Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie chorobowe 158 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 477 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 437 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Luty 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Marzec 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Kwiecień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Maj 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Czerwiec 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Lipiec 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Sierpień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Wrzesień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Październik 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Listopad 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Grudzień 6 437,00 628,25 96,56 157,71 476,68 5 304,00 0,00 5 077,80
Rocznie 77 244,00 7 539,00 1 158,72 1 892,52 5 720,16 63 648,00 0,00 60 933,60
Wynagrodzenie pracownika 6 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 418 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 158 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Luty 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Marzec 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Kwiecień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Maj 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Czerwiec 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Lipiec 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Sierpień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Wrzesień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Październik 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Listopad 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Grudzień 6 437,00 628,25 418,41 107,50 164,15 7 755,31 zł
Rocznie 77 244,00 7 539,00 5 020,92 1 290,00 1 969,80 93 063,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 437 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 078 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 078 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 318 zł
Całość - kwota brutto 6 127 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Luty 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Marzec 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Kwiecień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Maj 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Czerwiec 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Lipiec 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Sierpień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Wrzesień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Październik 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Listopad 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Grudzień 6 127,00 598,00 91,91 0,00 489,34 4 350,00 318,00 4 629,75
Rocznie 73 524,00 7 176,00 1 102,92 0,00 5 872,08 52 200,00 3 816,00 55 557,00
Wynagrodzenie pracownika 6 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 398 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Luty 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Marzec 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Kwiecień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Maj 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Czerwiec 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Lipiec 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Sierpień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Wrzesień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Październik 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Listopad 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Grudzień 6 127,00 598,00 398,26 0,00 156,24 7 279,50 zł
Rocznie 73 524,00 7 176,00 4 779,12 0,00 1 874,88 87 354,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 127 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 729 zł
Całość - kwota brutto 5 359 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Luty 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Marzec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Kwiecień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Maj 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Czerwiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Lipiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Sierpień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Wrzesień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Październik 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Listopad 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Grudzień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 287,00 729,00 4 630,00
Rocznie 64 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 444,00 8 748,00 55 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 359 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Luty 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Marzec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Kwiecień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Maj 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Czerwiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Lipiec 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Sierpień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Wrzesień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Październik 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Listopad 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Grudzień 5 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 359,00 zł
Rocznie 64 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 359 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 359 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 524 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 582 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,00 0,00 5 058,00
Luty 5 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,00 0,00 5 058,00
Marzec 5 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236,00 0,00 4 346,00
Kwiecień 5 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 0,00 4 221,00
Maj 5 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 0,00 4 221,00
Czerwiec 5 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 0,00 4 221,00
Lipiec 5 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 277,00 0,00 4 041,41
Sierpień 5 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 277,00 0,00 4 041,41
Wrzesień 5 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 277,00 0,00 4 041,41
Październik 5 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 277,00 0,00 4 041,41
Listopad 5 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 277,00 0,00 4 041,41
Grudzień 5 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 277,00 0,00 4 041,41
Rocznie 66 984,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 029,00 0,00 51 373,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 058 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.