Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 156 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 495 zł
Zaliczka na podatek 331 zł
Całość - kwota brutto 6 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Luty 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Marzec 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Kwiecień 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Maj 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Czerwiec 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Lipiec 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Sierpień 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Wrzesień 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Październik 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Listopad 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Grudzień 6 380,00 622,69 95,70 156,31 495,48 5 255,00 331,00 4 678,82
Rocznie 76 560,00 7 472,28 1 148,40 1 875,72 3 967,20 63 060,00 0,00 56 145,84
Wynagrodzenie pracownika 6 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 415 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 687 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Luty 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Marzec 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Kwiecień 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Maj 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Czerwiec 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Lipiec 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Sierpień 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Wrzesień 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Październik 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Listopad 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Grudzień 6 380,00 622,69 414,70 106,55 162,69 7 686,63 zł
Rocznie 76 560,00 7 472,28 4 976,40 1 278,60 1 952,28 92 239,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 679 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 679 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 687 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 485 zł
Zaliczka na podatek 518 zł
Całość - kwota brutto 6 078 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Luty 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Marzec 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Kwiecień 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Maj 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Czerwiec 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Lipiec 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Sierpień 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Wrzesień 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Październik 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Listopad 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Grudzień 6 078,00 593,21 91,17 0,00 485,43 4 315,00 518,00 4 390,39
Rocznie 72 936,00 7 118,52 1 094,04 0,00 5 825,16 51 780,00 384,00 52 684,68
Wynagrodzenie pracownika 6 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 395 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Luty 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Marzec 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Kwiecień 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Maj 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Czerwiec 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Lipiec 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Sierpień 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Wrzesień 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Październik 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Listopad 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Grudzień 6 078,00 593,21 395,07 0,00 154,99 7 221,27 zł
Rocznie 72 936,00 7 118,52 4 740,84 0,00 1 859,88 86 655,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 078 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 723 zł
Całość - kwota brutto 5 313 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Luty 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Marzec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Kwiecień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Maj 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Czerwiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Lipiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Sierpień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Wrzesień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Październik 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Listopad 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Grudzień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Rocznie 63 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 8 676,00 55 080,00
Wynagrodzenie pracownika 5 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Luty 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Marzec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Kwiecień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Maj 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Czerwiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Lipiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Sierpień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Wrzesień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Październik 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Listopad 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Grudzień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Rocznie 63 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 499 zł
Zaliczka na podatek 517 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 542 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 542,00 0,00 0,00 0,00 498,78 0,00 517,00 0,00 4 526,22
Luty 5 542,00 0,00 0,00 0,00 498,78 0,00 517,00 0,00 4 526,22
Marzec 5 542,00 0,00 0,00 0,00 498,78 0,00 1 211,00 0,00 3 832,22
Kwiecień 5 542,00 0,00 0,00 0,00 498,78 0,00 1 348,00 0,00 3 695,22
Maj 5 542,00 0,00 0,00 0,00 498,78 0,00 1 348,00 0,00 3 695,22
Czerwiec 5 542,00 0,00 0,00 0,00 498,78 0,00 1 348,00 0,00 3 695,22
Lipiec 5 542,00 176,27 72,24 0,00 498,78 15,08 1 264,00 0,00 3 515,63
Sierpień 5 542,00 176,27 72,24 0,00 498,78 15,08 1 264,00 0,00 3 515,63
Wrzesień 5 542,00 176,27 72,24 0,00 498,78 15,08 1 264,00 0,00 3 515,63
Październik 5 542,00 176,27 72,24 0,00 498,78 15,08 1 264,00 0,00 3 515,63
Listopad 5 542,00 176,27 72,24 0,00 498,78 15,08 1 264,00 0,00 3 515,63
Grudzień 5 542,00 176,27 72,24 0,00 498,78 15,08 1 264,00 0,00 3 515,63
Rocznie 66 504,00 1 057,62 433,44 0,00 5 985,36 0,00 13 873,00 0,00 45 064,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 526 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.