Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 156 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 493 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Całość - kwota brutto 6 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Luty 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Marzec 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Kwiecień 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Maj 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Czerwiec 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Lipiec 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Sierpień 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Wrzesień 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Październik 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Listopad 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Grudzień 6 352,00 619,96 95,28 155,62 493,30 5 231,00 328,00 4 659,84
Rocznie 76 224,00 7 439,52 1 143,36 1 867,44 3 932,64 62 772,00 0,00 55 918,08
Wynagrodzenie pracownika 6 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Luty 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Marzec 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Kwiecień 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Maj 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Czerwiec 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Lipiec 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Sierpień 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Wrzesień 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Październik 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Listopad 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Grudzień 6 352,00 619,96 412,88 106,08 161,97 7 652,89 zł
Rocznie 76 224,00 7 439,52 4 954,56 1 272,96 1 943,64 91 834,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 483 zł
Zaliczka na podatek 516 zł
Całość - kwota brutto 6 052 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Luty 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Marzec 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Kwiecień 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Maj 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Czerwiec 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Lipiec 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Sierpień 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Wrzesień 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Październik 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Listopad 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Grudzień 6 052,00 590,68 90,78 0,00 483,35 4 296,00 516,00 4 371,67
Rocznie 72 624,00 7 088,16 1 089,36 0,00 5 800,20 51 552,00 384,00 52 460,04
Wynagrodzenie pracownika 6 052 zł
Ubezpieczenie emerytalne 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 393 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Luty 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Marzec 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Kwiecień 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Maj 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Czerwiec 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Lipiec 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Sierpień 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Wrzesień 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Październik 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Listopad 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Grudzień 6 052,00 590,68 393,38 0,00 154,32 7 190,38 zł
Rocznie 72 624,00 7 088,16 4 720,56 0,00 1 851,84 86 284,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 052 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 372 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 372 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 719 zł
Całość - kwota brutto 5 289 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Luty 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Marzec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Kwiecień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Maj 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Czerwiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Lipiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Sierpień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Wrzesień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Październik 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Listopad 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Grudzień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Rocznie 63 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 772,00 8 628,00 54 840,00
Wynagrodzenie pracownika 5 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Luty 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Marzec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Kwiecień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Maj 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Czerwiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Lipiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Sierpień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Wrzesień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Październik 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Listopad 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Grudzień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Rocznie 63 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 497 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 518,00 0,00 0,00 0,00 496,62 0,00 513,00 0,00 4 508,38
Luty 5 518,00 0,00 0,00 0,00 496,62 0,00 513,00 0,00 4 508,38
Marzec 5 518,00 0,00 0,00 0,00 496,62 0,00 1 196,00 0,00 3 825,38
Kwiecień 5 518,00 0,00 0,00 0,00 496,62 0,00 1 341,00 0,00 3 680,38
Maj 5 518,00 0,00 0,00 0,00 496,62 0,00 1 341,00 0,00 3 680,38
Czerwiec 5 518,00 0,00 0,00 0,00 496,62 0,00 1 341,00 0,00 3 680,38
Lipiec 5 518,00 176,27 72,24 0,00 496,62 15,08 1 256,00 0,00 3 501,79
Sierpień 5 518,00 176,27 72,24 0,00 496,62 15,08 1 256,00 0,00 3 501,79
Wrzesień 5 518,00 176,27 72,24 0,00 496,62 15,08 1 256,00 0,00 3 501,79
Październik 5 518,00 176,27 72,24 0,00 496,62 15,08 1 256,00 0,00 3 501,79
Listopad 5 518,00 176,27 72,24 0,00 496,62 15,08 1 256,00 0,00 3 501,79
Grudzień 5 518,00 176,27 72,24 0,00 496,62 15,08 1 256,00 0,00 3 501,79
Rocznie 66 216,00 1 057,62 433,44 0,00 5 959,44 0,00 13 781,00 0,00 44 894,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 508 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.