Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4590 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 4 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Luty 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Marzec 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Kwiecień 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Maj 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Czerwiec 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Lipiec 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Sierpień 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Wrzesień 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Październik 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Listopad 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Grudzień 4 590,00 447,98 68,85 112,46 356,46 3 711,00 280,00 3 324,25
Rocznie 55 080,00 5 375,76 826,20 1 349,52 4 277,52 44 532,00 3 360,00 39 891,00
Wynagrodzenie pracownika 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Luty 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Marzec 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Kwiecień 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Maj 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Czerwiec 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Lipiec 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Sierpień 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Wrzesień 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Październik 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Listopad 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Grudzień 4 590,00 447,98 298,35 76,65 117,05 5 530,03 zł
Rocznie 55 080,00 5 375,76 3 580,20 919,80 1 404,60 66 360,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 324 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4590 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 4 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Luty 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Marzec 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Kwiecień 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Maj 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Czerwiec 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Lipiec 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Sierpień 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Wrzesień 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Październik 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Listopad 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Grudzień 4 590,00 447,98 68,85 0,00 366,59 3 259,00 238,00 3 468,58
Rocznie 55 080,00 5 375,76 826,20 0,00 4 399,08 39 108,00 2 856,00 41 622,96
Wynagrodzenie pracownika 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 453 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Luty 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Marzec 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Kwiecień 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Maj 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Czerwiec 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Lipiec 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Sierpień 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Wrzesień 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Październik 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Listopad 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Grudzień 4 590,00 447,98 298,35 0,00 117,05 5 453,38 zł
Rocznie 55 080,00 5 375,76 3 580,20 0,00 1 404,60 65 440,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 453 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4590 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 624 zł
Całość - kwota brutto 4 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Luty 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Marzec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Kwiecień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Maj 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Czerwiec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Lipiec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Sierpień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Wrzesień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Październik 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Listopad 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Grudzień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 966,00
Rocznie 55 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 064,00 7 488,00 47 592,00
Wynagrodzenie pracownika 4 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Luty 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Marzec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Kwiecień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Maj 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Czerwiec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Lipiec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Sierpień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Wrzesień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Październik 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Listopad 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Grudzień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 zł
Rocznie 55 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 966 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4590 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 803 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 425 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 590 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 590,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 425,00 0,00 3 802,66
Luty 4 590,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 425,00 0,00 3 802,66
Marzec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 425,00 0,00 3 802,66
Kwiecień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 425,00 0,00 3 802,66
Maj 4 590,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 425,00 0,00 3 802,66
Czerwiec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 425,00 0,00 3 802,66
Lipiec 4 590,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 386,00 0,00 3 613,97
Sierpień 4 590,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 386,00 0,00 3 613,97
Wrzesień 4 590,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 386,00 0,00 3 613,97
Październik 4 590,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 386,00 0,00 3 613,97
Listopad 4 590,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 386,00 0,00 3 613,97
Grudzień 4 590,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 386,00 0,00 3 613,97
Rocznie 55 080,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 866,00 0,00 44 499,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 803 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ