Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4660 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 159 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 483 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Luty 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Marzec 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Kwiecień 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Maj 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Czerwiec 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Lipiec 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Sierpień 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Wrzesień 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Październik 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Listopad 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Grudzień 6 480,00 632,45 97,20 158,76 483,14 5 342,00 0,00 5 108,45
Rocznie 77 760,00 7 589,40 1 166,40 1 905,12 5 797,68 64 104,00 0,00 61 301,40
Wynagrodzenie pracownika 6 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 632 zł
Ubezpieczenie rentowe 421 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Luty 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Marzec 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Kwiecień 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Maj 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Czerwiec 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Lipiec 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Sierpień 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Wrzesień 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Październik 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Listopad 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Grudzień 6 480,00 632,45 421,20 108,22 165,24 7 807,11 zł
Rocznie 77 760,00 7 589,40 5 054,40 1 298,64 1 982,88 93 685,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 108 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 108 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4660 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 493 zł
Zaliczka na podatek 320 zł
Całość - kwota brutto 6 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Luty 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Marzec 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Kwiecień 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Maj 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Czerwiec 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Lipiec 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Sierpień 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Wrzesień 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Październik 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Listopad 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Grudzień 6 167,00 601,90 92,51 0,00 492,53 4 378,00 320,00 4 660,06
Rocznie 74 004,00 7 222,80 1 110,12 0,00 5 910,36 52 536,00 3 840,00 55 920,72
Wynagrodzenie pracownika 6 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 401 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 327 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Luty 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Marzec 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Kwiecień 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Maj 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Czerwiec 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Lipiec 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Sierpień 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Wrzesień 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Październik 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Listopad 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Grudzień 6 167,00 601,90 400,86 0,00 157,26 7 327,02 zł
Rocznie 74 004,00 7 222,80 4 810,32 0,00 1 887,12 87 924,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 327 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4660 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 734 zł
Całość - kwota brutto 5 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Luty 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Marzec 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Kwiecień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Maj 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Czerwiec 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Lipiec 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Sierpień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Wrzesień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Październik 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Listopad 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Grudzień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,00 734,00 4 660,00
Rocznie 64 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 780,00 8 808,00 55 920,00
Wynagrodzenie pracownika 5 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Luty 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Marzec 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Kwiecień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Maj 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Czerwiec 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Lipiec 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Sierpień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Wrzesień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Październik 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Listopad 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Grudzień 5 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 zł
Rocznie 64 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4660 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 530 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 618 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 5 088,00
Luty 5 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 5 088,00
Marzec 5 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258,00 0,00 4 360,00
Kwiecień 5 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 373,00 0,00 4 245,00
Maj 5 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 373,00 0,00 4 245,00
Czerwiec 5 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 373,00 0,00 4 245,00
Lipiec 5 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 288,00 0,00 4 066,41
Sierpień 5 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 288,00 0,00 4 066,41
Wrzesień 5 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 288,00 0,00 4 066,41
Październik 5 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 288,00 0,00 4 066,41
Listopad 5 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 288,00 0,00 4 066,41
Grudzień 5 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 288,00 0,00 4 066,41
Rocznie 67 416,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 165,00 0,00 51 669,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 618 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 088 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.