Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 157 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 499 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 6 423 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Luty 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Marzec 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Kwiecień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Maj 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Czerwiec 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Lipiec 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Sierpień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Wrzesień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Październik 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Listopad 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Grudzień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 498,82 5 292,00 335,00 4 708,59
Rocznie 77 076,00 7 522,56 1 156,20 1 888,32 4 020,48 63 504,00 0,00 56 503,08
Wynagrodzenie pracownika 6 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 418 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 738 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Luty 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Marzec 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Kwiecień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Maj 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Czerwiec 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Lipiec 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Sierpień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Wrzesień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Październik 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Listopad 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Grudzień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Rocznie 77 076,00 7 522,56 5 010,00 1 287,12 1 965,36 92 861,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 423 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 709 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 738 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 521 zł
Całość - kwota brutto 6 118 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Luty 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Marzec 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Kwiecień 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Maj 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Czerwiec 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Lipiec 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Sierpień 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Wrzesień 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Październik 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Listopad 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Grudzień 6 118,00 597,12 91,77 0,00 488,62 4 343,00 521,00 4 419,33
Rocznie 73 416,00 7 165,44 1 101,24 0,00 5 863,44 52 116,00 396,00 53 031,96
Wynagrodzenie pracownika 6 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 398 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Luty 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Marzec 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Kwiecień 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Maj 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Czerwiec 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Lipiec 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Sierpień 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Wrzesień 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Październik 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Listopad 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Grudzień 6 118,00 597,12 397,67 0,00 156,01 7 268,80 zł
Rocznie 73 416,00 7 165,44 4 772,04 0,00 1 872,12 87 225,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 419 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 419 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 727 zł
Całość - kwota brutto 5 347 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Luty 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Marzec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Kwiecień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Maj 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Czerwiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Lipiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Sierpień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Wrzesień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Październik 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Listopad 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Grudzień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Rocznie 64 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 336,00 8 724,00 55 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 347 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Luty 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Marzec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Kwiecień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Maj 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Czerwiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Lipiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Sierpień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Wrzesień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Październik 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Listopad 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Grudzień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Rocznie 64 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 347 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 347 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 502 zł
Zaliczka na podatek 523 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 578 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 578,00 0,00 0,00 0,00 502,02 0,00 523,00 0,00 4 552,98
Luty 5 578,00 0,00 0,00 0,00 502,02 0,00 523,00 0,00 4 552,98
Marzec 5 578,00 0,00 0,00 0,00 502,02 0,00 1 233,00 0,00 3 842,98
Kwiecień 5 578,00 0,00 0,00 0,00 502,02 0,00 1 360,00 0,00 3 715,98
Maj 5 578,00 0,00 0,00 0,00 502,02 0,00 1 360,00 0,00 3 715,98
Czerwiec 5 578,00 0,00 0,00 0,00 502,02 0,00 1 360,00 0,00 3 715,98
Lipiec 5 578,00 176,27 72,24 0,00 502,02 15,08 1 275,00 0,00 3 537,39
Sierpień 5 578,00 176,27 72,24 0,00 502,02 15,08 1 275,00 0,00 3 537,39
Wrzesień 5 578,00 176,27 72,24 0,00 502,02 15,08 1 275,00 0,00 3 537,39
Październik 5 578,00 176,27 72,24 0,00 502,02 15,08 1 275,00 0,00 3 537,39
Listopad 5 578,00 176,27 72,24 0,00 502,02 15,08 1 275,00 0,00 3 537,39
Grudzień 5 578,00 176,27 72,24 0,00 502,02 15,08 1 275,00 0,00 3 537,39
Rocznie 66 936,00 1 057,62 433,44 0,00 6 024,24 0,00 14 009,00 0,00 45 321,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 578 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 553 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.