Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 158 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 500 zł
Zaliczka na podatek 336 zł
Całość - kwota brutto 6 437 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Luty 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Marzec 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Kwiecień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Maj 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Czerwiec 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Lipiec 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Sierpień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Wrzesień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Październik 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Listopad 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Grudzień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 499,90 5 304,00 336,00 4 718,58
Rocznie 77 244,00 7 539,00 1 158,72 1 892,52 4 037,76 63 648,00 0,00 56 622,96
Wynagrodzenie pracownika 6 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 418 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Luty 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Marzec 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Kwiecień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Maj 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Czerwiec 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Lipiec 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Sierpień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Wrzesień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Październik 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Listopad 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Grudzień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Rocznie 77 244,00 7 539,00 5 020,92 1 290,00 1 969,80 93 063,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 437 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 719 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 719 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 490 zł
Zaliczka na podatek 522 zł
Całość - kwota brutto 6 131 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Luty 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Marzec 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Kwiecień 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Maj 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Czerwiec 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Lipiec 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Sierpień 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Wrzesień 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Październik 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Listopad 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Grudzień 6 131,00 598,39 91,97 0,00 489,66 4 353,00 522,00 4 428,62
Rocznie 73 572,00 7 180,68 1 103,64 0,00 5 875,92 52 236,00 396,00 53 143,44
Wynagrodzenie pracownika 6 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 399 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 284 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Luty 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Marzec 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Kwiecień 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Maj 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Czerwiec 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Lipiec 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Sierpień 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Wrzesień 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Październik 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Listopad 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Grudzień 6 131,00 598,39 398,52 0,00 156,34 7 284,25 zł
Rocznie 73 572,00 7 180,68 4 782,24 0,00 1 876,08 87 411,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 131 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 429 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 429 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 284 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 729 zł
Całość - kwota brutto 5 359 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Luty 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Marzec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Kwiecień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Maj 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Czerwiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Lipiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Sierpień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Wrzesień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Październik 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Listopad 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Grudzień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Rocznie 64 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 444,00 8 748,00 55 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 359 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Luty 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Marzec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Kwiecień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Maj 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Czerwiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Lipiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Sierpień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Wrzesień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Październik 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Listopad 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Grudzień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Rocznie 64 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 359 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 359 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 503 zł
Zaliczka na podatek 525 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 525,00 0,00 4 561,90
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 525,00 0,00 4 561,90
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 241,00 0,00 3 845,90
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 364,00 0,00 3 722,90
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 364,00 0,00 3 722,90
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 364,00 0,00 3 722,90
Lipiec 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Sierpień 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Wrzesień 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Październik 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Listopad 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Grudzień 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Rocznie 67 080,00 1 057,62 433,44 0,00 6 037,20 0,00 14 057,00 0,00 45 404,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 562 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.