Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4680 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 159 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 487 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 508 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Luty 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Marzec 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Kwiecień 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Maj 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Czerwiec 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Lipiec 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Sierpień 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Wrzesień 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Październik 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Listopad 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Grudzień 6 508,00 635,18 97,62 159,45 487,22 5 366,00 0,00 5 128,53
Rocznie 78 096,00 7 622,16 1 171,44 1 913,40 5 846,64 64 392,00 0,00 61 542,36
Wynagrodzenie pracownika 6 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 841 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Luty 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Marzec 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Kwiecień 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Maj 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Czerwiec 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Lipiec 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Sierpień 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Wrzesień 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Październik 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Listopad 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Grudzień 6 508,00 635,18 423,02 108,68 165,96 7 840,84 zł
Rocznie 78 096,00 7 622,16 5 076,24 1 304,16 1 991,52 94 090,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 508 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 129 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 129 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 841 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4680 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 495 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 6 194 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Luty 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Marzec 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Kwiecień 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Maj 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Czerwiec 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Lipiec 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Sierpień 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Wrzesień 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Październik 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Listopad 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Grudzień 6 194,00 604,53 92,91 0,00 494,69 4 397,00 322,00 4 679,87
Rocznie 74 328,00 7 254,36 1 114,92 0,00 5 936,28 52 764,00 3 864,00 56 158,44
Wynagrodzenie pracownika 6 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 403 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 359 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Luty 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Marzec 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Kwiecień 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Maj 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Czerwiec 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Lipiec 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Sierpień 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Wrzesień 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Październik 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Listopad 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Grudzień 6 194,00 604,53 402,61 0,00 157,94 7 359,08 zł
Rocznie 74 328,00 7 254,36 4 831,32 0,00 1 895,28 88 308,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 194 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 359 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4680 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 737 zł
Całość - kwota brutto 5 417 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Luty 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Marzec 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Kwiecień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Maj 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Czerwiec 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Lipiec 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Sierpień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Wrzesień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Październik 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Listopad 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Grudzień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 334,00 737,00 4 680,00
Rocznie 65 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 008,00 8 844,00 56 160,00
Wynagrodzenie pracownika 5 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 417 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Luty 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Marzec 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Kwiecień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Maj 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Czerwiec 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Lipiec 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Sierpień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Wrzesień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Październik 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Listopad 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Grudzień 5 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 zł
Rocznie 65 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 417 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 417 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4680 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 534 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 642 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,00 0,00 5 108,00
Luty 5 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,00 0,00 5 108,00
Marzec 5 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 0,00 4 369,00
Kwiecień 5 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 0,00 4 262,00
Maj 5 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 0,00 4 262,00
Czerwiec 5 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 0,00 4 262,00
Lipiec 5 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 296,00 0,00 4 082,41
Sierpień 5 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 296,00 0,00 4 082,41
Wrzesień 5 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 296,00 0,00 4 082,41
Październik 5 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 296,00 0,00 4 082,41
Listopad 5 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 296,00 0,00 4 082,41
Grudzień 5 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 296,00 0,00 4 082,41
Rocznie 67 704,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 257,00 0,00 51 865,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 642 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 108 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.