Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 160 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 507 zł
Zaliczka na podatek 345 zł
Całość - kwota brutto 6 522 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Luty 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Marzec 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Kwiecień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Maj 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Czerwiec 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Lipiec 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Sierpień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Wrzesień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Październik 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Listopad 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Grudzień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 506,50 5 378,00 345,00 4 776,33
Rocznie 78 264,00 7 638,60 1 173,96 1 917,48 4 144,32 64 536,00 0,00 57 315,96
Wynagrodzenie pracownika 6 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 424 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 858 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Luty 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Marzec 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Kwiecień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Maj 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Czerwiec 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Lipiec 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Sierpień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Wrzesień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Październik 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Listopad 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Grudzień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Rocznie 78 264,00 7 638,60 5 087,16 1 307,04 1 995,72 94 292,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 522 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 776 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 776 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 858 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 496 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Całość - kwota brutto 6 211 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Luty 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Marzec 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Kwiecień 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Maj 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Czerwiec 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Lipiec 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Sierpień 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Wrzesień 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Październik 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Listopad 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Grudzień 6 211,00 606,19 93,17 0,00 496,05 4 409,00 529,00 4 486,51
Rocznie 74 532,00 7 274,28 1 118,04 0,00 5 952,60 52 908,00 396,00 53 838,12
Wynagrodzenie pracownika 6 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 379 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Luty 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Marzec 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Kwiecień 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Maj 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Czerwiec 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Lipiec 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Sierpień 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Wrzesień 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Październik 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Listopad 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Grudzień 6 211,00 606,19 403,72 0,00 158,38 7 379,29 zł
Rocznie 74 532,00 7 274,28 4 844,64 0,00 1 900,56 88 551,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 211 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 487 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 487 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 379 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 738 zł
Całość - kwota brutto 5 428 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Luty 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Marzec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Kwiecień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Maj 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Czerwiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Lipiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Sierpień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Wrzesień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Październik 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Listopad 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Grudzień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Rocznie 65 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 104,00 8 856,00 56 280,00
Wynagrodzenie pracownika 5 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Luty 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Marzec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Kwiecień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Maj 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Czerwiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Lipiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Sierpień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Wrzesień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Październik 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Listopad 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Grudzień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Rocznie 65 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 428 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 510 zł
Zaliczka na podatek 538 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 663 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 663,00 0,00 0,00 0,00 509,67 0,00 538,00 0,00 4 615,33
Luty 5 663,00 0,00 0,00 0,00 509,67 0,00 538,00 0,00 4 615,33
Marzec 5 663,00 0,00 0,00 0,00 509,67 0,00 1 286,00 0,00 3 867,33
Kwiecień 5 663,00 0,00 0,00 0,00 509,67 0,00 1 387,00 0,00 3 766,33
Maj 5 663,00 0,00 0,00 0,00 509,67 0,00 1 387,00 0,00 3 766,33
Czerwiec 5 663,00 0,00 0,00 0,00 509,67 0,00 1 387,00 0,00 3 766,33
Lipiec 5 663,00 176,27 72,24 0,00 509,67 15,08 1 303,00 0,00 3 586,74
Sierpień 5 663,00 176,27 72,24 0,00 509,67 15,08 1 303,00 0,00 3 586,74
Wrzesień 5 663,00 176,27 72,24 0,00 509,67 15,08 1 303,00 0,00 3 586,74
Październik 5 663,00 176,27 72,24 0,00 509,67 15,08 1 303,00 0,00 3 586,74
Listopad 5 663,00 176,27 72,24 0,00 509,67 15,08 1 303,00 0,00 3 586,74
Grudzień 5 663,00 176,27 72,24 0,00 509,67 15,08 1 303,00 0,00 3 586,74
Rocznie 67 956,00 1 057,62 433,44 0,00 6 116,04 0,00 14 341,00 0,00 45 917,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 615 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.