Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 737 zł
Ubezpieczenie emerytalne 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 158 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 502 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Całość - kwota brutto 6 466 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Luty 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Marzec 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Kwiecień 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Maj 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Czerwiec 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Lipiec 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Sierpień 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Wrzesień 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Październik 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Listopad 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Grudzień 6 466,00 631,08 96,99 158,42 502,16 5 330,00 340,00 4 737,35
Rocznie 77 592,00 7 572,96 1 163,88 1 901,04 4 075,20 63 960,00 0,00 56 848,20
Wynagrodzenie pracownika 6 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Luty 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Marzec 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Kwiecień 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Maj 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Czerwiec 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Lipiec 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Sierpień 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Wrzesień 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Październik 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Listopad 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Grudzień 6 466,00 631,08 420,29 107,98 164,89 7 790,24 zł
Rocznie 77 592,00 7 572,96 5 043,48 1 295,76 1 978,68 93 482,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 466 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 737 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 737 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 601 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 492 zł
Zaliczka na podatek 525 zł
Całość - kwota brutto 6 158 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Luty 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Marzec 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Kwiecień 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Maj 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Czerwiec 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Lipiec 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Sierpień 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Wrzesień 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Październik 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Listopad 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Grudzień 6 158,00 601,02 92,37 0,00 491,81 4 372,00 525,00 4 448,16
Rocznie 73 896,00 7 212,24 1 108,44 0,00 5 901,72 52 464,00 396,00 53 377,92
Wynagrodzenie pracownika 6 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 601 zł
Ubezpieczenie rentowe 400 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 316 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Luty 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Marzec 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Kwiecień 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Maj 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Czerwiec 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Lipiec 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Sierpień 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Wrzesień 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Październik 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Listopad 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Grudzień 6 158,00 601,02 400,27 0,00 157,03 7 316,32 zł
Rocznie 73 896,00 7 212,24 4 803,24 0,00 1 884,36 87 795,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 158 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 448 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 448 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 316 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 732 zł
Całość - kwota brutto 5 382 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Luty 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Marzec 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Kwiecień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Maj 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Czerwiec 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Lipiec 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Sierpień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Wrzesień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Październik 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Listopad 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Grudzień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 306,00 732,00 4 650,00
Rocznie 64 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 672,00 8 784,00 55 800,00
Wynagrodzenie pracownika 5 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 382 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Luty 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Marzec 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Kwiecień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Maj 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Czerwiec 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Lipiec 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Sierpień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Wrzesień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Październik 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Listopad 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Grudzień 5 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 zł
Rocznie 64 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 382 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 382 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 505 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 614,00 0,00 0,00 0,00 505,26 0,00 529,00 0,00 4 579,74
Luty 5 614,00 0,00 0,00 0,00 505,26 0,00 529,00 0,00 4 579,74
Marzec 5 614,00 0,00 0,00 0,00 505,26 0,00 1 256,00 0,00 3 852,74
Kwiecień 5 614,00 0,00 0,00 0,00 505,26 0,00 1 371,00 0,00 3 737,74
Maj 5 614,00 0,00 0,00 0,00 505,26 0,00 1 371,00 0,00 3 737,74
Czerwiec 5 614,00 0,00 0,00 0,00 505,26 0,00 1 371,00 0,00 3 737,74
Lipiec 5 614,00 176,27 72,24 0,00 505,26 15,08 1 287,00 0,00 3 558,15
Sierpień 5 614,00 176,27 72,24 0,00 505,26 15,08 1 287,00 0,00 3 558,15
Wrzesień 5 614,00 176,27 72,24 0,00 505,26 15,08 1 287,00 0,00 3 558,15
Październik 5 614,00 176,27 72,24 0,00 505,26 15,08 1 287,00 0,00 3 558,15
Listopad 5 614,00 176,27 72,24 0,00 505,26 15,08 1 287,00 0,00 3 558,15
Grudzień 5 614,00 176,27 72,24 0,00 505,26 15,08 1 287,00 0,00 3 558,15
Rocznie 67 368,00 1 057,62 433,44 0,00 6 063,12 0,00 14 149,00 0,00 45 574,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 580 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.