Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 159 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 485 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 494 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Luty 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Marzec 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Kwiecień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Maj 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Czerwiec 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Lipiec 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Sierpień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Wrzesień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Październik 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Listopad 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Grudzień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 485,18 5 354,00 0,00 5 118,50
Rocznie 77 928,00 7 605,72 1 168,92 1 909,20 5 822,16 64 248,00 0,00 61 422,00
Wynagrodzenie pracownika 6 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 422 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Luty 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Marzec 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Kwiecień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Maj 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Czerwiec 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Lipiec 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Sierpień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Wrzesień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Październik 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Listopad 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Grudzień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Rocznie 77 928,00 7 605,72 5 065,32 1 301,40 1 987,08 93 887,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 119 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 119 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 603 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 494 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Całość - kwota brutto 6 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Luty 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Marzec 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Kwiecień 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Maj 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Czerwiec 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Lipiec 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Sierpień 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Wrzesień 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Październik 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Listopad 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Grudzień 6 180,00 603,17 92,70 0,00 493,57 4 387,00 321,00 4 669,56
Rocznie 74 160,00 7 238,04 1 112,40 0,00 5 922,84 52 644,00 3 852,00 56 034,72
Wynagrodzenie pracownika 6 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 603 zł
Ubezpieczenie rentowe 402 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 342 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Luty 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Marzec 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Kwiecień 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Maj 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Czerwiec 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Lipiec 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Sierpień 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Wrzesień 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Październik 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Listopad 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Grudzień 6 180,00 603,17 401,70 0,00 157,59 7 342,46 zł
Rocznie 74 160,00 7 238,04 4 820,40 0,00 1 891,08 88 109,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 342 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 735 zł
Całość - kwota brutto 5 405 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Luty 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Marzec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Kwiecień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Maj 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Czerwiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Lipiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Sierpień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Wrzesień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Październik 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Listopad 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Grudzień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Rocznie 64 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 888,00 8 820,00 56 040,00
Wynagrodzenie pracownika 5 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 405 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Luty 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Marzec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Kwiecień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Maj 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Czerwiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Lipiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Sierpień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Wrzesień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Październik 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Listopad 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Grudzień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Rocznie 64 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 860,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 405 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 532 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 0,00 5 098,00
Luty 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 0,00 5 098,00
Marzec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 266,00 0,00 4 364,00
Kwiecień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 253,00
Maj 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 253,00
Czerwiec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 253,00
Lipiec 5 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 292,00 0,00 4 074,41
Sierpień 5 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 292,00 0,00 4 074,41
Wrzesień 5 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 292,00 0,00 4 074,41
Październik 5 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 292,00 0,00 4 074,41
Listopad 5 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 292,00 0,00 4 074,41
Grudzień 5 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 292,00 0,00 4 074,41
Rocznie 67 560,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 213,00 0,00 51 765,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 098 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.