Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 357 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 4 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Luty 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Marzec 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Kwiecień 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Maj 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Czerwiec 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Lipiec 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Sierpień 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Wrzesień 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Październik 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Listopad 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Grudzień 4 600,00 448,96 69,00 112,70 357,24 3 719,00 207,00 3 405,10
Rocznie 55 200,00 5 387,52 828,00 1 352,40 2 486,76 44 628,00 0,00 40 861,20
Wynagrodzenie pracownika 4 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Luty 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Marzec 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Kwiecień 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Maj 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Czerwiec 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Lipiec 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Sierpień 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Wrzesień 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Październik 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Listopad 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Grudzień 4 600,00 448,96 299,00 76,82 117,30 5 542,08 zł
Rocznie 55 200,00 5 387,52 3 588,00 921,84 1 407,60 66 504,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 405 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 555 zł
Całość - kwota brutto 4 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Luty 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Marzec 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Kwiecień 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Maj 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Czerwiec 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Lipiec 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Sierpień 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Wrzesień 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Październik 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Listopad 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Grudzień 4 600,00 448,96 69,00 0,00 367,38 3 266,00 555,00 3 159,44
Rocznie 55 200,00 5 387,52 828,00 0,00 4 408,56 39 192,00 2 868,00 37 913,28
Wynagrodzenie pracownika 4 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Luty 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Marzec 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Kwiecień 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Maj 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Czerwiec 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Lipiec 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Sierpień 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Wrzesień 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Październik 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Listopad 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Grudzień 4 600,00 448,96 299,00 0,00 117,30 5 465,26 zł
Rocznie 55 200,00 5 387,52 3 588,00 0,00 1 407,60 65 583,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 626 zł
Całość - kwota brutto 4 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Luty 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Marzec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Kwiecień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Maj 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Czerwiec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Lipiec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Sierpień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Wrzesień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Październik 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Listopad 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Grudzień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 626,00 3 974,00
Rocznie 55 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 160,00 7 512,00 47 688,00
Wynagrodzenie pracownika 4 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Luty 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Marzec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Kwiecień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Maj 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Czerwiec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Lipiec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Sierpień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Wrzesień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Październik 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Listopad 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Grudzień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 zł
Rocznie 55 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 974 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 414 zł
Zaliczka na podatek 357 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 600,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 357,00 0,00 3 829,00
Luty 4 600,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 357,00 0,00 3 829,00
Marzec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 627,00 0,00 3 559,00
Kwiecień 4 600,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 1 047,00 0,00 3 139,00
Maj 4 600,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 1 047,00 0,00 3 139,00
Czerwiec 4 600,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 1 047,00 0,00 3 139,00
Lipiec 4 600,00 176,27 72,24 0,00 414,00 15,08 963,00 0,00 2 959,41
Sierpień 4 600,00 176,27 72,24 0,00 414,00 15,08 963,00 0,00 2 959,41
Wrzesień 4 600,00 176,27 72,24 0,00 414,00 15,08 963,00 0,00 2 959,41
Październik 4 600,00 176,27 72,24 0,00 414,00 15,08 963,00 0,00 2 959,41
Listopad 4 600,00 176,27 72,24 0,00 414,00 15,08 963,00 0,00 2 959,41
Grudzień 4 600,00 176,27 72,24 0,00 414,00 15,08 963,00 0,00 2 959,41
Rocznie 55 200,00 1 057,62 433,44 0,00 4 968,00 0,00 10 260,00 0,00 38 390,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 829 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ