Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4630 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 149 zł
Całość - kwota brutto 4 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Luty 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Marzec 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Kwiecień 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Maj 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Czerwiec 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Lipiec 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Sierpień 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Wrzesień 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Październik 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Listopad 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Grudzień 4 630,00 451,89 69,45 113,44 359,57 3 745,00 149,00 3 486,65
Rocznie 55 560,00 5 422,68 833,40 1 361,28 1 792,80 44 940,00 0,00 41 839,80
Wynagrodzenie pracownika 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Luty 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Marzec 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Kwiecień 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Maj 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Czerwiec 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Lipiec 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Sierpień 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Wrzesień 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Październik 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Listopad 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Grudzień 4 630,00 451,89 300,95 77,32 118,07 5 578,23 zł
Rocznie 55 560,00 5 422,68 3 611,40 927,84 1 416,84 66 938,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 487 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4630 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 4 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Luty 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Marzec 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Kwiecień 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Maj 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Czerwiec 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Lipiec 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Sierpień 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Wrzesień 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Październik 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Listopad 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Grudzień 4 630,00 451,89 69,45 0,00 369,78 3 287,00 394,00 3 344,44
Rocznie 55 560,00 5 422,68 833,40 0,00 4 437,36 39 444,00 300,00 40 133,28
Wynagrodzenie pracownika 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 501 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Luty 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Marzec 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Kwiecień 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Maj 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Czerwiec 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Lipiec 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Sierpień 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Wrzesień 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Październik 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Listopad 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Grudzień 4 630,00 451,89 300,95 0,00 118,07 5 500,91 zł
Rocznie 55 560,00 5 422,68 3 611,40 0,00 1 416,84 66 010,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 501 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4630 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 630 zł
Całość - kwota brutto 4 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Luty 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Marzec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Kwiecień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Maj 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Czerwiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Lipiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Sierpień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Wrzesień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Październik 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Listopad 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Grudzień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 630,00 4 000,00
Rocznie 55 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 448,00 7 560,00 48 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Luty 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Marzec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Kwiecień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Maj 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Czerwiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Lipiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Sierpień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Wrzesień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Październik 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Listopad 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Grudzień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 zł
Rocznie 55 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4630 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 417 zł
Zaliczka na podatek 362 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 630,00 0,00 0,00 0,00 416,70 0,00 362,00 0,00 3 851,30
Luty 4 630,00 0,00 0,00 0,00 416,70 0,00 362,00 0,00 3 851,30
Marzec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 416,70 0,00 646,00 0,00 3 567,30
Kwiecień 4 630,00 0,00 0,00 0,00 416,70 0,00 1 057,00 0,00 3 156,30
Maj 4 630,00 0,00 0,00 0,00 416,70 0,00 1 057,00 0,00 3 156,30
Czerwiec 4 630,00 0,00 0,00 0,00 416,70 0,00 1 057,00 0,00 3 156,30
Lipiec 4 630,00 176,27 72,24 0,00 416,70 15,08 972,00 0,00 2 977,71
Sierpień 4 630,00 176,27 72,24 0,00 416,70 15,08 972,00 0,00 2 977,71
Wrzesień 4 630,00 176,27 72,24 0,00 416,70 15,08 972,00 0,00 2 977,71
Październik 4 630,00 176,27 72,24 0,00 416,70 15,08 972,00 0,00 2 977,71
Listopad 4 630,00 176,27 72,24 0,00 416,70 15,08 972,00 0,00 2 977,71
Grudzień 4 630,00 176,27 72,24 0,00 416,70 15,08 972,00 0,00 2 977,71
Rocznie 55 560,00 1 057,62 433,44 0,00 5 000,40 0,00 10 373,00 0,00 38 605,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 851 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.