Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4560 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 354 zł
Zaliczka na podatek 142 zł
Całość - kwota brutto 4 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Luty 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Marzec 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Kwiecień 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Maj 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Czerwiec 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Lipiec 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Sierpień 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Wrzesień 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Październik 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Listopad 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Grudzień 4 560,00 445,06 68,40 111,72 354,13 3 685,00 142,00 3 438,69
Rocznie 54 720,00 5 340,72 820,80 1 340,64 1 706,40 44 220,00 0,00 41 264,28
Wynagrodzenie pracownika 4 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Luty 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Marzec 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Kwiecień 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Maj 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Czerwiec 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Lipiec 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Sierpień 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Wrzesień 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Październik 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Listopad 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Grudzień 4 560,00 445,06 296,40 76,15 116,28 5 493,89 zł
Rocznie 54 720,00 5 340,72 3 556,80 913,80 1 395,36 65 926,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 439 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4560 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 364 zł
Zaliczka na podatek 388 zł
Całość - kwota brutto 4 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Luty 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Marzec 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Kwiecień 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Maj 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Czerwiec 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Lipiec 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Sierpień 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Wrzesień 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Październik 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Listopad 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Grudzień 4 560,00 445,06 68,40 0,00 364,19 3 237,00 388,00 3 293,91
Rocznie 54 720,00 5 340,72 820,80 0,00 4 370,28 38 844,00 288,00 39 526,92
Wynagrodzenie pracownika 4 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 418 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Luty 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Marzec 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Kwiecień 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Maj 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Czerwiec 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Lipiec 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Sierpień 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Wrzesień 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Październik 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Listopad 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Grudzień 4 560,00 445,06 296,40 0,00 116,28 5 417,74 zł
Rocznie 54 720,00 5 340,72 3 556,80 0,00 1 395,36 65 012,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 294 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 418 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4560 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 620 zł
Całość - kwota brutto 4 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Luty 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Marzec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Kwiecień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Maj 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Czerwiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Lipiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Sierpień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Wrzesień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Październik 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Listopad 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Grudzień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 648,00 620,00 3 940,00
Rocznie 54 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 776,00 7 440,00 47 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Luty 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Marzec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Kwiecień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Maj 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Czerwiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Lipiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Sierpień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Wrzesień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Październik 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Listopad 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Grudzień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 zł
Rocznie 54 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4560 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 560 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 560,00 0,00 0,00 0,00 410,40 0,00 350,00 0,00 3 799,60
Luty 4 560,00 0,00 0,00 0,00 410,40 0,00 350,00 0,00 3 799,60
Marzec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 410,40 0,00 602,00 0,00 3 547,60
Kwiecień 4 560,00 0,00 0,00 0,00 410,40 0,00 1 034,00 0,00 3 115,60
Maj 4 560,00 0,00 0,00 0,00 410,40 0,00 1 034,00 0,00 3 115,60
Czerwiec 4 560,00 0,00 0,00 0,00 410,40 0,00 1 034,00 0,00 3 115,60
Lipiec 4 560,00 176,27 72,24 0,00 410,40 15,08 950,00 0,00 2 936,01
Sierpień 4 560,00 176,27 72,24 0,00 410,40 15,08 950,00 0,00 2 936,01
Wrzesień 4 560,00 176,27 72,24 0,00 410,40 15,08 950,00 0,00 2 936,01
Październik 4 560,00 176,27 72,24 0,00 410,40 15,08 950,00 0,00 2 936,01
Listopad 4 560,00 176,27 72,24 0,00 410,40 15,08 950,00 0,00 2 936,01
Grudzień 4 560,00 176,27 72,24 0,00 410,40 15,08 950,00 0,00 2 936,01
Rocznie 54 720,00 1 057,62 433,44 0,00 4 924,80 0,00 10 104,00 0,00 38 109,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.