Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 007 zł
Ubezpieczenie emerytalne 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 155 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Luty 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Marzec 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Kwiecień 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Maj 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Czerwiec 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Lipiec 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Sierpień 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Wrzesień 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Październik 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Listopad 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Grudzień 6 338,00 618,59 95,07 155,28 462,23 5 219,00 0,00 5 006,83
Rocznie 76 056,00 7 423,08 1 140,84 1 863,36 5 546,76 62 628,00 0,00 60 081,96
Wynagrodzenie pracownika 6 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 412 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 636 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Luty 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Marzec 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Kwiecień 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Maj 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Czerwiec 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Lipiec 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Sierpień 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Wrzesień 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Październik 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Listopad 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Grudzień 6 338,00 618,59 411,97 105,84 161,62 7 636,02 zł
Rocznie 76 056,00 7 423,08 4 943,64 1 270,08 1 939,44 91 632,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 007 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 007 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 636 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 482 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Całość - kwota brutto 6 035 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Luty 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Marzec 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Kwiecień 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Maj 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Czerwiec 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Lipiec 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Sierpień 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Wrzesień 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Październik 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Listopad 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Grudzień 6 035,00 589,02 90,53 0,00 481,99 4 284,00 313,00 4 560,46
Rocznie 72 420,00 7 068,24 1 086,36 0,00 5 783,88 51 408,00 3 756,00 54 725,52
Wynagrodzenie pracownika 6 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 392 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Luty 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Marzec 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Kwiecień 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Maj 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Czerwiec 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Lipiec 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Sierpień 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Wrzesień 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Październik 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Listopad 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Grudzień 6 035,00 589,02 392,28 0,00 153,90 7 170,20 zł
Rocznie 72 420,00 7 068,24 4 707,36 0,00 1 846,80 86 042,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 718 zł
Całość - kwota brutto 5 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Luty 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Marzec 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Kwiecień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Maj 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Czerwiec 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Lipiec 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Sierpień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Wrzesień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Październik 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Listopad 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Grudzień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,00 718,00 4 560,00
Rocznie 63 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 664,00 8 616,00 54 720,00
Wynagrodzenie pracownika 5 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Luty 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Marzec 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Kwiecień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Maj 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Czerwiec 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Lipiec 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Sierpień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Wrzesień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Październik 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Listopad 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Grudzień 5 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 zł
Rocznie 63 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 498 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 4 988,00
Luty 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 4 988,00
Marzec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 0,00 4 314,00
Kwiecień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 0,00 4 164,00
Maj 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 0,00 4 164,00
Czerwiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 0,00 4 164,00
Lipiec 5 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 250,00 0,00 3 984,41
Sierpień 5 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 250,00 0,00 3 984,41
Wrzesień 5 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 250,00 0,00 3 984,41
Październik 5 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 250,00 0,00 3 984,41
Listopad 5 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 250,00 0,00 3 984,41
Grudzień 5 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 250,00 0,00 3 984,41
Rocznie 65 976,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 706,00 0,00 50 688,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 988 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.