Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 156 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 494 zł
Zaliczka na podatek 329 zł
Całość - kwota brutto 6 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Luty 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Marzec 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Kwiecień 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Maj 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Czerwiec 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Lipiec 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Sierpień 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Wrzesień 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Październik 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Listopad 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Grudzień 6 366,00 621,32 95,49 155,97 494,39 5 243,00 329,00 4 669,83
Rocznie 76 392,00 7 455,84 1 145,88 1 871,64 3 949,92 62 916,00 0,00 56 037,96
Wynagrodzenie pracownika 6 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 414 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Luty 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Marzec 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Kwiecień 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Maj 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Czerwiec 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Lipiec 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Sierpień 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Wrzesień 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Październik 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Listopad 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Grudzień 6 366,00 621,32 413,79 106,31 162,34 7 669,76 zł
Rocznie 76 392,00 7 455,84 4 965,48 1 275,72 1 948,08 92 037,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 484 zł
Zaliczka na podatek 517 zł
Całość - kwota brutto 6 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Luty 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Marzec 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Kwiecień 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Maj 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Czerwiec 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Lipiec 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Sierpień 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Wrzesień 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Październik 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Listopad 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Grudzień 6 065,00 591,94 90,98 0,00 484,39 4 306,00 517,00 4 380,97
Rocznie 72 780,00 7 103,28 1 091,76 0,00 5 812,68 51 672,00 384,00 52 571,64
Wynagrodzenie pracownika 6 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 394 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 206 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Luty 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Marzec 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Kwiecień 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Maj 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Czerwiec 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Lipiec 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Sierpień 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Wrzesień 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Październik 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Listopad 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Grudzień 6 065,00 591,94 394,23 0,00 154,66 7 205,83 zł
Rocznie 72 780,00 7 103,28 4 730,76 0,00 1 855,92 86 469,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 381 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 381 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 206 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 721 zł
Całość - kwota brutto 5 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Luty 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Marzec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Kwiecień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Maj 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Czerwiec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Lipiec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Sierpień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Wrzesień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Październik 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Listopad 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Grudzień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 721,00 4 580,00
Rocznie 63 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 892,00 8 652,00 54 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Luty 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Marzec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Kwiecień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Maj 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Czerwiec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Lipiec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Sierpień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Wrzesień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Październik 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Listopad 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Grudzień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 zł
Rocznie 63 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 498 zł
Zaliczka na podatek 515 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 530,00 0,00 0,00 0,00 497,70 0,00 515,00 0,00 4 517,30
Luty 5 530,00 0,00 0,00 0,00 497,70 0,00 515,00 0,00 4 517,30
Marzec 5 530,00 0,00 0,00 0,00 497,70 0,00 1 204,00 0,00 3 828,30
Kwiecień 5 530,00 0,00 0,00 0,00 497,70 0,00 1 345,00 0,00 3 687,30
Maj 5 530,00 0,00 0,00 0,00 497,70 0,00 1 345,00 0,00 3 687,30
Czerwiec 5 530,00 0,00 0,00 0,00 497,70 0,00 1 345,00 0,00 3 687,30
Lipiec 5 530,00 176,27 72,24 0,00 497,70 15,08 1 260,00 0,00 3 508,71
Sierpień 5 530,00 176,27 72,24 0,00 497,70 15,08 1 260,00 0,00 3 508,71
Wrzesień 5 530,00 176,27 72,24 0,00 497,70 15,08 1 260,00 0,00 3 508,71
Październik 5 530,00 176,27 72,24 0,00 497,70 15,08 1 260,00 0,00 3 508,71
Listopad 5 530,00 176,27 72,24 0,00 497,70 15,08 1 260,00 0,00 3 508,71
Grudzień 5 530,00 176,27 72,24 0,00 497,70 15,08 1 260,00 0,00 3 508,71
Rocznie 66 360,00 1 057,62 433,44 0,00 5 972,40 0,00 13 829,00 0,00 44 977,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 517 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.