Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 626 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 157 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 473 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 409 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Luty 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Marzec 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Kwiecień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Maj 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Czerwiec 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Lipiec 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Sierpień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Wrzesień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Październik 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Listopad 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Grudzień 6 409,00 625,52 96,14 157,02 472,60 5 280,00 0,00 5 057,72
Rocznie 76 908,00 7 506,24 1 153,68 1 884,24 5 671,20 63 360,00 0,00 60 692,64
Wynagrodzenie pracownika 6 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 626 zł
Ubezpieczenie rentowe 417 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Luty 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Marzec 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Kwiecień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Maj 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Czerwiec 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Lipiec 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Sierpień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Wrzesień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Październik 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Listopad 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Grudzień 6 409,00 625,52 416,59 107,03 163,43 7 721,57 zł
Rocznie 76 908,00 7 506,24 4 999,08 1 284,36 1 961,16 92 658,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 058 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 058 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 487 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Całość - kwota brutto 6 101 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Luty 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Marzec 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Kwiecień 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Maj 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Czerwiec 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Lipiec 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Sierpień 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Wrzesień 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Październik 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Listopad 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Grudzień 6 101,00 595,46 91,52 0,00 487,26 4 331,00 317,00 4 609,76
Rocznie 73 212,00 7 145,52 1 098,24 0,00 5 847,12 51 972,00 3 804,00 55 317,12
Wynagrodzenie pracownika 6 101 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 249 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Luty 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Marzec 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Kwiecień 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Maj 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Czerwiec 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Lipiec 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Sierpień 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Wrzesień 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Październik 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Listopad 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Grudzień 6 101,00 595,46 396,57 0,00 155,57 7 248,60 zł
Rocznie 73 212,00 7 145,52 4 758,84 0,00 1 866,84 86 983,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 101 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 249 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 726 zł
Całość - kwota brutto 5 336 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Luty 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Marzec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Kwiecień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Maj 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Czerwiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Lipiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Sierpień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Wrzesień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Październik 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Listopad 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Grudzień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,00 726,00 4 610,00
Rocznie 64 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 228,00 8 712,00 55 320,00
Wynagrodzenie pracownika 5 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Luty 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Marzec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Kwiecień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Maj 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Czerwiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Lipiec 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Sierpień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Wrzesień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Październik 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Listopad 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Grudzień 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,00 zł
Rocznie 64 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 520 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 558 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 5 038,00
Luty 5 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 5 038,00
Marzec 5 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221,00 0,00 4 337,00
Kwiecień 5 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354,00 0,00 4 204,00
Maj 5 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354,00 0,00 4 204,00
Czerwiec 5 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354,00 0,00 4 204,00
Lipiec 5 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 269,00 0,00 4 025,41
Sierpień 5 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 269,00 0,00 4 025,41
Wrzesień 5 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 269,00 0,00 4 025,41
Październik 5 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 269,00 0,00 4 025,41
Listopad 5 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 269,00 0,00 4 025,41
Grudzień 5 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 269,00 0,00 4 025,41
Rocznie 66 696,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 937,00 0,00 51 177,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 038 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.