Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 158 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 501 zł
Zaliczka na podatek 429 zł
Całość - kwota brutto 6 455 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Luty 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Marzec 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Kwiecień 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Maj 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Czerwiec 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Lipiec 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Sierpień 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Wrzesień 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Październik 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Listopad 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Grudzień 6 455,00 630,01 96,83 158,15 501,30 5 320,00 429,00 4 639,71
Rocznie 77 460,00 7 560,12 1 161,96 1 897,80 6 015,60 63 840,00 5 148,00 55 676,52
Wynagrodzenie pracownika 6 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 777 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Luty 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Marzec 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Kwiecień 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Maj 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Czerwiec 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Lipiec 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Sierpień 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Wrzesień 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Październik 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Listopad 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Grudzień 6 455,00 630,01 419,58 107,80 164,61 7 777,00 zł
Rocznie 77 460,00 7 560,12 5 034,96 1 293,60 1 975,32 93 324,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 455 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 777 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 490 zł
Zaliczka na podatek 319 zł
Całość - kwota brutto 6 141 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Luty 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Marzec 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Kwiecień 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Maj 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Czerwiec 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Lipiec 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Sierpień 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Wrzesień 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Październik 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Listopad 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Grudzień 6 141,00 599,36 92,12 0,00 490,46 4 360,00 319,00 4 640,06
Rocznie 73 692,00 7 192,32 1 105,44 0,00 5 885,52 52 320,00 3 828,00 55 680,72
Wynagrodzenie pracownika 6 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 399 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Luty 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Marzec 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Kwiecień 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Maj 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Czerwiec 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Lipiec 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Sierpień 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Wrzesień 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Październik 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Listopad 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Grudzień 6 141,00 599,36 399,17 0,00 156,59 7 296,12 zł
Rocznie 73 692,00 7 192,32 4 790,04 0,00 1 879,08 87 553,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 141 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 730 zł
Całość - kwota brutto 5 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Luty 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Marzec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Kwiecień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Maj 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Czerwiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Lipiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Sierpień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Wrzesień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Październik 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Listopad 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Grudzień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 296,00 730,00 4 640,00
Rocznie 64 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 552,00 8 760,00 55 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Luty 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Marzec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Kwiecień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Maj 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Czerwiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Lipiec 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Sierpień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Wrzesień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Październik 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Listopad 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Grudzień 5 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 zł
Rocznie 64 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 596 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 598 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 598,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 596,00 0,00 4 639,66
Luty 5 598,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 596,00 0,00 4 639,66
Marzec 5 598,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 596,00 0,00 4 639,66
Kwiecień 5 598,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 596,00 0,00 4 639,66
Maj 5 598,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 596,00 0,00 4 639,66
Czerwiec 5 598,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 596,00 0,00 4 639,66
Lipiec 5 598,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 557,00 0,00 4 450,97
Sierpień 5 598,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 557,00 0,00 4 450,97
Wrzesień 5 598,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 557,00 0,00 4 450,97
Październik 5 598,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 557,00 0,00 4 450,97
Listopad 5 598,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 557,00 0,00 4 450,97
Grudzień 5 598,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 557,00 0,00 4 450,97
Rocznie 67 176,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 918,00 0,00 54 543,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 598 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 640 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ