Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 156 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 496 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Całość - kwota brutto 6 384 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Luty 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Marzec 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Kwiecień 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Maj 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Czerwiec 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Lipiec 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Sierpień 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Wrzesień 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Październik 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Listopad 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Grudzień 6 384,00 623,08 95,76 156,41 495,79 5 259,00 423,00 4 589,96
Rocznie 76 608,00 7 476,96 1 149,12 1 876,92 5 949,48 63 108,00 5 076,00 55 079,52
Wynagrodzenie pracownika 6 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 415 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 691 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Luty 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Marzec 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Kwiecień 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Maj 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Czerwiec 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Lipiec 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Sierpień 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Wrzesień 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Październik 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Listopad 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Grudzień 6 384,00 623,08 414,96 106,61 162,79 7 691,44 zł
Rocznie 76 608,00 7 476,96 4 979,52 1 279,32 1 953,48 92 297,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 384 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 691 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 485 zł
Zaliczka na podatek 315 zł
Całość - kwota brutto 6 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Luty 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Marzec 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Kwiecień 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Maj 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Czerwiec 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Lipiec 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Sierpień 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Wrzesień 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Październik 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Listopad 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Grudzień 6 074,00 592,82 91,11 0,00 485,11 4 312,00 315,00 4 589,96
Rocznie 72 888,00 7 113,84 1 093,32 0,00 5 821,32 51 744,00 3 780,00 55 079,52
Wynagrodzenie pracownika 6 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 395 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Luty 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Marzec 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Kwiecień 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Maj 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Czerwiec 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Lipiec 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Sierpień 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Wrzesień 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Październik 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Listopad 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Grudzień 6 074,00 592,82 394,81 0,00 154,88 7 216,51 zł
Rocznie 72 888,00 7 113,84 4 737,72 0,00 1 858,56 86 598,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 723 zł
Całość - kwota brutto 5 313 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Luty 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Marzec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Kwiecień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Maj 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Czerwiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Lipiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Sierpień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Wrzesień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Październik 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Listopad 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Grudzień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 723,00 4 590,00
Rocznie 63 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 8 676,00 55 080,00
Wynagrodzenie pracownika 5 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Luty 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Marzec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Kwiecień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Maj 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Czerwiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Lipiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Sierpień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Wrzesień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Październik 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Listopad 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Grudzień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313,00 zł
Rocznie 63 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 569 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 541 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 569,00 0,00 4 590,19
Luty 5 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 569,00 0,00 4 590,19
Marzec 5 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 569,00 0,00 4 590,19
Kwiecień 5 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 569,00 0,00 4 590,19
Maj 5 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 569,00 0,00 4 590,19
Czerwiec 5 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 569,00 0,00 4 590,19
Lipiec 5 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 528,00 0,00 4 385,99
Sierpień 5 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 528,00 0,00 4 385,99
Wrzesień 5 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 528,00 0,00 4 385,99
Październik 5 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 528,00 0,00 4 385,99
Listopad 5 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 528,00 0,00 4 385,99
Grudzień 5 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 528,00 0,00 4 385,99
Rocznie 66 492,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 582,00 0,00 53 857,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 541 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 590 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ