Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 160 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 508 zł
Zaliczka na podatek 436 zł
Całość - kwota brutto 6 541 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Luty 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Marzec 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Kwiecień 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Maj 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Czerwiec 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Lipiec 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Sierpień 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Wrzesień 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Październik 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Listopad 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Grudzień 6 541,00 638,40 98,12 160,25 507,98 5 394,00 436,00 4 700,25
Rocznie 78 492,00 7 660,80 1 177,44 1 923,00 6 095,76 64 728,00 5 232,00 56 403,00
Wynagrodzenie pracownika 6 541 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 881 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Luty 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Marzec 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Kwiecień 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Maj 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Czerwiec 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Lipiec 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Sierpień 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Wrzesień 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Październik 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Listopad 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Grudzień 6 541,00 638,40 425,17 109,23 166,79 7 880,59 zł
Rocznie 78 492,00 7 660,80 5 102,04 1 310,76 2 001,48 94 567,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 541 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 881 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 497 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Całość - kwota brutto 6 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Luty 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Marzec 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Kwiecień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Maj 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Czerwiec 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Lipiec 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Sierpień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Wrzesień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Październik 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Listopad 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Grudzień 6 220,00 607,07 93,30 0,00 496,77 4 416,00 323,00 4 699,86
Rocznie 74 640,00 7 284,84 1 119,60 0,00 5 961,24 52 992,00 3 876,00 56 398,32
Wynagrodzenie pracownika 6 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 390 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Luty 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Marzec 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Kwiecień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Maj 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Czerwiec 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Lipiec 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Sierpień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Wrzesień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Październik 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Listopad 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Grudzień 6 220,00 607,07 404,30 0,00 158,61 7 389,98 zł
Rocznie 74 640,00 7 284,84 4 851,60 0,00 1 903,32 88 679,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 390 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 740 zł
Całość - kwota brutto 5 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 224,00 8 880,00 56 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 592 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 674 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 592,00 0,00 4 700,19
Luty 5 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 592,00 0,00 4 700,19
Marzec 5 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 592,00 0,00 4 700,19
Kwiecień 5 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 592,00 0,00 4 700,19
Maj 5 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 592,00 0,00 4 700,19
Czerwiec 5 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 592,00 0,00 4 700,19
Lipiec 5 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 550,00 0,00 4 496,99
Sierpień 5 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 550,00 0,00 4 496,99
Wrzesień 5 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 550,00 0,00 4 496,99
Październik 5 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 550,00 0,00 4 496,99
Listopad 5 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 550,00 0,00 4 496,99
Grudzień 5 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 550,00 0,00 4 496,99
Rocznie 68 088,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 852,00 0,00 55 183,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ