Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4640 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 4 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Luty 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Marzec 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Kwiecień 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Maj 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Czerwiec 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Lipiec 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Sierpień 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Wrzesień 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Październik 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Listopad 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Grudzień 4 640,00 452,86 69,60 113,68 360,35 3 754,00 150,00 3 493,51
Rocznie 55 680,00 5 434,32 835,20 1 364,16 1 805,76 45 048,00 0,00 41 922,12
Wynagrodzenie pracownika 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Luty 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Marzec 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Kwiecień 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Maj 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Czerwiec 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Lipiec 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Sierpień 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Wrzesień 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Październik 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Listopad 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Grudzień 4 640,00 452,86 301,60 77,49 118,32 5 590,27 zł
Rocznie 55 680,00 5 434,32 3 619,20 929,88 1 419,84 67 083,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 494 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4640 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 371 zł
Zaliczka na podatek 395 zł
Całość - kwota brutto 4 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Luty 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Marzec 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Kwiecień 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Maj 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Czerwiec 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Lipiec 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Sierpień 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Wrzesień 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Październik 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Listopad 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Grudzień 4 640,00 452,86 69,60 0,00 370,58 3 294,00 395,00 3 351,68
Rocznie 55 680,00 5 434,32 835,20 0,00 4 446,96 39 528,00 300,00 40 220,16
Wynagrodzenie pracownika 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 513 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Luty 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Marzec 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Kwiecień 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Maj 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Czerwiec 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Lipiec 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Sierpień 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Wrzesień 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Październik 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Listopad 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Grudzień 4 640,00 452,86 301,60 0,00 118,32 5 512,78 zł
Rocznie 55 680,00 5 434,32 3 619,20 0,00 1 419,84 66 153,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 513 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4640 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 631 zł
Całość - kwota brutto 4 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Luty 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Marzec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Kwiecień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Maj 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Czerwiec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Lipiec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Sierpień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Wrzesień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Październik 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Listopad 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Grudzień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,00 631,00 4 009,00
Rocznie 55 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 544,00 7 572,00 48 108,00
Wynagrodzenie pracownika 4 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Luty 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Marzec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Kwiecień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Maj 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Czerwiec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Lipiec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Sierpień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Wrzesień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Październik 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Listopad 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Grudzień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 zł
Rocznie 55 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 009 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4640 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 418 zł
Zaliczka na podatek 364 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 640 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 640,00 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00 364,00 0,00 3 858,40
Luty 4 640,00 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00 364,00 0,00 3 858,40
Marzec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00 652,00 0,00 3 570,40
Kwiecień 4 640,00 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00 1 060,00 0,00 3 162,40
Maj 4 640,00 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00 1 060,00 0,00 3 162,40
Czerwiec 4 640,00 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00 1 060,00 0,00 3 162,40
Lipiec 4 640,00 176,27 72,24 0,00 417,60 15,08 975,00 0,00 2 983,81
Sierpień 4 640,00 176,27 72,24 0,00 417,60 15,08 975,00 0,00 2 983,81
Wrzesień 4 640,00 176,27 72,24 0,00 417,60 15,08 975,00 0,00 2 983,81
Październik 4 640,00 176,27 72,24 0,00 417,60 15,08 975,00 0,00 2 983,81
Listopad 4 640,00 176,27 72,24 0,00 417,60 15,08 975,00 0,00 2 983,81
Grudzień 4 640,00 176,27 72,24 0,00 417,60 15,08 975,00 0,00 2 983,81
Rocznie 55 680,00 1 057,62 433,44 0,00 5 011,20 0,00 10 410,00 0,00 38 677,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 858 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.