Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 157 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 497 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 6 395 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Luty 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Marzec 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Kwiecień 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Maj 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Czerwiec 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Lipiec 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Sierpień 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Wrzesień 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Październik 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Listopad 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Grudzień 6 395,00 624,15 95,93 156,68 496,64 5 268,00 332,00 4 689,60
Rocznie 76 740,00 7 489,80 1 151,16 1 880,16 3 985,92 63 216,00 0,00 56 275,20
Wynagrodzenie pracownika 6 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 705 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Luty 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Marzec 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Kwiecień 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Maj 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Czerwiec 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Lipiec 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Sierpień 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Wrzesień 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Październik 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Listopad 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Grudzień 6 395,00 624,15 415,68 106,80 163,08 7 704,71 zł
Rocznie 76 740,00 7 489,80 4 988,16 1 281,60 1 956,96 92 456,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 395 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 705 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 401 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 487 zł
Zaliczka na podatek 519 zł
Całość - kwota brutto 6 092 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Luty 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Marzec 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Kwiecień 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Maj 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Czerwiec 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Lipiec 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Sierpień 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Wrzesień 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Październik 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Listopad 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Grudzień 6 092,00 594,58 91,38 0,00 486,54 4 325,00 519,00 4 400,50
Rocznie 73 104,00 7 134,96 1 096,56 0,00 5 838,48 51 900,00 384,00 52 806,00
Wynagrodzenie pracownika 6 092 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 396 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 238 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Luty 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Marzec 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Kwiecień 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Maj 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Czerwiec 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Lipiec 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Sierpień 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Wrzesień 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Październik 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Listopad 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Grudzień 6 092,00 594,58 395,98 0,00 155,34 7 237,90 zł
Rocznie 73 104,00 7 134,96 4 751,76 0,00 1 864,08 86 854,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 401 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 401 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 238 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 724 zł
Całość - kwota brutto 5 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Luty 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Marzec 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Kwiecień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Maj 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Czerwiec 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Lipiec 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Sierpień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Wrzesień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Październik 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Listopad 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Grudzień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 724,00 4 600,00
Rocznie 63 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 108,00 8 688,00 55 200,00
Wynagrodzenie pracownika 5 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Luty 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Marzec 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Kwiecień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Maj 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Czerwiec 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Lipiec 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Sierpień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Wrzesień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Październik 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Listopad 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Grudzień 5 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 zł
Rocznie 63 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 535 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 500 zł
Zaliczka na podatek 519 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 554 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 554,00 0,00 0,00 0,00 499,86 0,00 519,00 0,00 4 535,14
Luty 5 554,00 0,00 0,00 0,00 499,86 0,00 519,00 0,00 4 535,14
Marzec 5 554,00 0,00 0,00 0,00 499,86 0,00 1 218,00 0,00 3 836,14
Kwiecień 5 554,00 0,00 0,00 0,00 499,86 0,00 1 352,00 0,00 3 702,14
Maj 5 554,00 0,00 0,00 0,00 499,86 0,00 1 352,00 0,00 3 702,14
Czerwiec 5 554,00 0,00 0,00 0,00 499,86 0,00 1 352,00 0,00 3 702,14
Lipiec 5 554,00 176,27 72,24 0,00 499,86 15,08 1 268,00 0,00 3 522,55
Sierpień 5 554,00 176,27 72,24 0,00 499,86 15,08 1 268,00 0,00 3 522,55
Wrzesień 5 554,00 176,27 72,24 0,00 499,86 15,08 1 268,00 0,00 3 522,55
Październik 5 554,00 176,27 72,24 0,00 499,86 15,08 1 268,00 0,00 3 522,55
Listopad 5 554,00 176,27 72,24 0,00 499,86 15,08 1 268,00 0,00 3 522,55
Grudzień 5 554,00 176,27 72,24 0,00 499,86 15,08 1 268,00 0,00 3 522,55
Rocznie 66 648,00 1 057,62 433,44 0,00 5 998,32 0,00 13 920,00 0,00 45 148,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 535 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.