Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 158 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 500 zł
Zaliczka na podatek 428 zł
Całość - kwota brutto 6 441 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Luty 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Marzec 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Kwiecień 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Maj 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Czerwiec 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Lipiec 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Sierpień 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Wrzesień 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Październik 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Listopad 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Grudzień 6 441,00 628,64 96,62 157,80 500,21 5 308,00 428,00 4 629,73
Rocznie 77 292,00 7 543,68 1 159,44 1 893,60 6 002,52 63 696,00 5 136,00 55 556,76
Wynagrodzenie pracownika 6 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 419 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Luty 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Marzec 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Kwiecień 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Maj 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Czerwiec 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Lipiec 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Sierpień 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Wrzesień 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Październik 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Listopad 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Grudzień 6 441,00 628,64 418,67 107,56 164,24 7 760,11 zł
Rocznie 77 292,00 7 543,68 5 024,04 1 290,72 1 970,88 93 121,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 441 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 318 zł
Całość - kwota brutto 6 127 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Luty 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Marzec 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Kwiecień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Maj 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Czerwiec 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Lipiec 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Sierpień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Wrzesień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Październik 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Listopad 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Grudzień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Rocznie 73 524,00 7 176,00 1 102,92 0,00 5 872,08 52 200,00 3 816,00 55 557,00
Wynagrodzenie pracownika 6 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 398 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Luty 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Marzec 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Kwiecień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Maj 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Czerwiec 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Lipiec 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Sierpień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Wrzesień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Październik 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Listopad 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Grudzień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Rocznie 73 524,00 7 176,00 4 779,12 0,00 1 874,88 87 354,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 127 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 729 zł
Całość - kwota brutto 5 359 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Luty 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Marzec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Kwiecień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Maj 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Czerwiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Lipiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Sierpień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Wrzesień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Październik 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Listopad 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Grudzień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Rocznie 64 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 444,00 8 748,00 55 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 359 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Luty 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Marzec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Kwiecień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Maj 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Czerwiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Lipiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Sierpień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Wrzesień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Październik 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Listopad 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Grudzień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Rocznie 64 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 359 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 359 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 578 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 578,00 0,00 4 630,19
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 578,00 0,00 4 630,19
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 578,00 0,00 4 630,19
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 578,00 0,00 4 630,19
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 578,00 0,00 4 630,19
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 578,00 0,00 4 630,19
Lipiec 5 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 536,00 0,00 4 426,99
Sierpień 5 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 536,00 0,00 4 426,99
Wrzesień 5 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 536,00 0,00 4 426,99
Październik 5 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 536,00 0,00 4 426,99
Listopad 5 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 536,00 0,00 4 426,99
Grudzień 5 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 536,00 0,00 4 426,99
Rocznie 67 080,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 684,00 0,00 54 343,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 630 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ