 4 709,66
Lipiec 5 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 571,00 0,00 4 520,97
Sierpień 5 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 571,00 0,00 4 520,97
Wrzesień 5 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 571,00 0,00 4 520,97
Październik 5 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 571,00 0,00 4 520,97
Listopad 5 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 571,00 0,00 4 520,97
Grudzień 5 682,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 571,00 0,00 4 520,97
Rocznie 68 184,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 086,00 0,00 55 383,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 682 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 710 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ