Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 160 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 491 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 536 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Luty 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Marzec 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Kwiecień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Maj 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Czerwiec 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Lipiec 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Sierpień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Wrzesień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Październik 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Listopad 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Grudzień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 491,30 5 390,00 0,00 5 148,62
Rocznie 78 432,00 7 654,92 1 176,48 1 921,56 5 895,60 64 680,00 0,00 61 783,44
Wynagrodzenie pracownika 6 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Luty 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Marzec 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Kwiecień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Maj 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Czerwiec 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Lipiec 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Sierpień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Wrzesień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Październik 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Listopad 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Grudzień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Rocznie 78 432,00 7 654,92 5 098,08 1 309,80 2 000,04 94 494,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 536 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 149 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 497 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Całość - kwota brutto 6 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Luty 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Marzec 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Kwiecień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Maj 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Czerwiec 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Lipiec 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Sierpień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Wrzesień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Październik 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Listopad 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Grudzień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Rocznie 74 640,00 7 284,84 1 119,60 0,00 5 961,24 52 992,00 3 876,00 56 398,32
Wynagrodzenie pracownika 6 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 390 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Luty 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Marzec 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Kwiecień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Maj 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Czerwiec 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Lipiec 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Sierpień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Wrzesień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Październik 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Listopad 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Grudzień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Rocznie 74 640,00 7 284,84 4 851,60 0,00 1 903,32 88 679,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 390 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 740 zł
Całość - kwota brutto 5 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 224,00 8 880,00 56 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 538 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 667 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,00 0,00 5 129,00
Luty 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,00 0,00 5 129,00
Marzec 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 289,00 0,00 4 378,00
Kwiecień 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 388,00 0,00 4 279,00
Maj 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 388,00 0,00 4 279,00
Czerwiec 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 388,00 0,00 4 279,00
Lipiec 5 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 304,00 0,00 4 099,41
Sierpień 5 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 304,00 0,00 4 099,41
Wrzesień 5 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 304,00 0,00 4 099,41
Październik 5 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 304,00 0,00 4 099,41
Listopad 5 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 304,00 0,00 4 099,41
Grudzień 5 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 304,00 0,00 4 099,41
Rocznie 68 004,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 353,00 0,00 52 069,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 129 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.