Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 158 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 501 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Całość - kwota brutto 6 451 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Luty 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Marzec 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Kwiecień 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Maj 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Czerwiec 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Lipiec 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Sierpień 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Wrzesień 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Październik 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Listopad 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Grudzień 6 451,00 629,62 96,77 158,05 500,99 5 317,00 338,00 4 727,57
Rocznie 77 412,00 7 555,44 1 161,24 1 896,60 4 056,48 63 804,00 0,00 56 730,84
Wynagrodzenie pracownika 6 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 419 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 772 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Luty 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Marzec 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Kwiecień 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Maj 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Czerwiec 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Lipiec 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Sierpień 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Wrzesień 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Październik 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Listopad 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Grudzień 6 451,00 629,62 419,32 107,73 164,50 7 772,17 zł
Rocznie 77 412,00 7 555,44 5 031,84 1 292,76 1 974,00 93 266,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 451 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 728 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 728 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 772 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 491 zł
Zaliczka na podatek 523 zł
Całość - kwota brutto 6 145 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Luty 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Marzec 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Kwiecień 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Maj 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Czerwiec 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Lipiec 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Sierpień 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Wrzesień 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Październik 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Listopad 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Grudzień 6 145,00 599,75 92,18 0,00 490,78 4 362,00 523,00 4 438,85
Rocznie 73 740,00 7 197,00 1 106,16 0,00 5 889,36 52 344,00 396,00 53 266,20
Wynagrodzenie pracownika 6 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 399 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Luty 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Marzec 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Kwiecień 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Maj 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Czerwiec 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Lipiec 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Sierpień 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Wrzesień 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Październik 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Listopad 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Grudzień 6 145,00 599,75 399,43 0,00 156,70 7 300,88 zł
Rocznie 73 740,00 7 197,00 4 793,16 0,00 1 880,40 87 610,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 145 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 439 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 439 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 730 zł
Całość - kwota brutto 5 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Luty 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Marzec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Kwiecień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Maj 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Czerwiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Lipiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Sierpień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Wrzesień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Październik 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Listopad 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Grudzień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Rocznie 64 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 552,00 8 760,00 55 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Luty 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Marzec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Kwiecień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Maj 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Czerwiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Lipiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Sierpień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Wrzesień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Październik 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Listopad 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Grudzień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Rocznie 64 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 504 zł
Zaliczka na podatek 527 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 602,00 0,00 0,00 0,00 504,18 0,00 527,00 0,00 4 570,82
Luty 5 602,00 0,00 0,00 0,00 504,18 0,00 527,00 0,00 4 570,82
Marzec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 504,18 0,00 1 248,00 0,00 3 849,82
Kwiecień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 504,18 0,00 1 368,00 0,00 3 729,82
Maj 5 602,00 0,00 0,00 0,00 504,18 0,00 1 368,00 0,00 3 729,82
Czerwiec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 504,18 0,00 1 368,00 0,00 3 729,82
Lipiec 5 602,00 176,27 72,24 0,00 504,18 15,08 1 283,00 0,00 3 551,23
Sierpień 5 602,00 176,27 72,24 0,00 504,18 15,08 1 283,00 0,00 3 551,23
Wrzesień 5 602,00 176,27 72,24 0,00 504,18 15,08 1 283,00 0,00 3 551,23
Październik 5 602,00 176,27 72,24 0,00 504,18 15,08 1 283,00 0,00 3 551,23
Listopad 5 602,00 176,27 72,24 0,00 504,18 15,08 1 283,00 0,00 3 551,23
Grudzień 5 602,00 176,27 72,24 0,00 504,18 15,08 1 283,00 0,00 3 551,23
Rocznie 67 224,00 1 057,62 433,44 0,00 6 050,16 0,00 14 104,00 0,00 45 488,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 571 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.