Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 157 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 475 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 423 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Luty 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Marzec 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Kwiecień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Maj 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Czerwiec 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Lipiec 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Sierpień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Wrzesień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Październik 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Listopad 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Grudzień 6 423,00 626,88 96,35 157,36 474,64 5 292,00 0,00 5 067,77
Rocznie 77 076,00 7 522,56 1 156,20 1 888,32 5 695,68 63 504,00 0,00 60 813,24
Wynagrodzenie pracownika 6 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 418 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 738 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Luty 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Marzec 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Kwiecień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Maj 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Czerwiec 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Lipiec 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Sierpień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Wrzesień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Październik 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Listopad 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Grudzień 6 423,00 626,88 417,50 107,26 163,78 7 738,42 zł
Rocznie 77 076,00 7 522,56 5 010,00 1 287,12 1 965,36 92 861,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 423 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 068 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 068 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 738 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 488 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Całość - kwota brutto 6 114 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Luty 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Marzec 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Kwiecień 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Maj 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Czerwiec 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Lipiec 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Sierpień 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Wrzesień 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Październik 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Listopad 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Grudzień 6 114,00 596,73 91,71 0,00 488,30 4 340,00 317,00 4 620,26
Rocznie 73 368,00 7 160,76 1 100,52 0,00 5 859,60 52 080,00 3 804,00 55 443,12
Wynagrodzenie pracownika 6 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Luty 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Marzec 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Kwiecień 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Maj 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Czerwiec 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Lipiec 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Sierpień 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Wrzesień 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Październik 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Listopad 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Grudzień 6 114,00 596,73 397,41 0,00 155,90 7 264,04 zł
Rocznie 73 368,00 7 160,76 4 768,92 0,00 1 870,80 87 168,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 114 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 727 zł
Całość - kwota brutto 5 347 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Luty 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Marzec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Kwiecień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Maj 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Czerwiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Lipiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Sierpień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Wrzesień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Październik 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Listopad 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Grudzień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278,00 727,00 4 620,00
Rocznie 64 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 336,00 8 724,00 55 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 347 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Luty 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Marzec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Kwiecień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Maj 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Czerwiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Lipiec 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Sierpień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Wrzesień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Październik 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Listopad 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Grudzień 5 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 347,00 zł
Rocznie 64 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 347 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 347 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 522 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 5 048,00
Luty 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 5 048,00
Marzec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 228,00 0,00 4 342,00
Kwiecień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 357,00 0,00 4 213,00
Maj 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 357,00 0,00 4 213,00
Czerwiec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 357,00 0,00 4 213,00
Lipiec 5 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 273,00 0,00 4 033,41
Sierpień 5 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 273,00 0,00 4 033,41
Wrzesień 5 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 273,00 0,00 4 033,41
Październik 5 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 273,00 0,00 4 033,41
Listopad 5 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 273,00 0,00 4 033,41
Grudzień 5 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 273,00 0,00 4 033,41
Rocznie 66 840,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 981,00 0,00 51 277,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 048 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.