Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 159 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 504 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Całość - kwota brutto 6 494 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Luty 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Marzec 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Kwiecień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Maj 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Czerwiec 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Lipiec 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Sierpień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Wrzesień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Październik 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Listopad 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Grudzień 6 494,00 633,81 97,41 159,10 504,33 5 354,00 342,00 4 757,35
Rocznie 77 928,00 7 605,72 1 168,92 1 909,20 4 109,76 64 248,00 0,00 57 088,20
Wynagrodzenie pracownika 6 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 422 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Luty 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Marzec 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Kwiecień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Maj 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Czerwiec 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Lipiec 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Sierpień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Wrzesień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Październik 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Listopad 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Grudzień 6 494,00 633,81 422,11 108,45 165,59 7 823,96 zł
Rocznie 77 928,00 7 605,72 5 065,32 1 301,40 1 987,08 93 887,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 757 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 757 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 604 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 494 zł
Zaliczka na podatek 527 zł
Całość - kwota brutto 6 184 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Luty 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Marzec 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Kwiecień 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Maj 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Czerwiec 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Lipiec 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Sierpień 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Wrzesień 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Październik 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Listopad 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Grudzień 6 184,00 603,56 92,76 0,00 493,89 4 390,00 527,00 4 466,99
Rocznie 74 208,00 7 242,72 1 113,12 0,00 5 926,68 52 680,00 396,00 53 603,88
Wynagrodzenie pracownika 6 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 604 zł
Ubezpieczenie rentowe 402 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 347 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Luty 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Marzec 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Kwiecień 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Maj 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Czerwiec 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Lipiec 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Sierpień 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Wrzesień 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Październik 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Listopad 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Grudzień 6 184,00 603,56 401,96 0,00 157,69 7 347,21 zł
Rocznie 74 208,00 7 242,72 4 823,52 0,00 1 892,28 88 166,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 184 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 467 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 467 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 347 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 735 zł
Całość - kwota brutto 5 405 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Luty 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Marzec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Kwiecień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Maj 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Czerwiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Lipiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Sierpień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Wrzesień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Październik 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Listopad 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Grudzień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 324,00 735,00 4 670,00
Rocznie 64 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 888,00 8 820,00 56 040,00
Wynagrodzenie pracownika 5 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 405 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Luty 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Marzec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Kwiecień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Maj 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Czerwiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Lipiec 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Sierpień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Wrzesień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Październik 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Listopad 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Grudzień 5 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,00 zł
Rocznie 64 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 860,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 405 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4670 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 507 zł
Zaliczka na podatek 533 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 638 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 638,00 0,00 0,00 0,00 507,42 0,00 533,00 0,00 4 597,58
Luty 5 638,00 0,00 0,00 0,00 507,42 0,00 533,00 0,00 4 597,58
Marzec 5 638,00 0,00 0,00 0,00 507,42 0,00 1 271,00 0,00 3 859,58
Kwiecień 5 638,00 0,00 0,00 0,00 507,42 0,00 1 379,00 0,00 3 751,58
Maj 5 638,00 0,00 0,00 0,00 507,42 0,00 1 379,00 0,00 3 751,58
Czerwiec 5 638,00 0,00 0,00 0,00 507,42 0,00 1 379,00 0,00 3 751,58
Lipiec 5 638,00 176,27 72,24 0,00 507,42 15,08 1 295,00 0,00 3 571,99
Sierpień 5 638,00 176,27 72,24 0,00 507,42 15,08 1 295,00 0,00 3 571,99
Wrzesień 5 638,00 176,27 72,24 0,00 507,42 15,08 1 295,00 0,00 3 571,99
Październik 5 638,00 176,27 72,24 0,00 507,42 15,08 1 295,00 0,00 3 571,99
Listopad 5 638,00 176,27 72,24 0,00 507,42 15,08 1 295,00 0,00 3 571,99
Grudzień 5 638,00 176,27 72,24 0,00 507,42 15,08 1 295,00 0,00 3 571,99
Rocznie 67 656,00 1 057,62 433,44 0,00 6 089,04 0,00 14 244,00 0,00 45 741,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 598 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.