Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4620 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 359 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Całość - kwota brutto 4 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Luty 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Marzec 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Kwiecień 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Maj 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Czerwiec 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Lipiec 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Sierpień 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Wrzesień 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Październik 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Listopad 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Grudzień 4 620,00 450,91 69,30 113,19 358,79 3 737,00 148,00 3 479,81
Rocznie 55 440,00 5 410,92 831,60 1 358,28 1 781,28 44 844,00 0,00 41 757,72
Wynagrodzenie pracownika 4 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Luty 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Marzec 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Kwiecień 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Maj 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Czerwiec 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Lipiec 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Sierpień 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Wrzesień 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Październik 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Listopad 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Grudzień 4 620,00 450,91 300,30 77,15 117,81 5 566,17 zł
Rocznie 55 440,00 5 410,92 3 603,60 925,80 1 413,72 66 794,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4620 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 369 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 4 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Luty 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Marzec 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Kwiecień 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Maj 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Czerwiec 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Lipiec 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Sierpień 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Wrzesień 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Październik 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Listopad 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Grudzień 4 620,00 450,91 69,30 0,00 368,98 3 280,00 394,00 3 337,21
Rocznie 55 440,00 5 410,92 831,60 0,00 4 427,76 39 360,00 300,00 40 046,52
Wynagrodzenie pracownika 4 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 489 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Luty 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Marzec 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Kwiecień 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Maj 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Czerwiec 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Lipiec 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Sierpień 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Wrzesień 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Październik 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Listopad 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Grudzień 4 620,00 450,91 300,30 0,00 117,81 5 489,02 zł
Rocznie 55 440,00 5 410,92 3 603,60 0,00 1 413,72 65 868,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 337 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 489 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4620 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 628 zł
Całość - kwota brutto 4 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Luty 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Marzec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Kwiecień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Maj 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Czerwiec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Lipiec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Sierpień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Wrzesień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Październik 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Listopad 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Grudzień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 628,00 3 992,00
Rocznie 55 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 7 536,00 47 904,00
Wynagrodzenie pracownika 4 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Luty 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Marzec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Kwiecień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Maj 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Czerwiec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Lipiec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Sierpień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Wrzesień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Październik 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Listopad 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Grudzień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 zł
Rocznie 55 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 992 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4620 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 844 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 416 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 620 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 620,00 0,00 0,00 0,00 415,80 0,00 360,00 0,00 3 844,20
Luty 4 620,00 0,00 0,00 0,00 415,80 0,00 360,00 0,00 3 844,20
Marzec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 415,80 0,00 639,00 0,00 3 565,20
Kwiecień 4 620,00 0,00 0,00 0,00 415,80 0,00 1 053,00 0,00 3 151,20
Maj 4 620,00 0,00 0,00 0,00 415,80 0,00 1 053,00 0,00 3 151,20
Czerwiec 4 620,00 0,00 0,00 0,00 415,80 0,00 1 053,00 0,00 3 151,20
Lipiec 4 620,00 176,27 72,24 0,00 415,80 15,08 969,00 0,00 2 971,61
Sierpień 4 620,00 176,27 72,24 0,00 415,80 15,08 969,00 0,00 2 971,61
Wrzesień 4 620,00 176,27 72,24 0,00 415,80 15,08 969,00 0,00 2 971,61
Październik 4 620,00 176,27 72,24 0,00 415,80 15,08 969,00 0,00 2 971,61
Listopad 4 620,00 176,27 72,24 0,00 415,80 15,08 969,00 0,00 2 971,61
Grudzień 4 620,00 176,27 72,24 0,00 415,80 15,08 969,00 0,00 2 971,61
Rocznie 55 440,00 1 057,62 433,44 0,00 4 989,60 0,00 10 332,00 0,00 38 536,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 844 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.