Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 430 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 49 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 39 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 502 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Luty 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Marzec 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Kwiecień 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Maj 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Czerwiec 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Lipiec 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Sierpień 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Wrzesień 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Październik 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Listopad 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Grudzień 502,00 49,00 7,53 12,30 38,99 183,00 0,00 394,18
Rocznie 6 024,00 588,00 90,36 147,60 0,00 2 196,00 0,00 4 730,16
Wynagrodzenie pracownika 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 49 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 605 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Luty 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Marzec 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Kwiecień 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Maj 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Czerwiec 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Lipiec 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Sierpień 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Wrzesień 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Październik 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Listopad 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Grudzień 502,00 49,00 32,63 8,38 12,80 604,81 zł
Rocznie 6 024,00 588,00 391,56 100,56 153,60 7 257,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 394 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 394 zł netto poniesie łączny koszt równy 605 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 56 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 46 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Całość - kwota brutto 573 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Luty 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Marzec 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Kwiecień 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Maj 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Czerwiec 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Lipiec 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Sierpień 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Wrzesień 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Październik 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Listopad 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Grudzień 573,00 55,92 8,60 0,00 45,76 407,00 49,00 413,88
Rocznie 6 876,00 671,04 103,20 0,00 549,12 4 884,00 36,00 4 966,56
Wynagrodzenie pracownika 573 zł
Ubezpieczenie emerytalne 56 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Luty 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Marzec 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Kwiecień 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Maj 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Czerwiec 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Lipiec 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Sierpień 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Wrzesień 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Październik 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Listopad 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Grudzień 573,00 55,92 37,25 0,00 14,61 680,78 zł
Rocznie 6 876,00 671,04 447,00 0,00 175,32 8 169,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 573 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 414 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 414 zł netto poniesie łączny koszt równy 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 68 zł
Całość - kwota brutto 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Luty 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Marzec 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Kwiecień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Maj 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Czerwiec 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Lipiec 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Sierpień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Wrzesień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Październik 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Listopad 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Grudzień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 68,00 430,00
Rocznie 5 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 816,00 5 160,00
Wynagrodzenie pracownika 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 498 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Luty 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Marzec 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Kwiecień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Maj 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Czerwiec 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Lipiec 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Sierpień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Wrzesień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Październik 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Listopad 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Grudzień 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 zł
Rocznie 5 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 498 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 163 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 434 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 434,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 163,10
Luty 434,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 163,10
Marzec 434,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 163,10
Kwiecień 434,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 163,10
Maj 434,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 163,10
Czerwiec 434,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 163,10
Lipiec 434,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -100,49
Sierpień 434,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -100,49
Wrzesień 434,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -100,49
Październik 434,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -100,49
Listopad 434,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -100,49
Grudzień 434,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -100,49
Rocznie 5 208,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 375,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 163 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.