Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 160 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 508 zł
Zaliczka na podatek 347 zł
Całość - kwota brutto 6 536 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Luty 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Marzec 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Kwiecień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Maj 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Czerwiec 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Lipiec 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Sierpień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Wrzesień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Październik 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Listopad 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Grudzień 6 536,00 637,91 98,04 160,13 507,59 5 390,00 347,00 4 785,33
Rocznie 78 432,00 7 654,92 1 176,48 1 921,56 4 161,60 64 680,00 0,00 57 423,96
Wynagrodzenie pracownika 6 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Luty 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Marzec 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Kwiecień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Maj 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Czerwiec 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Lipiec 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Sierpień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Wrzesień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Październik 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Listopad 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Grudzień 6 536,00 637,91 424,84 109,15 166,67 7 874,57 zł
Rocznie 78 432,00 7 654,92 5 098,08 1 309,80 2 000,04 94 494,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 536 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 785 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 785 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 497 zł
Zaliczka na podatek 530 zł
Całość - kwota brutto 6 224 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Luty 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Marzec 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Kwiecień 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Maj 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Czerwiec 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Lipiec 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Sierpień 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Wrzesień 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Październik 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Listopad 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Grudzień 6 224,00 607,46 93,36 0,00 497,09 4 419,00 530,00 4 495,81
Rocznie 74 688,00 7 289,52 1 120,32 0,00 5 965,08 53 028,00 396,00 53 949,72
Wynagrodzenie pracownika 6 224 zł
Ubezpieczenie emerytalne 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 395 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Luty 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Marzec 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Kwiecień 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Maj 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Czerwiec 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Lipiec 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Sierpień 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Wrzesień 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Październik 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Listopad 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Grudzień 6 224,00 607,46 404,56 0,00 158,71 7 394,73 zł
Rocznie 74 688,00 7 289,52 4 854,72 0,00 1 904,52 88 736,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 224 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 496 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 496 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 395 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 740 zł
Całość - kwota brutto 5 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352,00 740,00 4 700,00
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 224,00 8 880,00 56 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Luty 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Marzec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Kwiecień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Maj 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Czerwiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Lipiec 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Sierpień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Wrzesień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Październik 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Listopad 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Grudzień 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 zł
Rocznie 65 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 511 zł
Zaliczka na podatek 540 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 675 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 675,00 0,00 0,00 0,00 510,75 0,00 540,00 0,00 4 624,25
Luty 5 675,00 0,00 0,00 0,00 510,75 0,00 540,00 0,00 4 624,25
Marzec 5 675,00 0,00 0,00 0,00 510,75 0,00 1 294,00 0,00 3 870,25
Kwiecień 5 675,00 0,00 0,00 0,00 510,75 0,00 1 391,00 0,00 3 773,25
Maj 5 675,00 0,00 0,00 0,00 510,75 0,00 1 391,00 0,00 3 773,25
Czerwiec 5 675,00 0,00 0,00 0,00 510,75 0,00 1 391,00 0,00 3 773,25
Lipiec 5 675,00 176,27 72,24 0,00 510,75 15,08 1 307,00 0,00 3 593,66
Sierpień 5 675,00 176,27 72,24 0,00 510,75 15,08 1 307,00 0,00 3 593,66
Wrzesień 5 675,00 176,27 72,24 0,00 510,75 15,08 1 307,00 0,00 3 593,66
Październik 5 675,00 176,27 72,24 0,00 510,75 15,08 1 307,00 0,00 3 593,66
Listopad 5 675,00 176,27 72,24 0,00 510,75 15,08 1 307,00 0,00 3 593,66
Grudzień 5 675,00 176,27 72,24 0,00 510,75 15,08 1 307,00 0,00 3 593,66
Rocznie 68 100,00 1 057,62 433,44 0,00 6 129,00 0,00 14 389,00 0,00 46 000,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 624 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.