Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 160 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 522 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Luty 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Marzec 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Kwiecień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Maj 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Czerwiec 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Lipiec 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Sierpień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Wrzesień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Październik 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Listopad 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Grudzień 6 522,00 636,55 97,83 159,79 489,26 5 378,00 0,00 5 138,57
Rocznie 78 264,00 7 638,60 1 173,96 1 917,48 5 871,12 64 536,00 0,00 61 662,84
Wynagrodzenie pracownika 6 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 424 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 160 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 858 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Luty 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Marzec 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Kwiecień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Maj 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Czerwiec 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Lipiec 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Sierpień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Wrzesień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Październik 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Listopad 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Grudzień 6 522,00 636,55 423,93 108,92 166,31 7 857,71 zł
Rocznie 78 264,00 7 638,60 5 087,16 1 307,04 1 995,72 94 292,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 522 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 139 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 139 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 858 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 496 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 6 207 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Luty 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Marzec 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Kwiecień 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Maj 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Czerwiec 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Lipiec 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Sierpień 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Wrzesień 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Październik 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Listopad 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Grudzień 6 207,00 605,80 93,11 0,00 495,73 4 406,00 322,00 4 690,36
Rocznie 74 484,00 7 269,60 1 117,32 0,00 5 948,76 52 872,00 3 864,00 56 284,32
Wynagrodzenie pracownika 6 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 403 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Luty 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Marzec 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Kwiecień 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Maj 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Czerwiec 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Lipiec 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Sierpień 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Wrzesień 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Październik 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Listopad 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Grudzień 6 207,00 605,80 403,46 0,00 158,28 7 374,54 zł
Rocznie 74 484,00 7 269,60 4 841,52 0,00 1 899,36 88 494,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 207 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 738 zł
Całość - kwota brutto 5 428 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Luty 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Marzec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Kwiecień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Maj 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Czerwiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Lipiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Sierpień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Wrzesień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Październik 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Listopad 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Grudzień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 342,00 738,00 4 690,00
Rocznie 65 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 104,00 8 856,00 56 280,00
Wynagrodzenie pracownika 5 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Luty 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Marzec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Kwiecień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Maj 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Czerwiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Lipiec 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Sierpień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Wrzesień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Październik 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Listopad 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Grudzień 5 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 428,00 zł
Rocznie 65 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 428 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 536 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 0,00 5 119,00
Luty 5 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 0,00 5 119,00
Marzec 5 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 281,00 0,00 4 374,00
Kwiecień 5 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385,00 0,00 4 270,00
Maj 5 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385,00 0,00 4 270,00
Czerwiec 5 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385,00 0,00 4 270,00
Lipiec 5 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 300,00 0,00 4 091,41
Sierpień 5 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 300,00 0,00 4 091,41
Wrzesień 5 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 300,00 0,00 4 091,41
Październik 5 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 300,00 0,00 4 091,41
Listopad 5 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 300,00 0,00 4 091,41
Grudzień 5 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 300,00 0,00 4 091,41
Rocznie 67 860,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 308,00 0,00 51 970,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 119 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ