Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 156 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 494 zł
Zaliczka na podatek 421 zł
Całość - kwota brutto 6 356 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Luty 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Marzec 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Kwiecień 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Maj 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Czerwiec 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Lipiec 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Sierpień 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Wrzesień 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Październik 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Listopad 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Grudzień 6 356,00 620,35 95,34 155,72 493,61 5 235,00 421,00 4 569,98
Rocznie 76 272,00 7 444,20 1 144,08 1 868,64 5 923,32 62 820,00 5 052,00 54 839,76
Wynagrodzenie pracownika 6 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 658 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Luty 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Marzec 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Kwiecień 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Maj 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Czerwiec 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Lipiec 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Sierpień 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Wrzesień 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Październik 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Listopad 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Grudzień 6 356,00 620,35 413,14 106,15 162,08 7 657,72 zł
Rocznie 76 272,00 7 444,20 4 957,68 1 273,80 1 944,96 91 892,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 356 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 658 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 483 zł
Zaliczka na podatek 314 zł
Całość - kwota brutto 6 048 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Luty 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Marzec 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Kwiecień 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Maj 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Czerwiec 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Lipiec 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Sierpień 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Wrzesień 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Październik 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Listopad 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Grudzień 6 048,00 590,28 90,72 0,00 483,03 4 294,00 314,00 4 569,97
Rocznie 72 576,00 7 083,36 1 088,64 0,00 5 796,36 51 528,00 3 768,00 54 839,64
Wynagrodzenie pracownika 6 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 393 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 186 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Luty 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Marzec 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Kwiecień 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Maj 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Czerwiec 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Lipiec 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Sierpień 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Wrzesień 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Październik 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Listopad 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Grudzień 6 048,00 590,28 393,12 0,00 154,23 7 185,63 zł
Rocznie 72 576,00 7 083,36 4 717,44 0,00 1 850,76 86 227,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 186 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 719 zł
Całość - kwota brutto 5 289 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Luty 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Marzec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Kwiecień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Maj 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Czerwiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Lipiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Sierpień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Wrzesień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Październik 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Listopad 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Grudzień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231,00 719,00 4 570,00
Rocznie 63 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 772,00 8 628,00 54 840,00
Wynagrodzenie pracownika 5 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Luty 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Marzec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Kwiecień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Maj 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Czerwiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Lipiec 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Sierpień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Wrzesień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Październik 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Listopad 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Grudzień 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,00 zł
Rocznie 63 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 582 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 514 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 582,00 0,00 4 569,66
Luty 5 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 582,00 0,00 4 569,66
Marzec 5 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 582,00 0,00 4 569,66
Kwiecień 5 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 582,00 0,00 4 569,66
Maj 5 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 582,00 0,00 4 569,66
Czerwiec 5 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 582,00 0,00 4 569,66
Lipiec 5 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 543,00 0,00 4 380,97
Sierpień 5 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 543,00 0,00 4 380,97
Wrzesień 5 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 543,00 0,00 4 380,97
Październik 5 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 543,00 0,00 4 380,97
Listopad 5 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 543,00 0,00 4 380,97
Grudzień 5 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 543,00 0,00 4 380,97
Rocznie 66 168,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 750,00 0,00 53 703,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ