Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 626 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 157 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 498 zł
Zaliczka na podatek 334 zł
Całość - kwota brutto 6 409 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Luty 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Marzec 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Kwiecień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Maj 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Czerwiec 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Lipiec 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Sierpień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Wrzesień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Październik 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Listopad 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Grudzień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 497,73 5 280,00 334,00 4 698,59
Rocznie 76 908,00 7 506,24 1 153,68 1 884,24 4 003,20 63 360,00 0,00 56 383,08
Wynagrodzenie pracownika 6 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 626 zł
Ubezpieczenie rentowe 417 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Luty 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Marzec 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Kwiecień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Maj 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Czerwiec 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Lipiec 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Sierpień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Wrzesień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Październik 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Listopad 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Grudzień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Rocznie 76 908,00 7 506,24 4 999,08 1 284,36 1 961,16 92 658,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 699 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 699 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 488 zł
Zaliczka na podatek 520 zł
Całość - kwota brutto 6 105 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Luty 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Marzec 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Kwiecień 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Maj 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Czerwiec 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Lipiec 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Sierpień 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Wrzesień 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Październik 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Listopad 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Grudzień 6 105,00 595,85 91,58 0,00 487,58 4 334,00 520,00 4 409,91
Rocznie 73 260,00 7 150,20 1 098,96 0,00 5 850,96 52 008,00 396,00 52 918,92
Wynagrodzenie pracownika 6 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Luty 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Marzec 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Kwiecień 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Maj 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Czerwiec 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Lipiec 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Sierpień 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Wrzesień 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Październik 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Listopad 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Grudzień 6 105,00 595,85 396,83 0,00 155,68 7 253,36 zł
Rocznie 73 260,00 7 150,20 4 761,96 0,00 1 868,16 87 040,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 105 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 726 zł
Całość - kwota brutto 5 336 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Luty 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Marzec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Kwiecień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Maj 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Czerwiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Lipiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Sierpień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Wrzesień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Październik 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Listopad 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Grudzień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Rocznie 64 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 228,00 8 712,00 55 320,00
Wynagrodzenie pracownika 5 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Luty 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Marzec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Kwiecień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Maj 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Czerwiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Lipiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Sierpień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Wrzesień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Październik 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Listopad 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Grudzień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Rocznie 64 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 501 zł
Zaliczka na podatek 521 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 566 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 566,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,00 521,00 0,00 4 544,06
Luty 5 566,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,00 521,00 0,00 4 544,06
Marzec 5 566,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,00 1 226,00 0,00 3 839,06
Kwiecień 5 566,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,00 1 356,00 0,00 3 709,06
Maj 5 566,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,00 1 356,00 0,00 3 709,06
Czerwiec 5 566,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,00 1 356,00 0,00 3 709,06
Lipiec 5 566,00 176,27 72,24 0,00 500,94 15,08 1 272,00 0,00 3 529,47
Sierpień 5 566,00 176,27 72,24 0,00 500,94 15,08 1 272,00 0,00 3 529,47
Wrzesień 5 566,00 176,27 72,24 0,00 500,94 15,08 1 272,00 0,00 3 529,47
Październik 5 566,00 176,27 72,24 0,00 500,94 15,08 1 272,00 0,00 3 529,47
Listopad 5 566,00 176,27 72,24 0,00 500,94 15,08 1 272,00 0,00 3 529,47
Grudzień 5 566,00 176,27 72,24 0,00 500,94 15,08 1 272,00 0,00 3 529,47
Rocznie 66 792,00 1 057,62 433,44 0,00 6 011,28 0,00 13 968,00 0,00 45 231,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 544 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.